Travian » Pastatai » Infrastruktūra » Iždinė home mail

Iždinė

angl. Treasury

Treasury

Būtinos sąlygos: gyvenemasis pastatas lygis 10, Pasaulio stebuklas

Iždinė yra specialus pastatas statybos planui arba artefaktui saugoti.

10-jo lygio iždinėje gali būti laikomas vienas mažasis artefaktas arba statybos planas, skirtas Pasaulio stebuklui pasistatyti.

20-jo lygio iždinėje gali būti laikomas vienas unikalus arba dydysis artefaktas.

Iždinė negali būti statoma užkariautoje natarų gyvenvietėje, kurioje statomas Pasaulio stebuklas.

Tam, kad atimtumėte artefaktą arba statybos planą iš kito žaidėjo (arba iš natarų), reikia sugriauti jo iždinę ir atakuoti gyvenvietę su karžygiu. Jei ataka bus sėkminga, artefaktas arba statybos planas atsiras jūsų iždinėje (gyvenvietėje, iš kurios vyko puolimas).

Klasikinio tipo serveriuose nereikia karžygio artefaktui užkariauti, bet reikia sugriauti iždinę ir įvykdyti sėkmingą puolimą.

Pasaulio stebuklui pasistatyti reikalingi du statybos planai, laikomi iždinėse. Vienas statybos planas turi būti laikomas žaidėjo, statančio pasaulio stebuklą, kitoje gyvenvietėje. Kitą turi saugoti kitas aljanso narys.

Statybos sąnaudos
lygis Mediena Molis Gele382;is Gr363;dai I353;laikymo s261;naudos Kultūros taškai Artefaktai
1 2880 2740 2580 990 4 7
2 3630 3450 3250 1245 2 9
3 4570 4350 4095 1570 2 10
4 5760 5480 5160 1980 2 12
5 7260 6905 6505 2495 2 15
6 9145 8700 8195 3145 3 18
7 11525 10965 10325 3960 3 21
8 14520 13815 13010 4990 3 26
9 18295 17405 16390 6290 3 31
10 23055 21930 20650 7925 3 37 1
11 29045 27635 26020 9985 3 45 1
12 36600 34820 32785 12580 3 53 1
13 46115 43875 41310 15850 3 64 1
14 58105 55280 52050 19975 3 77 1
15 73210 69655 65585 25165 3 92 1
16 92245 87760 82640 31710 4 111 1
17 116230 110580 104125 39955 4 133 1
18 146450 139330 131195 50340 4 160 1
19 184530 175560 165305 63430 4 192 1
20 232505 221205 208285 79925 4 230 1
Viso 1115675 1061440 999460 383505 62

Statybos trukmė lygiams: 0 - 4
lygis Gyvenamasis pastatas: 0 Gyvenamasis pastatas: 1 Gyvenamasis pastatas: 2 Gyvenamasis pastatas: 3 Gyvenamasis pastatas: 4
1 11:06:40 2:13:20 2:08:30 2:03:50 1:59:30
2 13:18:20 2:39:40 2:34:00 2:28:20 2:23:00
3 15:50:50 3:10:10 3:03:20 2:56:50 2:50:20
4 18:48:20 3:45:40 3:37:30 3:29:40 3:22:10
5 22:14:10 4:26:50 4:17:10 4:07:50 3:59:00
6 26:12:30 5:14:30 5:03:10 4:52:10 4:41:40
7 30:48:20 6:09:40 5:56:30 5:43:40 5:31:10
8 36:09:10 7:13:50 6:58:20 6:43:10 6:28:40
9 42:21:40 8:28:20 8:10:00 7:52:20 7:35:20
10 49:33:20 9:54:40 9:33:10 9:12:40 8:52:40
11 57:54:10 11:34:50 11:09:50 10:45:40 10:22:30
12 67:35:00 13:31:00 13:01:50 12:33:40 12:06:30
13 78:48:20 15:45:40 15:11:40 14:38:50 14:07:10
14 91:50:00 18:22:00 17:42:20 17:04:10 16:27:10
15 106:56:40 21:23:20 20:37:10 19:52:40 19:09:40
16 124:28:20 24:53:40 24:00:00 23:08:10 22:18:10
17 144:48:20 28:57:40 27:55:10 26:54:50 25:56:40
18 168:23:20 33:40:40 32:28:00 31:17:50 30:10:10
19 195:45:00 39:09:00 37:44:30 36:23:00 35:04:20
20 227:29:10 45:29:50 43:51:40 42:16:50 40:45:30
Viso 1530:21:40 306:04:20 295:03:50 284:26:10 274:11:20
Statybos trukmė lygiams: 4 - 8
lygis Gyvenamasis pastatas: 4 Gyvenamasis pastatas: 5 Gyvenamasis pastatas: 6 Gyvenamasis pastatas: 7 Gyvenamasis pastatas: 8
1 1:59:30 1:55:10 1:51:00 1:47:00 1:43:10
2 2:23:00 2:17:50 2:13:00 2:08:10 2:03:30
3 2:50:20 2:44:20 2:38:20 2:32:40 2:27:10
4 3:22:10 3:14:50 3:07:50 3:01:10 2:54:30
5 3:59:00 3:50:20 3:42:00 3:34:00 3:26:20
6 4:41:40 4:31:30 4:21:50 4:12:20 4:03:20
7 5:31:10 5:19:20 5:07:50 4:56:40 4:46:00
8 6:28:40 6:14:40 6:01:10 5:48:10 5:35:40
9 7:35:20 7:19:00 7:03:10 6:48:00 6:33:20
10 8:52:40 8:33:30 8:15:00 7:57:10 7:40:00
11 10:22:30 10:00:00 9:38:30 9:17:40 8:57:30
12 12:06:30 11:40:20 11:15:10 10:50:50 10:27:20
13 14:07:10 13:36:40 13:07:20 12:39:00 12:11:40
14 16:27:10 15:51:40 15:17:30 14:44:30 14:12:30
15 19:09:40 18:28:20 17:48:20 17:10:00 16:32:50
16 22:18:10 21:30:00 20:43:30 19:58:40 19:15:40
17 25:56:40 25:00:40 24:06:40 23:14:30 22:24:20
18 30:10:10 29:05:00 28:02:20 27:01:40 26:03:20
19 35:04:20 33:48:40 32:35:30 31:25:10 30:17:20
20 40:45:30 39:17:30 37:52:40 36:30:50 35:12:00
Viso 274:11:20 264:19:20 254:48:40 245:38:10 236:47:30
Statybos trukmė lygiams: 8 - 12
lygis Gyvenamasis pastatas: 8 Gyvenamasis pastatas: 9 Gyvenamasis pastatas: 10 Gyvenamasis pastatas: 11 Gyvenamasis pastatas: 12
1 1:43:10 1:39:30 1:35:50 1:32:20 1:29:00
2 2:03:30 1:59:00 1:54:50 1:50:40 1:46:40
3 2:27:10 2:21:50 2:16:50 2:11:50 2:07:00
4 2:54:30 2:48:20 2:42:10 2:36:20 2:30:50
5 3:26:20 3:19:00 3:11:50 3:04:50 2:58:10
6 4:03:20 3:54:30 3:46:00 3:38:00 3:30:00
7 4:46:00 4:35:40 4:25:50 4:16:20 4:07:00
8 5:35:40 5:23:40 5:12:00 5:00:40 4:49:50
9 6:33:20 6:19:10 6:05:30 5:52:20 5:39:40
10 7:40:00 7:23:30 7:07:30 6:52:10 6:37:20
11 8:57:30 8:38:10 8:19:30 8:01:30 7:44:10
12 10:27:20 10:04:50 9:43:00 9:22:00 9:01:50
13 12:11:40 11:45:20 11:20:00 10:55:30 10:31:50
14 14:12:30 13:41:50 13:12:20 12:43:50 12:16:20
15 16:32:50 15:57:10 15:22:40 14:49:30 14:17:30
16 19:15:40 18:34:00 17:53:50 17:15:10 16:38:00
17 22:24:20 21:36:00 20:49:20 20:04:20 19:21:00
18 26:03:20 25:07:00 24:12:50 23:20:30 22:30:00
19 30:17:20 29:11:50 28:08:50 27:08:00 26:09:20
20 35:12:00 33:56:00 32:42:40 31:32:00 30:23:50
Viso 236:47:30 228:16:20 220:03:20 212:07:50 204:29:20
Statybos trukmė lygiams: 12 - 16
lygis Gyvenamasis pastatas: 12 Gyvenamasis pastatas: 13 Gyvenamasis pastatas: 14 Gyvenamasis pastatas: 15 Gyvenamasis pastatas: 16
1 1:29:00 1:25:50 1:22:50 1:19:50 1:17:00
2 1:46:40 1:42:50 1:39:10 1:35:30 1:32:10
3 2:07:00 2:02:30 1:58:10 1:53:50 1:49:40
4 2:30:50 2:25:20 2:20:10 2:15:00 2:10:10
5 2:58:10 2:51:50 2:45:40 2:39:40 2:33:50
6 3:30:00 3:22:30 3:15:10 3:08:10 3:01:30
7 4:07:00 3:58:10 3:49:30 3:41:20 3:33:20
8 4:49:50 4:39:30 4:29:20 4:19:40 4:10:20
9 5:39:40 5:27:20 5:15:40 5:04:10 4:53:20
10 6:37:20 6:23:00 6:09:10 5:55:50 5:43:10
11 7:44:10 7:27:30 7:11:20 6:55:50 6:40:50
12 9:01:50 8:42:20 8:23:30 8:05:20 7:47:50
13 10:31:50 10:09:10 9:47:10 9:26:00 9:05:40
14 12:16:20 11:49:50 11:24:10 10:59:40 10:35:50
15 14:17:30 13:46:30 13:16:50 12:48:10 12:20:30
16 16:38:00 16:02:00 15:27:20 14:54:00 14:21:50
17 19:21:00 18:39:10 17:58:50 17:20:00 16:42:40
18 22:30:00 21:41:30 20:54:40 20:09:30 19:25:50
19 26:09:20 25:12:50 24:18:30 23:26:00 22:35:20
20 30:23:50 29:18:10 28:14:50 27:13:50 26:15:00
Viso 204:29:20 197:07:50 190:02:00 183:11:20 176:35:50
Statybos trukmė lygiams: 16 - 20
lygis Gyvenamasis pastatas: 16 Gyvenamasis pastatas: 17 Gyvenamasis pastatas: 18 Gyvenamasis pastatas: 19 Gyvenamasis pastatas: 20
1 1:17:00 1:14:10 1:11:30 1:09:00 1:06:30
2 1:32:10 1:28:50 1:25:40 1:22:30 1:19:30
3 1:49:40 1:45:50 1:42:00 1:38:20 1:34:50
4 2:10:10 2:05:30 2:01:00 1:56:40 1:52:30
5 2:33:50 2:28:20 2:23:00 2:17:50 2:12:50
6 3:01:30 2:54:50 2:48:40 2:42:30 2:36:40
7 3:33:20 3:25:40 3:18:10 3:11:10 3:04:10
8 4:10:20 4:01:20 3:52:40 3:44:20 3:36:10
9 4:53:20 4:42:40 4:32:30 4:22:40 4:13:20
10 5:43:10 5:30:40 5:18:50 5:07:20 4:56:20
11 6:40:50 6:26:30 6:12:30 5:59:10 5:46:10
12 7:47:50 7:31:00 7:14:50 6:59:10 6:44:00
13 9:05:40 8:46:00 8:27:00 8:08:50 7:51:10
14 10:35:50 10:13:00 9:50:50 9:29:40 9:09:10
15 12:20:30 11:53:50 11:28:10 11:03:20 10:39:30
16 14:21:50 13:50:50 13:20:50 12:52:00 12:24:20
17 16:42:40 16:06:30 15:31:40 14:58:10 14:25:50
18 19:25:50 18:44:00 18:03:30 17:24:30 16:46:50
19 22:35:20 21:46:30 20:59:30 20:14:10 19:30:30
20 26:15:00 25:18:20 24:23:40 23:31:00 22:40:10
Viso 176:35:50 170:14:20 164:06:30 158:12:20 152:30:30
 (balsų: 49)
paskelbė: WwEeRr136 | 27 gegužės 2007 | perskaitė: 74741
Gerbiamas lankytojau, šiuo metu esate mūsų svetainės neregistruotas svečias, arba nesate prisijungę. Jei norite papildyti straipsnį, ar turite įdomių minčių, susijusių su jo tema - kviečiame rašyti komentarus. Užsiregistravę turėsite galimybę tai daryti patogiau.
Kiti straipsniai:
#1 parašė: nynotetis
 
o jei turi statybu plana tai tada atsiranda nataru gentys ar kai adminai juos ideda i zaidima?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#2 parašė: robertas
 
pastaciau 10 lygio gyv. patsata, bet negaliu statyti izdines. kodel?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#3 parašė: Vakaras
 
Nes tikriausiai pastatei sostinėje?. O sostinėje negalima.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#4 parašė: Anonimas
 
nynotetis,
Po 10 mėnesių nuo serverio pradžios atsiranda informacija apie pasaulio stebuklą ir nartarų gentis. Statybų planus, manau, turi nartarų gentis ir iš jos reikia tuos planus užsikariauti.
Pataisykit, jei kas tikrai žinto, jog ne taip.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#5 parašė: kazkas
 
jo sostinej negalima taip parasyta angry
Dėmesio! Jūs neturite teisės peržiūrėti viešai nepaskelbtino teksto.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#6 parašė: fffffff
 
gal
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#7 parašė: kickmanas
 
o kiek laiko jau s1 servas veikia?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#8 parašė: Vytautas
 
kickmanas,
nuo praėjusių metų gegužės mėnesio, berods. Jau nedaug liko laukti:)

v
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 10    
 
 
#9 parašė: roshke
 
Na galetu ir neatsirasti galetu zmones dar ilgai zaisti ir plestis , ir nataru gentis atsirasti tiktai uz 48 men :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#10 parašė: mmm
 
atsibostu zaidimas tada fellow
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#11 parašė: ingute
 
kur rasti paskaityti, kaip uzkariauti oazes. Man vienos niekaip nesiseka"pasisavinti", nors tureciau galeti.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#12 parašė: iwer
 
gal neturi tinkamo karžygio pastato lelevio... reik turėti 10-15-20 lvl kad galėtu pasisavinti po 1 oaze. o jai tokio lvl neturi ar jau užsiemes esi tada statyk iki kito lvl kuris yra čia nurodytas.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 4    
 
 
#13 parašė: Tadas
 
to ingute: gal ta oaze yra toliau nei leistina nuo tavo gyvenvietės. Oazė turi matytis centruotame tavo gyvenvietės lange.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#14 parašė: ernekaras
 
is kur gauti ta statybos plana, as nerandu tu naratu fellow
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#15 parašė: zmogus222
 
pasidarykk antrą gyvenvietę ir 10 lygio gyvenemajį pastatą
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#16 parašė: tenisa15
 
feel ar kas nors travian turi pasaulio stebukla
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#17 parašė: laura
 
am jeigu turetu, tu cia nebesedetum, o rautumeis plaukus nuo galvos, nes butu atsirade natarai, kurie visus puldinetu
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#18 parašė: ernestas
 
Antroje givenvieteje pasistaciau 10lygio isdine o gyv namas mano 16 lygio visvien negaliu tureti nei vieno statybu plano.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#19 parašė: povilas
 
Blemba as galvojau kad sostinej reik 10 lygio gyvenamo pastao! :D dbr sostinej 20 lygio gyvenamasis pastatas bully
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 3    
 
 
#20 parašė: :D
 
negalima izdines sostineje statyt


as pasistatees pasaul.steb.kitu nepuldineja natarai!tik tuos kurie pasistato steb.pas.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#21 parašė: nerijus
 
o jai ta izdine nugriauti ar tada atsistatytu vel galima butu statyti aukstesnius nei 10lvl resursu laukus?

 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#22 parašė: mylimasis
 
girdit, o ar rodys kajp puolima kaj natarai puls?/ ir kajp nuoju apsigint reiks?? ir kokio jie stiprumo???????? ir kada jie atsiras 3x serwe???????/
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#23 parašė: minde
 
natarai mano prosenelei ciulpia papus tj jie taip jilgai ir uzsibuna tj va paprasysiu kad neateitu jie ciulptu papus prosenelei ;)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#24 parašė: egis109
 
as pastaciau GYVENAMAJI PASTATA 10 lygio bet negaliu statyti IŽDINĖS kodel ????????
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#25 parašė: isdinė
 
egis109,

tu negali statyt isdinės sostinėje
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#26 parašė: melagiai...
 
:D


nu biski pavarai nusisneki tipo pasistates pasaulio stebukla noretum 1 jy pasigrobti reike uzgropti 1 natary gyv. o kap zinote jie dar neatsirado 2 jo pastatyti vienam neymanomas 3 jei pasistatytum pasaulio stebukla prie tavo statistikos atsirastu WW simbolis 4jei butum pasistates tave visi pultu ir siektu nugriauti pasaulio stebukla.

as zn nes losiau travian.com kaip dar nebuvo sukurtas lt servas. tai ten su savo ally mes nugalejom patikek lengva nebuvo. tarpkitko galite pasiziureti video.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#27 parašė: jojo
 
kas is artifakto ?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#28 parašė: Townsville
 
Statybos planas atsiranda kazkam pastacius 95 lvl pasaulio stebukla o robertas turbut nori statyt izdine sostineje o to negalima.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#29 parašė: MAGNATAS
 
as cia wiskaa gerai zynau!cia nekabinkit makaronuu! 2006m.laimejau . o jus cia nusibezat! angry

melagiai.... , tu buwai beweik teisus :D
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#30 parašė: sakas
 
as nezinau o lt srv yra bet 1 lvl pasaulio stebuklas?


bully am wink
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 

 

 
 
  2007 Travianas.lt - Traviano pagalbos svetainė
E-mail | RSS | Registruotis | Paskutiniai komentarai | Reklama