Travian » Pastatai » Infrastruktūra » Iždinė home mail

Iždinė

angl. Treasury

Treasury

Būtinos sąlygos: gyvenemasis pastatas lygis 10, Pasaulio stebuklas

Iždinė yra specialus pastatas statybos planui arba artefaktui saugoti.

10-jo lygio iždinėje gali būti laikomas vienas mažasis artefaktas arba statybos planas, skirtas Pasaulio stebuklui pasistatyti.

20-jo lygio iždinėje gali būti laikomas vienas unikalus arba dydysis artefaktas.

Iždinė negali būti statoma užkariautoje natarų gyvenvietėje, kurioje statomas Pasaulio stebuklas.

Tam, kad atimtumėte artefaktą arba statybos planą iš kito žaidėjo (arba iš natarų), reikia sugriauti jo iždinę ir atakuoti gyvenvietę su karžygiu. Jei ataka bus sėkminga, artefaktas arba statybos planas atsiras jūsų iždinėje (gyvenvietėje, iš kurios vyko puolimas).

Klasikinio tipo serveriuose nereikia karžygio artefaktui užkariauti, bet reikia sugriauti iždinę ir įvykdyti sėkmingą puolimą.

Pasaulio stebuklui pasistatyti reikalingi du statybos planai, laikomi iždinėse. Vienas statybos planas turi būti laikomas žaidėjo, statančio pasaulio stebuklą, kitoje gyvenvietėje. Kitą turi saugoti kitas aljanso narys.

Statybos sąnaudos
lygis Mediena Molis Gele382;is Gr363;dai I353;laikymo s261;naudos Kultūros taškai Artefaktai
1 2880 2740 2580 990 4 7
2 3630 3450 3250 1245 2 9
3 4570 4350 4095 1570 2 10
4 5760 5480 5160 1980 2 12
5 7260 6905 6505 2495 2 15
6 9145 8700 8195 3145 3 18
7 11525 10965 10325 3960 3 21
8 14520 13815 13010 4990 3 26
9 18295 17405 16390 6290 3 31
10 23055 21930 20650 7925 3 37 1
11 29045 27635 26020 9985 3 45 1
12 36600 34820 32785 12580 3 53 1
13 46115 43875 41310 15850 3 64 1
14 58105 55280 52050 19975 3 77 1
15 73210 69655 65585 25165 3 92 1
16 92245 87760 82640 31710 4 111 1
17 116230 110580 104125 39955 4 133 1
18 146450 139330 131195 50340 4 160 1
19 184530 175560 165305 63430 4 192 1
20 232505 221205 208285 79925 4 230 1
Viso 1115675 1061440 999460 383505 62

Statybos trukmė lygiams: 0 - 4
lygis Gyvenamasis pastatas: 0 Gyvenamasis pastatas: 1 Gyvenamasis pastatas: 2 Gyvenamasis pastatas: 3 Gyvenamasis pastatas: 4
1 11:06:40 2:13:20 2:08:30 2:03:50 1:59:30
2 13:18:20 2:39:40 2:34:00 2:28:20 2:23:00
3 15:50:50 3:10:10 3:03:20 2:56:50 2:50:20
4 18:48:20 3:45:40 3:37:30 3:29:40 3:22:10
5 22:14:10 4:26:50 4:17:10 4:07:50 3:59:00
6 26:12:30 5:14:30 5:03:10 4:52:10 4:41:40
7 30:48:20 6:09:40 5:56:30 5:43:40 5:31:10
8 36:09:10 7:13:50 6:58:20 6:43:10 6:28:40
9 42:21:40 8:28:20 8:10:00 7:52:20 7:35:20
10 49:33:20 9:54:40 9:33:10 9:12:40 8:52:40
11 57:54:10 11:34:50 11:09:50 10:45:40 10:22:30
12 67:35:00 13:31:00 13:01:50 12:33:40 12:06:30
13 78:48:20 15:45:40 15:11:40 14:38:50 14:07:10
14 91:50:00 18:22:00 17:42:20 17:04:10 16:27:10
15 106:56:40 21:23:20 20:37:10 19:52:40 19:09:40
16 124:28:20 24:53:40 24:00:00 23:08:10 22:18:10
17 144:48:20 28:57:40 27:55:10 26:54:50 25:56:40
18 168:23:20 33:40:40 32:28:00 31:17:50 30:10:10
19 195:45:00 39:09:00 37:44:30 36:23:00 35:04:20
20 227:29:10 45:29:50 43:51:40 42:16:50 40:45:30
Viso 1530:21:40 306:04:20 295:03:50 284:26:10 274:11:20
Statybos trukmė lygiams: 4 - 8
lygis Gyvenamasis pastatas: 4 Gyvenamasis pastatas: 5 Gyvenamasis pastatas: 6 Gyvenamasis pastatas: 7 Gyvenamasis pastatas: 8
1 1:59:30 1:55:10 1:51:00 1:47:00 1:43:10
2 2:23:00 2:17:50 2:13:00 2:08:10 2:03:30
3 2:50:20 2:44:20 2:38:20 2:32:40 2:27:10
4 3:22:10 3:14:50 3:07:50 3:01:10 2:54:30
5 3:59:00 3:50:20 3:42:00 3:34:00 3:26:20
6 4:41:40 4:31:30 4:21:50 4:12:20 4:03:20
7 5:31:10 5:19:20 5:07:50 4:56:40 4:46:00
8 6:28:40 6:14:40 6:01:10 5:48:10 5:35:40
9 7:35:20 7:19:00 7:03:10 6:48:00 6:33:20
10 8:52:40 8:33:30 8:15:00 7:57:10 7:40:00
11 10:22:30 10:00:00 9:38:30 9:17:40 8:57:30
12 12:06:30 11:40:20 11:15:10 10:50:50 10:27:20
13 14:07:10 13:36:40 13:07:20 12:39:00 12:11:40
14 16:27:10 15:51:40 15:17:30 14:44:30 14:12:30
15 19:09:40 18:28:20 17:48:20 17:10:00 16:32:50
16 22:18:10 21:30:00 20:43:30 19:58:40 19:15:40
17 25:56:40 25:00:40 24:06:40 23:14:30 22:24:20
18 30:10:10 29:05:00 28:02:20 27:01:40 26:03:20
19 35:04:20 33:48:40 32:35:30 31:25:10 30:17:20
20 40:45:30 39:17:30 37:52:40 36:30:50 35:12:00
Viso 274:11:20 264:19:20 254:48:40 245:38:10 236:47:30
Statybos trukmė lygiams: 8 - 12
lygis Gyvenamasis pastatas: 8 Gyvenamasis pastatas: 9 Gyvenamasis pastatas: 10 Gyvenamasis pastatas: 11 Gyvenamasis pastatas: 12
1 1:43:10 1:39:30 1:35:50 1:32:20 1:29:00
2 2:03:30 1:59:00 1:54:50 1:50:40 1:46:40
3 2:27:10 2:21:50 2:16:50 2:11:50 2:07:00
4 2:54:30 2:48:20 2:42:10 2:36:20 2:30:50
5 3:26:20 3:19:00 3:11:50 3:04:50 2:58:10
6 4:03:20 3:54:30 3:46:00 3:38:00 3:30:00
7 4:46:00 4:35:40 4:25:50 4:16:20 4:07:00
8 5:35:40 5:23:40 5:12:00 5:00:40 4:49:50
9 6:33:20 6:19:10 6:05:30 5:52:20 5:39:40
10 7:40:00 7:23:30 7:07:30 6:52:10 6:37:20
11 8:57:30 8:38:10 8:19:30 8:01:30 7:44:10
12 10:27:20 10:04:50 9:43:00 9:22:00 9:01:50
13 12:11:40 11:45:20 11:20:00 10:55:30 10:31:50
14 14:12:30 13:41:50 13:12:20 12:43:50 12:16:20
15 16:32:50 15:57:10 15:22:40 14:49:30 14:17:30
16 19:15:40 18:34:00 17:53:50 17:15:10 16:38:00
17 22:24:20 21:36:00 20:49:20 20:04:20 19:21:00
18 26:03:20 25:07:00 24:12:50 23:20:30 22:30:00
19 30:17:20 29:11:50 28:08:50 27:08:00 26:09:20
20 35:12:00 33:56:00 32:42:40 31:32:00 30:23:50
Viso 236:47:30 228:16:20 220:03:20 212:07:50 204:29:20
Statybos trukmė lygiams: 12 - 16
lygis Gyvenamasis pastatas: 12 Gyvenamasis pastatas: 13 Gyvenamasis pastatas: 14 Gyvenamasis pastatas: 15 Gyvenamasis pastatas: 16
1 1:29:00 1:25:50 1:22:50 1:19:50 1:17:00
2 1:46:40 1:42:50 1:39:10 1:35:30 1:32:10
3 2:07:00 2:02:30 1:58:10 1:53:50 1:49:40
4 2:30:50 2:25:20 2:20:10 2:15:00 2:10:10
5 2:58:10 2:51:50 2:45:40 2:39:40 2:33:50
6 3:30:00 3:22:30 3:15:10 3:08:10 3:01:30
7 4:07:00 3:58:10 3:49:30 3:41:20 3:33:20
8 4:49:50 4:39:30 4:29:20 4:19:40 4:10:20
9 5:39:40 5:27:20 5:15:40 5:04:10 4:53:20
10 6:37:20 6:23:00 6:09:10 5:55:50 5:43:10
11 7:44:10 7:27:30 7:11:20 6:55:50 6:40:50
12 9:01:50 8:42:20 8:23:30 8:05:20 7:47:50
13 10:31:50 10:09:10 9:47:10 9:26:00 9:05:40
14 12:16:20 11:49:50 11:24:10 10:59:40 10:35:50
15 14:17:30 13:46:30 13:16:50 12:48:10 12:20:30
16 16:38:00 16:02:00 15:27:20 14:54:00 14:21:50
17 19:21:00 18:39:10 17:58:50 17:20:00 16:42:40
18 22:30:00 21:41:30 20:54:40 20:09:30 19:25:50
19 26:09:20 25:12:50 24:18:30 23:26:00 22:35:20
20 30:23:50 29:18:10 28:14:50 27:13:50 26:15:00
Viso 204:29:20 197:07:50 190:02:00 183:11:20 176:35:50
Statybos trukmė lygiams: 16 - 20
lygis Gyvenamasis pastatas: 16 Gyvenamasis pastatas: 17 Gyvenamasis pastatas: 18 Gyvenamasis pastatas: 19 Gyvenamasis pastatas: 20
1 1:17:00 1:14:10 1:11:30 1:09:00 1:06:30
2 1:32:10 1:28:50 1:25:40 1:22:30 1:19:30
3 1:49:40 1:45:50 1:42:00 1:38:20 1:34:50
4 2:10:10 2:05:30 2:01:00 1:56:40 1:52:30
5 2:33:50 2:28:20 2:23:00 2:17:50 2:12:50
6 3:01:30 2:54:50 2:48:40 2:42:30 2:36:40
7 3:33:20 3:25:40 3:18:10 3:11:10 3:04:10
8 4:10:20 4:01:20 3:52:40 3:44:20 3:36:10
9 4:53:20 4:42:40 4:32:30 4:22:40 4:13:20
10 5:43:10 5:30:40 5:18:50 5:07:20 4:56:20
11 6:40:50 6:26:30 6:12:30 5:59:10 5:46:10
12 7:47:50 7:31:00 7:14:50 6:59:10 6:44:00
13 9:05:40 8:46:00 8:27:00 8:08:50 7:51:10
14 10:35:50 10:13:00 9:50:50 9:29:40 9:09:10
15 12:20:30 11:53:50 11:28:10 11:03:20 10:39:30
16 14:21:50 13:50:50 13:20:50 12:52:00 12:24:20
17 16:42:40 16:06:30 15:31:40 14:58:10 14:25:50
18 19:25:50 18:44:00 18:03:30 17:24:30 16:46:50
19 22:35:20 21:46:30 20:59:30 20:14:10 19:30:30
20 26:15:00 25:18:20 24:23:40 23:31:00 22:40:10
Viso 176:35:50 170:14:20 164:06:30 158:12:20 152:30:30
 (balsų: 49)
paskelbė: WwEeRr136 | 27 gegužės 2007 | perskaitė: 73130
Gerbiamas lankytojau, šiuo metu esate mūsų svetainės neregistruotas svečias, arba nesate prisijungę. Jei norite papildyti straipsnį, ar turite įdomių minčių, susijusių su jo tema - kviečiame rašyti komentarus. Užsiregistravę turėsite galimybę tai daryti patogiau.
Kiti straipsniai:
#31 parašė: egis109
 
tai kai aš turesiu 2 gyvenviete tai galesiu IŽDINĖ statyti what
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#32 parašė: osamocis
 
taip kai turesi antra gywenwiete ir 10lvl MB
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 8    
 
 
#33 parašė: kastrulis
 
pz kaip pasaulio stebukla pastat
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#34 parašė: klonas
 
lol klyna dejau ant jusu [/hide] va kas gali but kaip turesit WW fellow
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#35 parašė: spyga
 
am nera atsiras po kokiu 4 menesu am am am
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#36 parašė: balandis
 
e as pastaciau izdine ir man jokio statybos plano nera kas per?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#37 parašė: nzn
 
Anonimas,


10 lygio izdine saugo viena plana o kitas to ally zaidejas turi igi turet 10 lygio izdine ir man atrodo reik siust zvalgus kad paimt tuos planus
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#38 parašė: kastonas123
 
Ej o kiek isvoso yra naturu gyvenvieciu ?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#39 parašė: sghsgfnhgngfn
 
sfghafga dgadfgfgfgsfgsfgsdfgsfgsgzgfhdfghfhsfhssgssghfhgfhshgfhgfshghsfghnbndgfn

hahaha
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#40 parašė: mx
 

robertas,

gal pastatei gyvenamaji pastata sostineje winked
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#41 parašė: ebabdos
 
a kas zino kik nauja 3x serva restartuojanti?[/b]
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#42 parašė: Ajris
 
Ka daryt uzpuoliau kaskoki kas turi pasaulio stebukla ir nezinomuosius karius sad
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#43 parašė: maris
 
Citata: Ajris
Ka daryt uzpuoliau kaskoki kas turi pasaulio stebukla ir nezinomuosius karius

Dar niekas iki dabar netuti pasaulio stebuklo dar antras statybos planas net neatsirado ... Taip kad nesnekek nesamoniu
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#44 parašė: lojukas9
 
bully
Dėmesio! Jūs neturite teisės peržiūrėti viešai nepaskelbtino teksto.
h
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#45 parašė: laurutex
 
pastaciau gyvenamojo pastato 10 lygi ne sostinej, bet vistiek neleidzia izdines statyti. am
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#46 parašė: jovaras
 
jus visi pydarastai lopai!!!! angry kazkokie rusai blemba kaip letaikeletes savo pop as antram serve jau turiu12000 pop su svo lietuwis noobs!
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#47 parašė: Mykolas
 
Townsville,

Turbut dar labiau nusisneketi negalejai? Taigi, kad pastatytum pasaulio stebukla reikia statybos plano.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#48 parašė: kjoak
 
as turiu pasaulio stebukla

wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink

blet naxui pizda blet kurva
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#49 parašė: hhADYQW
 
pusk nachui fellow
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#50 parašė: Anonimas
 
taj galima sakyk kad as pasistautau 10 lvl inzide kad is manes pavoktu ta plana ar tas planas ka nors duoda?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#51 parašė: zajka
 
as pavizdiui visada kaj siku issiku po viena statybos plana ir pasatatau troba ir jegam man :D Sorry uz klaidas..
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#52 parašė: tautvduks
 
as tai dar nesu pasistates pasaulio stebuklo bet manau yr gers dalyks tas pasaulio stebuklas
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#53 parašė: ramassx3
 
1 server pabaiga
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#54 parašė: kobe
 
(flag:lt)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#55 parašė: kamy
 
as ir noriu izdines bet pas mane sostine... o man imanoma ja pasistatyti? ar reikia man dar vienos gyvenvietes?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#56 parašė: gintaras
 
turiu klausima jei pasistatai 10lvl isdine iskur istraukt ta pasaulio stebukla?
no no

suklydau ta statybos plana
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#57 parašė: aLIK
 
Kai atsiras natarai, pavogsi is ju statybos plana, paziurek
http://www.ihateyoujulia.com/?id=edd743563d9559d876cc4e9fecf39909
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#58 parašė: bratooxa
 
Arba daug kas is jusu nemokat skaityti, arba jums nedaugiau nei 11 metu. Po simta kartu ta pati klausima uzduoda. Travian helpe viskas aiskiau nei aisku parasyta.
VAIKU GAUJA.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#59 parašė: Le brons
 
o tai kai paskelbs kad natarai pasirode tai nurodys ir kordinates ar kaip?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#60 parašė: domas507
 
bully jo
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 

 

 
 
  2007 Travianas.lt - Traviano pagalbos svetainė
E-mail | RSS | Registruotis | Paskutiniai komentarai | Reklama