Travian » Pastatai » Infrastruktūra » Iždinė home mail

Iždinė

angl. Treasury

Treasury

Būtinos sąlygos: gyvenemasis pastatas lygis 10, Pasaulio stebuklas

Iždinė yra specialus pastatas statybos planui arba artefaktui saugoti.

10-jo lygio iždinėje gali būti laikomas vienas mažasis artefaktas arba statybos planas, skirtas Pasaulio stebuklui pasistatyti.

20-jo lygio iždinėje gali būti laikomas vienas unikalus arba dydysis artefaktas.

Iždinė negali būti statoma užkariautoje natarų gyvenvietėje, kurioje statomas Pasaulio stebuklas.

Tam, kad atimtumėte artefaktą arba statybos planą iš kito žaidėjo (arba iš natarų), reikia sugriauti jo iždinę ir atakuoti gyvenvietę su karžygiu. Jei ataka bus sėkminga, artefaktas arba statybos planas atsiras jūsų iždinėje (gyvenvietėje, iš kurios vyko puolimas).

Klasikinio tipo serveriuose nereikia karžygio artefaktui užkariauti, bet reikia sugriauti iždinę ir įvykdyti sėkmingą puolimą.

Pasaulio stebuklui pasistatyti reikalingi du statybos planai, laikomi iždinėse. Vienas statybos planas turi būti laikomas žaidėjo, statančio pasaulio stebuklą, kitoje gyvenvietėje. Kitą turi saugoti kitas aljanso narys.

Statybos sąnaudos
lygis Mediena Molis Gele382;is Gr363;dai I353;laikymo s261;naudos Kultūros taškai Artefaktai
1 2880 2740 2580 990 4 7
2 3630 3450 3250 1245 2 9
3 4570 4350 4095 1570 2 10
4 5760 5480 5160 1980 2 12
5 7260 6905 6505 2495 2 15
6 9145 8700 8195 3145 3 18
7 11525 10965 10325 3960 3 21
8 14520 13815 13010 4990 3 26
9 18295 17405 16390 6290 3 31
10 23055 21930 20650 7925 3 37 1
11 29045 27635 26020 9985 3 45 1
12 36600 34820 32785 12580 3 53 1
13 46115 43875 41310 15850 3 64 1
14 58105 55280 52050 19975 3 77 1
15 73210 69655 65585 25165 3 92 1
16 92245 87760 82640 31710 4 111 1
17 116230 110580 104125 39955 4 133 1
18 146450 139330 131195 50340 4 160 1
19 184530 175560 165305 63430 4 192 1
20 232505 221205 208285 79925 4 230 1
Viso 1115675 1061440 999460 383505 62

Statybos trukmė lygiams: 0 - 4
lygis Gyvenamasis pastatas: 0 Gyvenamasis pastatas: 1 Gyvenamasis pastatas: 2 Gyvenamasis pastatas: 3 Gyvenamasis pastatas: 4
1 11:06:40 2:13:20 2:08:30 2:03:50 1:59:30
2 13:18:20 2:39:40 2:34:00 2:28:20 2:23:00
3 15:50:50 3:10:10 3:03:20 2:56:50 2:50:20
4 18:48:20 3:45:40 3:37:30 3:29:40 3:22:10
5 22:14:10 4:26:50 4:17:10 4:07:50 3:59:00
6 26:12:30 5:14:30 5:03:10 4:52:10 4:41:40
7 30:48:20 6:09:40 5:56:30 5:43:40 5:31:10
8 36:09:10 7:13:50 6:58:20 6:43:10 6:28:40
9 42:21:40 8:28:20 8:10:00 7:52:20 7:35:20
10 49:33:20 9:54:40 9:33:10 9:12:40 8:52:40
11 57:54:10 11:34:50 11:09:50 10:45:40 10:22:30
12 67:35:00 13:31:00 13:01:50 12:33:40 12:06:30
13 78:48:20 15:45:40 15:11:40 14:38:50 14:07:10
14 91:50:00 18:22:00 17:42:20 17:04:10 16:27:10
15 106:56:40 21:23:20 20:37:10 19:52:40 19:09:40
16 124:28:20 24:53:40 24:00:00 23:08:10 22:18:10
17 144:48:20 28:57:40 27:55:10 26:54:50 25:56:40
18 168:23:20 33:40:40 32:28:00 31:17:50 30:10:10
19 195:45:00 39:09:00 37:44:30 36:23:00 35:04:20
20 227:29:10 45:29:50 43:51:40 42:16:50 40:45:30
Viso 1530:21:40 306:04:20 295:03:50 284:26:10 274:11:20
Statybos trukmė lygiams: 4 - 8
lygis Gyvenamasis pastatas: 4 Gyvenamasis pastatas: 5 Gyvenamasis pastatas: 6 Gyvenamasis pastatas: 7 Gyvenamasis pastatas: 8
1 1:59:30 1:55:10 1:51:00 1:47:00 1:43:10
2 2:23:00 2:17:50 2:13:00 2:08:10 2:03:30
3 2:50:20 2:44:20 2:38:20 2:32:40 2:27:10
4 3:22:10 3:14:50 3:07:50 3:01:10 2:54:30
5 3:59:00 3:50:20 3:42:00 3:34:00 3:26:20
6 4:41:40 4:31:30 4:21:50 4:12:20 4:03:20
7 5:31:10 5:19:20 5:07:50 4:56:40 4:46:00
8 6:28:40 6:14:40 6:01:10 5:48:10 5:35:40
9 7:35:20 7:19:00 7:03:10 6:48:00 6:33:20
10 8:52:40 8:33:30 8:15:00 7:57:10 7:40:00
11 10:22:30 10:00:00 9:38:30 9:17:40 8:57:30
12 12:06:30 11:40:20 11:15:10 10:50:50 10:27:20
13 14:07:10 13:36:40 13:07:20 12:39:00 12:11:40
14 16:27:10 15:51:40 15:17:30 14:44:30 14:12:30
15 19:09:40 18:28:20 17:48:20 17:10:00 16:32:50
16 22:18:10 21:30:00 20:43:30 19:58:40 19:15:40
17 25:56:40 25:00:40 24:06:40 23:14:30 22:24:20
18 30:10:10 29:05:00 28:02:20 27:01:40 26:03:20
19 35:04:20 33:48:40 32:35:30 31:25:10 30:17:20
20 40:45:30 39:17:30 37:52:40 36:30:50 35:12:00
Viso 274:11:20 264:19:20 254:48:40 245:38:10 236:47:30
Statybos trukmė lygiams: 8 - 12
lygis Gyvenamasis pastatas: 8 Gyvenamasis pastatas: 9 Gyvenamasis pastatas: 10 Gyvenamasis pastatas: 11 Gyvenamasis pastatas: 12
1 1:43:10 1:39:30 1:35:50 1:32:20 1:29:00
2 2:03:30 1:59:00 1:54:50 1:50:40 1:46:40
3 2:27:10 2:21:50 2:16:50 2:11:50 2:07:00
4 2:54:30 2:48:20 2:42:10 2:36:20 2:30:50
5 3:26:20 3:19:00 3:11:50 3:04:50 2:58:10
6 4:03:20 3:54:30 3:46:00 3:38:00 3:30:00
7 4:46:00 4:35:40 4:25:50 4:16:20 4:07:00
8 5:35:40 5:23:40 5:12:00 5:00:40 4:49:50
9 6:33:20 6:19:10 6:05:30 5:52:20 5:39:40
10 7:40:00 7:23:30 7:07:30 6:52:10 6:37:20
11 8:57:30 8:38:10 8:19:30 8:01:30 7:44:10
12 10:27:20 10:04:50 9:43:00 9:22:00 9:01:50
13 12:11:40 11:45:20 11:20:00 10:55:30 10:31:50
14 14:12:30 13:41:50 13:12:20 12:43:50 12:16:20
15 16:32:50 15:57:10 15:22:40 14:49:30 14:17:30
16 19:15:40 18:34:00 17:53:50 17:15:10 16:38:00
17 22:24:20 21:36:00 20:49:20 20:04:20 19:21:00
18 26:03:20 25:07:00 24:12:50 23:20:30 22:30:00
19 30:17:20 29:11:50 28:08:50 27:08:00 26:09:20
20 35:12:00 33:56:00 32:42:40 31:32:00 30:23:50
Viso 236:47:30 228:16:20 220:03:20 212:07:50 204:29:20
Statybos trukmė lygiams: 12 - 16
lygis Gyvenamasis pastatas: 12 Gyvenamasis pastatas: 13 Gyvenamasis pastatas: 14 Gyvenamasis pastatas: 15 Gyvenamasis pastatas: 16
1 1:29:00 1:25:50 1:22:50 1:19:50 1:17:00
2 1:46:40 1:42:50 1:39:10 1:35:30 1:32:10
3 2:07:00 2:02:30 1:58:10 1:53:50 1:49:40
4 2:30:50 2:25:20 2:20:10 2:15:00 2:10:10
5 2:58:10 2:51:50 2:45:40 2:39:40 2:33:50
6 3:30:00 3:22:30 3:15:10 3:08:10 3:01:30
7 4:07:00 3:58:10 3:49:30 3:41:20 3:33:20
8 4:49:50 4:39:30 4:29:20 4:19:40 4:10:20
9 5:39:40 5:27:20 5:15:40 5:04:10 4:53:20
10 6:37:20 6:23:00 6:09:10 5:55:50 5:43:10
11 7:44:10 7:27:30 7:11:20 6:55:50 6:40:50
12 9:01:50 8:42:20 8:23:30 8:05:20 7:47:50
13 10:31:50 10:09:10 9:47:10 9:26:00 9:05:40
14 12:16:20 11:49:50 11:24:10 10:59:40 10:35:50
15 14:17:30 13:46:30 13:16:50 12:48:10 12:20:30
16 16:38:00 16:02:00 15:27:20 14:54:00 14:21:50
17 19:21:00 18:39:10 17:58:50 17:20:00 16:42:40
18 22:30:00 21:41:30 20:54:40 20:09:30 19:25:50
19 26:09:20 25:12:50 24:18:30 23:26:00 22:35:20
20 30:23:50 29:18:10 28:14:50 27:13:50 26:15:00
Viso 204:29:20 197:07:50 190:02:00 183:11:20 176:35:50
Statybos trukmė lygiams: 16 - 20
lygis Gyvenamasis pastatas: 16 Gyvenamasis pastatas: 17 Gyvenamasis pastatas: 18 Gyvenamasis pastatas: 19 Gyvenamasis pastatas: 20
1 1:17:00 1:14:10 1:11:30 1:09:00 1:06:30
2 1:32:10 1:28:50 1:25:40 1:22:30 1:19:30
3 1:49:40 1:45:50 1:42:00 1:38:20 1:34:50
4 2:10:10 2:05:30 2:01:00 1:56:40 1:52:30
5 2:33:50 2:28:20 2:23:00 2:17:50 2:12:50
6 3:01:30 2:54:50 2:48:40 2:42:30 2:36:40
7 3:33:20 3:25:40 3:18:10 3:11:10 3:04:10
8 4:10:20 4:01:20 3:52:40 3:44:20 3:36:10
9 4:53:20 4:42:40 4:32:30 4:22:40 4:13:20
10 5:43:10 5:30:40 5:18:50 5:07:20 4:56:20
11 6:40:50 6:26:30 6:12:30 5:59:10 5:46:10
12 7:47:50 7:31:00 7:14:50 6:59:10 6:44:00
13 9:05:40 8:46:00 8:27:00 8:08:50 7:51:10
14 10:35:50 10:13:00 9:50:50 9:29:40 9:09:10
15 12:20:30 11:53:50 11:28:10 11:03:20 10:39:30
16 14:21:50 13:50:50 13:20:50 12:52:00 12:24:20
17 16:42:40 16:06:30 15:31:40 14:58:10 14:25:50
18 19:25:50 18:44:00 18:03:30 17:24:30 16:46:50
19 22:35:20 21:46:30 20:59:30 20:14:10 19:30:30
20 26:15:00 25:18:20 24:23:40 23:31:00 22:40:10
Viso 176:35:50 170:14:20 164:06:30 158:12:20 152:30:30
 (balsų: 49)
paskelbė: WwEeRr136 | 27 gegužės 2007 | perskaitė: 73129
Gerbiamas lankytojau, šiuo metu esate mūsų svetainės neregistruotas svečias, arba nesate prisijungę. Jei norite papildyti straipsnį, ar turite įdomių minčių, susijusių su jo tema - kviečiame rašyti komentarus. Užsiregistravę turėsite galimybę tai daryti patogiau.
Kiti straipsniai:
#61 parašė: lole348431
 
db102d10ef db102d10ef db102 d db db102d10ef102d10efb102d10efd10ef
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#62 parašė: simimis
 
As turiu 10lvl gyvenamaji pastata ir negalima tatiti isdiniu. kodel?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#63 parašė: Lujis
 
nes statei sosstineje wink
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 7    
 
 
#64 parašė: albertas
 
robertas,

nes tu sostinėja statai bully
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#65 parašė: dariuskas
 
belay Anonimas ar Tavo vardas kartais ne Dievidas?

As Tai Dariuskas Sidlauskas :x bully
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#66 parašė: ...
 
Nesuprantu. Turiu gyvenamaji pastata 10 lvl ir man neleidzia tos izdines statyt ir ne sostinej.. belay

Ad nesuprantu. pasistaciau gyv. pastata 10lvl ir ne sotinej noriu izdine statyt. Ir neduoda. ka daryt? belay wassat
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#67 parašė: xytar
 
...,
nu nzn
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 7    
 
 
#68 parašė: Klausimas
 
Man cia nelabai aisku is aprasymo, tai taip iseina, kad kita plana turi tureti kitas aljanso narys, ir parasyta, kad reikia nugriauti kito zaidejo izdine kad atimti is jo plana, tai taip iseina, kad reikia atakuoti ir nugriauti izdine SAVO ALJANSO NARIUI?!
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#69 parašė: kalakutas
 
jo kad israstu tai gerai butu bully laughing
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#70 parašė: nx
 
restart webpage bully cia geras
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#71 parašė: mingaile12
 
gal kas zinot kada bus pastatytas pasaulio stebuklas? pprasau parasyti mingaile12 traviane 3x srw
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#72 parašė: pidarastas96
 
as jau ta 10 lvl pastata pasistaciau bet vis tiek negaliu statytis sitos izdines kodel??
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#73 parašė: eede
 
tik desimt
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#74 parašė: Entonix
 
nezinau as ltx losiu
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 4    
 
 
#75 parašė: super herojus
 
o kodel as esu pastates izdine sostinei? no
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#76 parašė: saldainia
 
superherojus,
T3.5 versijoje iždinę sostinėje statyti galima.
http://forum.travian.lt/showthread.php?t
=50981
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 83    
 
 
#77 parašė: auga
 
keista pastaciau izdine ir sostineje kaip tai gali but?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#78 parašė: to auga
 
Jo, ir aš... Gal čia dėl to, kad nauja travian'o versija įvesta?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#79 parašė: Vaikiss
 
auga,
jei paskaitytum paskutiny posta pries savo suprastum
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 1    
 
 
#80 parašė: shuffle-kiler
 
KLAUSYKIT ZMONES JUS JAU STIPRESNI IR DAUG KARIU TURI PRASASASASAU request NORS BISKI GALIT ATSIUST PASTIPRINIMO request what
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 3    
 
 
#81 parašė: tomkis90
 
as pasistaciau isdine sostineje bet nugrioviau am
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#82 parašė: zalupke
 
nesuprantu as izdine sostinej pastaciau ir man leido bet mano sostine su rezidencija tai nesuprantu kal man leidzia ir krc man 10 pop nepridejo crying
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#83 parašė: Zinau
 
Sostineje izdine statyt galima
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#84 parašė: karo vadas
 
Zinau,
galima

tomkis90,
teisingai padarei smile
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 61    
 
 
#85 parašė: karo vadas
 
zalupke,
jei ziuri i CP tai ten ne pop o KT wink
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 61    
 
 
#86 parašė: aurikas1230
 
o kaip pranesa apie nataru atsiradima tai jeigu niekas kaskoki laika statibu plano negauna tai natarai vel dinksta ir reikia laukti toki laika?
-ar kol kaskas ji gauna?kas norit i alyy 3 x speed serve alijansas vadinasi LT-Ka rasot aurikas1230
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#87 parašė: hell
 
pasaullio stebuklai atsiranda gale zaidimo
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#88 parašė: A
 
Gal kas žinot kiek resursų kainuoja 20 lygio iždinė?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#89 parašė: aa
 
20 232505 221205 208285 79925 kainuoja-viskas yra pagalbos svetaineje.Ne komentaruose-2/3 mazvaikiu cia susirinkusiu nusisneka angry
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#90 parašė: A
 
Skiriama "ne mažvaikiui"

Klausimas buvo užduotas, kai traviano pagalvos svetainėje buvo įdėtos iždinės statybų kainos 1-10 lygių, dėkui straipsnio autoriams, kurie greitai sureagavo ir parašė :). Kadangi senų komentarų negaliu išimti - todėl ir atrodo klausimas kvailas, galgi mažiau gilinkis, jei nenori parašyti atsakymo.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 

 

 
 
  2007 Travianas.lt - Traviano pagalbos svetainė
E-mail | RSS | Registruotis | Paskutiniai komentarai | Reklama