Travian » Pastatai » Infrastruktūra » Iždinė home mail

Iždinė

angl. Treasury

Treasury

Būtinos sąlygos: gyvenemasis pastatas lygis 10, Pasaulio stebuklas

Iždinė yra specialus pastatas statybos planui arba artefaktui saugoti.

10-jo lygio iždinėje gali būti laikomas vienas mažasis artefaktas arba statybos planas, skirtas Pasaulio stebuklui pasistatyti.

20-jo lygio iždinėje gali būti laikomas vienas unikalus arba dydysis artefaktas.

Iždinė negali būti statoma užkariautoje natarų gyvenvietėje, kurioje statomas Pasaulio stebuklas.

Tam, kad atimtumėte artefaktą arba statybos planą iš kito žaidėjo (arba iš natarų), reikia sugriauti jo iždinę ir atakuoti gyvenvietę su karžygiu. Jei ataka bus sėkminga, artefaktas arba statybos planas atsiras jūsų iždinėje (gyvenvietėje, iš kurios vyko puolimas).

Klasikinio tipo serveriuose nereikia karžygio artefaktui užkariauti, bet reikia sugriauti iždinę ir įvykdyti sėkmingą puolimą.

Pasaulio stebuklui pasistatyti reikalingi du statybos planai, laikomi iždinėse. Vienas statybos planas turi būti laikomas žaidėjo, statančio pasaulio stebuklą, kitoje gyvenvietėje. Kitą turi saugoti kitas aljanso narys.

Statybos sąnaudos
lygis Mediena Molis Gele382;is Gr363;dai I353;laikymo s261;naudos Kultūros taškai Artefaktai
1 2880 2740 2580 990 4 7
2 3630 3450 3250 1245 2 9
3 4570 4350 4095 1570 2 10
4 5760 5480 5160 1980 2 12
5 7260 6905 6505 2495 2 15
6 9145 8700 8195 3145 3 18
7 11525 10965 10325 3960 3 21
8 14520 13815 13010 4990 3 26
9 18295 17405 16390 6290 3 31
10 23055 21930 20650 7925 3 37 1
11 29045 27635 26020 9985 3 45 1
12 36600 34820 32785 12580 3 53 1
13 46115 43875 41310 15850 3 64 1
14 58105 55280 52050 19975 3 77 1
15 73210 69655 65585 25165 3 92 1
16 92245 87760 82640 31710 4 111 1
17 116230 110580 104125 39955 4 133 1
18 146450 139330 131195 50340 4 160 1
19 184530 175560 165305 63430 4 192 1
20 232505 221205 208285 79925 4 230 1
Viso 1115675 1061440 999460 383505 62

Statybos trukmė lygiams: 0 - 4
lygis Gyvenamasis pastatas: 0 Gyvenamasis pastatas: 1 Gyvenamasis pastatas: 2 Gyvenamasis pastatas: 3 Gyvenamasis pastatas: 4
1 11:06:40 2:13:20 2:08:30 2:03:50 1:59:30
2 13:18:20 2:39:40 2:34:00 2:28:20 2:23:00
3 15:50:50 3:10:10 3:03:20 2:56:50 2:50:20
4 18:48:20 3:45:40 3:37:30 3:29:40 3:22:10
5 22:14:10 4:26:50 4:17:10 4:07:50 3:59:00
6 26:12:30 5:14:30 5:03:10 4:52:10 4:41:40
7 30:48:20 6:09:40 5:56:30 5:43:40 5:31:10
8 36:09:10 7:13:50 6:58:20 6:43:10 6:28:40
9 42:21:40 8:28:20 8:10:00 7:52:20 7:35:20
10 49:33:20 9:54:40 9:33:10 9:12:40 8:52:40
11 57:54:10 11:34:50 11:09:50 10:45:40 10:22:30
12 67:35:00 13:31:00 13:01:50 12:33:40 12:06:30
13 78:48:20 15:45:40 15:11:40 14:38:50 14:07:10
14 91:50:00 18:22:00 17:42:20 17:04:10 16:27:10
15 106:56:40 21:23:20 20:37:10 19:52:40 19:09:40
16 124:28:20 24:53:40 24:00:00 23:08:10 22:18:10
17 144:48:20 28:57:40 27:55:10 26:54:50 25:56:40
18 168:23:20 33:40:40 32:28:00 31:17:50 30:10:10
19 195:45:00 39:09:00 37:44:30 36:23:00 35:04:20
20 227:29:10 45:29:50 43:51:40 42:16:50 40:45:30
Viso 1530:21:40 306:04:20 295:03:50 284:26:10 274:11:20
Statybos trukmė lygiams: 4 - 8
lygis Gyvenamasis pastatas: 4 Gyvenamasis pastatas: 5 Gyvenamasis pastatas: 6 Gyvenamasis pastatas: 7 Gyvenamasis pastatas: 8
1 1:59:30 1:55:10 1:51:00 1:47:00 1:43:10
2 2:23:00 2:17:50 2:13:00 2:08:10 2:03:30
3 2:50:20 2:44:20 2:38:20 2:32:40 2:27:10
4 3:22:10 3:14:50 3:07:50 3:01:10 2:54:30
5 3:59:00 3:50:20 3:42:00 3:34:00 3:26:20
6 4:41:40 4:31:30 4:21:50 4:12:20 4:03:20
7 5:31:10 5:19:20 5:07:50 4:56:40 4:46:00
8 6:28:40 6:14:40 6:01:10 5:48:10 5:35:40
9 7:35:20 7:19:00 7:03:10 6:48:00 6:33:20
10 8:52:40 8:33:30 8:15:00 7:57:10 7:40:00
11 10:22:30 10:00:00 9:38:30 9:17:40 8:57:30
12 12:06:30 11:40:20 11:15:10 10:50:50 10:27:20
13 14:07:10 13:36:40 13:07:20 12:39:00 12:11:40
14 16:27:10 15:51:40 15:17:30 14:44:30 14:12:30
15 19:09:40 18:28:20 17:48:20 17:10:00 16:32:50
16 22:18:10 21:30:00 20:43:30 19:58:40 19:15:40
17 25:56:40 25:00:40 24:06:40 23:14:30 22:24:20
18 30:10:10 29:05:00 28:02:20 27:01:40 26:03:20
19 35:04:20 33:48:40 32:35:30 31:25:10 30:17:20
20 40:45:30 39:17:30 37:52:40 36:30:50 35:12:00
Viso 274:11:20 264:19:20 254:48:40 245:38:10 236:47:30
Statybos trukmė lygiams: 8 - 12
lygis Gyvenamasis pastatas: 8 Gyvenamasis pastatas: 9 Gyvenamasis pastatas: 10 Gyvenamasis pastatas: 11 Gyvenamasis pastatas: 12
1 1:43:10 1:39:30 1:35:50 1:32:20 1:29:00
2 2:03:30 1:59:00 1:54:50 1:50:40 1:46:40
3 2:27:10 2:21:50 2:16:50 2:11:50 2:07:00
4 2:54:30 2:48:20 2:42:10 2:36:20 2:30:50
5 3:26:20 3:19:00 3:11:50 3:04:50 2:58:10
6 4:03:20 3:54:30 3:46:00 3:38:00 3:30:00
7 4:46:00 4:35:40 4:25:50 4:16:20 4:07:00
8 5:35:40 5:23:40 5:12:00 5:00:40 4:49:50
9 6:33:20 6:19:10 6:05:30 5:52:20 5:39:40
10 7:40:00 7:23:30 7:07:30 6:52:10 6:37:20
11 8:57:30 8:38:10 8:19:30 8:01:30 7:44:10
12 10:27:20 10:04:50 9:43:00 9:22:00 9:01:50
13 12:11:40 11:45:20 11:20:00 10:55:30 10:31:50
14 14:12:30 13:41:50 13:12:20 12:43:50 12:16:20
15 16:32:50 15:57:10 15:22:40 14:49:30 14:17:30
16 19:15:40 18:34:00 17:53:50 17:15:10 16:38:00
17 22:24:20 21:36:00 20:49:20 20:04:20 19:21:00
18 26:03:20 25:07:00 24:12:50 23:20:30 22:30:00
19 30:17:20 29:11:50 28:08:50 27:08:00 26:09:20
20 35:12:00 33:56:00 32:42:40 31:32:00 30:23:50
Viso 236:47:30 228:16:20 220:03:20 212:07:50 204:29:20
Statybos trukmė lygiams: 12 - 16
lygis Gyvenamasis pastatas: 12 Gyvenamasis pastatas: 13 Gyvenamasis pastatas: 14 Gyvenamasis pastatas: 15 Gyvenamasis pastatas: 16
1 1:29:00 1:25:50 1:22:50 1:19:50 1:17:00
2 1:46:40 1:42:50 1:39:10 1:35:30 1:32:10
3 2:07:00 2:02:30 1:58:10 1:53:50 1:49:40
4 2:30:50 2:25:20 2:20:10 2:15:00 2:10:10
5 2:58:10 2:51:50 2:45:40 2:39:40 2:33:50
6 3:30:00 3:22:30 3:15:10 3:08:10 3:01:30
7 4:07:00 3:58:10 3:49:30 3:41:20 3:33:20
8 4:49:50 4:39:30 4:29:20 4:19:40 4:10:20
9 5:39:40 5:27:20 5:15:40 5:04:10 4:53:20
10 6:37:20 6:23:00 6:09:10 5:55:50 5:43:10
11 7:44:10 7:27:30 7:11:20 6:55:50 6:40:50
12 9:01:50 8:42:20 8:23:30 8:05:20 7:47:50
13 10:31:50 10:09:10 9:47:10 9:26:00 9:05:40
14 12:16:20 11:49:50 11:24:10 10:59:40 10:35:50
15 14:17:30 13:46:30 13:16:50 12:48:10 12:20:30
16 16:38:00 16:02:00 15:27:20 14:54:00 14:21:50
17 19:21:00 18:39:10 17:58:50 17:20:00 16:42:40
18 22:30:00 21:41:30 20:54:40 20:09:30 19:25:50
19 26:09:20 25:12:50 24:18:30 23:26:00 22:35:20
20 30:23:50 29:18:10 28:14:50 27:13:50 26:15:00
Viso 204:29:20 197:07:50 190:02:00 183:11:20 176:35:50
Statybos trukmė lygiams: 16 - 20
lygis Gyvenamasis pastatas: 16 Gyvenamasis pastatas: 17 Gyvenamasis pastatas: 18 Gyvenamasis pastatas: 19 Gyvenamasis pastatas: 20
1 1:17:00 1:14:10 1:11:30 1:09:00 1:06:30
2 1:32:10 1:28:50 1:25:40 1:22:30 1:19:30
3 1:49:40 1:45:50 1:42:00 1:38:20 1:34:50
4 2:10:10 2:05:30 2:01:00 1:56:40 1:52:30
5 2:33:50 2:28:20 2:23:00 2:17:50 2:12:50
6 3:01:30 2:54:50 2:48:40 2:42:30 2:36:40
7 3:33:20 3:25:40 3:18:10 3:11:10 3:04:10
8 4:10:20 4:01:20 3:52:40 3:44:20 3:36:10
9 4:53:20 4:42:40 4:32:30 4:22:40 4:13:20
10 5:43:10 5:30:40 5:18:50 5:07:20 4:56:20
11 6:40:50 6:26:30 6:12:30 5:59:10 5:46:10
12 7:47:50 7:31:00 7:14:50 6:59:10 6:44:00
13 9:05:40 8:46:00 8:27:00 8:08:50 7:51:10
14 10:35:50 10:13:00 9:50:50 9:29:40 9:09:10
15 12:20:30 11:53:50 11:28:10 11:03:20 10:39:30
16 14:21:50 13:50:50 13:20:50 12:52:00 12:24:20
17 16:42:40 16:06:30 15:31:40 14:58:10 14:25:50
18 19:25:50 18:44:00 18:03:30 17:24:30 16:46:50
19 22:35:20 21:46:30 20:59:30 20:14:10 19:30:30
20 26:15:00 25:18:20 24:23:40 23:31:00 22:40:10
Viso 176:35:50 170:14:20 164:06:30 158:12:20 152:30:30
 (balsų: 49)
paskelbė: WwEeRr136 | 27 gegužės 2007 | perskaitė: 73128
Gerbiamas lankytojau, šiuo metu esate mūsų svetainės neregistruotas svečias, arba nesate prisijungę. Jei norite papildyti straipsnį, ar turite įdomių minčių, susijusių su jo tema - kviečiame rašyti komentarus. Užsiregistravę turėsite galimybę tai daryti patogiau.
Kiti straipsniai:
#91 parašė: bfdgbdf
 
as izdine sostinej pastaciau ir nieko wink
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#92 parašė: hageris123
 
nynotetis,
MAGNATAS,
tai kaip suprast tai baigias zaidimas ten po kazkokio restarto

ernestas,
niu va
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 2    
 
 
#93 parašė: Tadix
 
As pasistates izdine sostineje.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#94 parašė: danielis
 
as turiu 61lvl pasaulio stebukla lt1 serve bully
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#95 parašė: edwisas
 
kaip reikia nugriauti savo pastatus ? :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#96 parašė: MaryTenderLOS
 
The pre-cut artwork panels can also be colored and folded in such a way to make archways and buildings. Still, use your own best judgment and consider your child's temperament, habits, and behavior whenever you buy a new toy. Then, there is the ever-popular Barbie.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#97 parašė: Staysha
 
Hot damn, looking prtety useful buddy.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#98 parašė: Fleta
 
That takes us up to the next level. Great posntig.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#99 parašė: virusas
 
Iždinė negali būti statoma užkariautoje natarų gyvenvietėje, kurioje statomas Pasaulio stebuklas.


SOSTINEJE GALIMA STATYT IZDINE!!!!
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#100 parašė: EnterSandman
 
Pastačiau iždinę sostinėj. Kas ne taip?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 

 

 
 
  2007 Travianas.lt - Traviano pagalbos svetainė
E-mail | RSS | Registruotis | Paskutiniai komentarai | Reklama