Travian » Straipsniai » Gidas: kaip vystytis traviane home mail

Gidas: kaip vystytis traviane

BENDRI DUOMENYS APIE STATYBAS

Pradėsim nuo to kokius pastatus galima statyti kaimo centre. Iš viso yra 22 laukeliai pastatams statyti. Du iš jų yra skirti sienai/tvorai/pylimui bei susibūrimo vietai statyti. Likusiuose 20 laukelių statybas galima vykdyti pagal savo nuožiūra.

Susibūrimo vieta:
• Leidžia valdyti karius esančius kaime ir matyti kas ir kada jus puola;
• kuo didesnis lygis, tuo daugiau taikinio pasirinkimo variantų duodama puolant su katapultomis(10 lvl leidžia pasirinkti maksimalų taikinių skaičių);
• kiekvienas susibūrimo vietos lygis leidžia įvykdyti ne daugiau kaip 5 puolimus vienu metu;
• 20 lvl leidžia pasirinkti 2 taikinius vienai katapultų atakai(pulti reikia su nemažiau 20 katapultų).

Siena/Tvora/Pylimas:
• Padidina visų kareivių, esančių gyvenvietėje, gynybine jėga;
• Kuo didesnis tvoros lygis tuo daugiau priešo žvalgų žus bandant išžvalgyti jūsų kaimą.

Iš karto pažymėsiu, kad jeigu nėra papildomai nurodyta, vadinasi pastatus statome iki maksimalaus jų lygio, tam kad jie atneštų maksimalią nauda pagal savo tiesioginę paskirtį bei generuotų maksimalų kiekį kultūros taškų. Jeigu nenaudosite „Travian Plius“ +25% grūdų gamybai, tai praktiškai pastatų išvystyti iki maksimalaus jų lygio negalėsite dėl grūdų stygiaus. Reikalas tame, kad labai mažai grūdų liks kariams.

Susibūrimo vietą bei sieną/tvorą/pylimą taip pat reikia statyti iki maksimalaus 20 lvl. Tai padidins kaimo gynybines galimybes bei tuo pačiu generuos daugiau kultūros taškų. Puolantysis su katapultomis, retai kada numano, kad susibūrimo vieta gali būti 20 lvl, o gintis be susibūrimo vietos yra labai sunku nes nesimato kas ir kada atakuoja (matoma tik pirmo užpuolimo laikas ir kiek atakų ateina).

Tai pat čia nekalbėsiu apie vienų pastatų reikalingumą kitų pastatų statybai. Tikiuosi žaidėjai supras, kad norint pastatyti pastatą kuriam reikalingas kitas atitinkamo lygio pastatas, pradžioje pastatome pirminį pastatą, o kai jis tampa nereikalingas nugriauname jį (naudojant gyv. Pastatą arba katapultas iš kito kaimo).


PASTATAI KURIUOS VISADA RIEKIA STATYTI VISUOSE KAIMUOSE

Nepriklausomai nuo to, kokia bus kaimo paskirtis, yra pastatų kurie visada privalo būti pastatyti visuose kaimuose:
1. Gyvenamasis pastatas (20 lvl);
2. Sandėlis (20 lvl);
3. Sandėlis;
4. Klėtis (20 lvl);
5. Klėtis;
6. Turgavietė (20 lvl);
7. Prekybos rūmai (20 lvl romėnams, kitiems iki 15 lvl); (asmeniškai aš kol man nėra reikalingi prekybos rūmai, esu pasisitatęs 10 lvl Rotušę)
8. Malūnas (5 lvl);
9. Kepykla (5 lvl);
10. Akademija (20 lvl – išradus visus norimus karius yra nugriaunama tik esant kraštutinei būtinybei);
11. Rezidencija arba Valdovų rūmai;
12. Karžygio namai (minimum 10 lvl).

2 Sandėliai ir 2 klėtys reikalingos dėl šių priežasčių:
• Kaimą bus sunkiau sugriauti arba užgrobti (retai kada katapultų taikiniais pasirenkama daugiau kaip 1 sandėlis/klėtis, o jeigu ir pasirenkama nevisada pavyksta pilnai juos sugriauti);
• Mažiau šansų, kad dings resursai esant ilgesnį laiką neprisijungus;
• Valdovo rūmų, Karžygio namų, rotušės, prekybos rūmų, didžiosios arklidės ar kareivinių aukštesniems lygiams pastatyti reikalingi 2 sandėliai, o arenos 20 lvl – 4 sandėliai.


KAIMŲ TIPAI

Pagrindinis visų kaimų statybos principas priklauso nuo to kokio tipo kaimas bus. Universalumas čia netinka, dėl to, kad bandydami gauti viską iš karto viename kaime, Jūs nepasieksite nieko, išskyrus didelius ir beprasmius resursų ir laiko švaistymus.

Kaimų tipai iš viso yra penki:
1. Sostinė;
2. Atakuojantis kaimas (off);
3. Gynybinis kaimas (deff);
4. Žvalgybinis kaimas;
5. Apgulties (katapultų) kaimas.

Naudoti kaimą tik kaip resursų ir grūdų donorą irgi įmanoma, bet tai neefektyvus kaimo išnaudojimo būdas išskyrus galutinę Pasaulio stebuklo statymo fazę.
Prieš pradedant išsamiai nagrinėti kiekvieną kaimo variantą, aš pažymėsiu, kad nevertinsiu šarvų ir ginklų kalvių. Jos yra nugriaunamos iškart po to, kai tik išrandami maksimalūs norimų karių patobulinimai. Kaip taisyklė į jų vietas statoma klėtis bei sandėlis. Taip pat neužsiminsiu apie slėptuves ir spąstines, nes jos statomos tik ankstyvoje žaidimo stadijoje, o vėliau nugriaunamos ir į jų vietas statomi reikalingesni pastatai.


SOSTINĖS STATYBA

Sostinės statybai reikia pasirinkti 15-tuka arba 9-tuka su maksimaliu kiekiu grūdų oazių. Eigu yra galimybė reikia kuo greičiau užgrobti šalia esančias 2-3 grūdų oazes. Tiktais sostinėje galima statyti fermas didesnio nei 10 lvl, o įvertinant oazių duodamą grūdų bonusą čia galima kuriant maksimaliai didelią armiją.

Sostinėje statome:
13. Sandėlis (reikalingas laukų išvystymui iki 16lvl);
14. Sandėlis (reikalingas laukų išvystymui iki 17lvl);
15. Sandėlis;
16. Klėtis;
17. Kareivinės;
18. Arklidės;
19. Dirbtuvės;
20. Arena;
21. Mūrinė.

Laisvas 22 laukelis atsiranda dėl to, kad kai akademijoje išrandami visi norimi kariai, ji yra nugriaunama. Jeigu sostinė yra 9-tukas, pradžioje vietoj 2-x sandėlių ir klėčių statoma lentpjūvė, liejykla bei plytinė(vėliau jos nugriaunamos).

Pilnai įmanoma, kad padoriai armijai pastatyti kaime neužteks turėti 17 lvl grūdų fermų(ypač 9-tuko atveju). Tuomet 18 lvl grūdų fermoms reikia pastatyti dar 2 sandėlius (vietoj mūrinės, prekybos rūmų arba klėties), o paskui pastačius visas fermas iki 18 lvl tuos sandėlius vėl nugriauti.
Kai kurie žaidėjai stato ir 19 lvl fermas. Šiam tikslui pasiekti laikinai nugriaunama praktiškai visi kaimo statiniai, kad būtų galima pastatyti reikiama kiekį sandėlių ir klėčių. Neesant kraštutinės būtinybės šitokios „egzekucijos“ daryti nepatariu.

Sostinėje visi puolamieji kariai yra tobulinami ginklų kalvėje iki 20 lygio, o tuomet ginklų kalvė yra nugriaunama. Romėnams reikia tobulinti Imperionus, Cezario raitelius, Taranus ir Ugnines katapultas; Galams – Pėstininkus su kardais, Raitus hedujus, Taranus ir Trebušetus; Germanams – Pėstininkus su kirviais, Germanų raitelius, Taranus ir Katapultas.

Taip pat ginklų kalvėje galima tobulinti:
Germanų Pėstininkus su kuoka (ideali „Patrankų mėsa“ nes yra pigi ir greitai statoma);
Romėnų Imperiono raitelius (idealūs vikriam ferminimui dėl didelio greičio);
Galams Raitus perkūnus (dėl gero grūdų ir atakos santykio, bei didžiausio greičio)

Šarvų kalvėje būtų logiška iki 20 lvl ištobulinti visus gynybinius karius, o po to ją nugriauti. Šis veiksmas reikalingas dėl to, kad visada yra tikimybė, kad jūs galit būti priversti „sėdėti gilioje gynyboje“.


ATAKUOJANČIO (OFF) KAIMO STATYBA

Šioje gyvenvietėje gaminama puolamoji (atakuojanti) armija. Čia labai svarbi maksimali grūdų gamyba, todėl idealus variantas yra šiam kaimui įrengti yra 15-tukas. Kraštutiniu atveju tai galėtų būti ir 9-tukas. Žinoma, kuo aplinkui šį kaimą daugiau grūdų oazių - tuo geriau.

Atakuojančiam kaime statome:
13. Kareivinės;
14. Arklidės;
15. Dirbtuvės;
16. Didžiosios kareivinės;
17. Didžiosios Arklidės;
18. Arena (minimum 15 lvl);
19. Rotušė (minimum 15 lvl);
20. Klėtis (dėl patogesnio karių maitinimo) arba Ambasada.

Jeigu atakuojantis kaimas 9-tuke, tai vietoj didžiųjų kareivinių, didžiųjų arklidžių ir klėties/ambasados statoma lentpjūvė, liejykla bei plytinė.

Atakuojančiam kaime visi puolamieji kariai ir taranai su katapultomis ginklų kalvėje išvystomi iki 20 lvl, o tuomet ginklų kalvė nugriaunama.

Kai kas atakuojančiam kaime stato tik pėstininkų armija, tačiau tai yra klaidingas žingsnis.


GYNYBINIO (DEF) KAIMO STATYBA

Pagrindinė šio tipo kaimo paskirtis – gaminti gynybine armija ir ja siuntinėti i kitus savo ar sąjungininku kaimus. Gynybiniam kaimui idealiai tinka 9-tukas. Tačiau visiškai realu ji daryti ir paprastam (6-grūdų) kaime ar 15- tukyje (tačiau 15-tuka naudoti ne kaip atakuojantį kaimą - neefektyvu).

Atakuojančiam kaime statome:
13. Kareivinės;
14. Arklidės; (romėnai gali statyti didžiąsias kareivines, nes pas juos nėra gynybinių arklių)
15. Arena (minimum 15 lvl);
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Lentpjūvė;
18. Liejykla;
19. Plytinė;
20. Klėtis (dėl patogesnio karių maitinimo) arba Ambasada.

Gynybiniam kaime visi gynybinio tipo kariai šarvų kalvėje išvystomi iki 20 lvl, o tuomet šarvų kalvė nugriaunama.


ŽVALGYBINIO KAIMO STATYBA

Šio tipo kaimui optimaliai tinka 9-tukas. Įprastiniam kaime yra sunku išlaikyti 1200-2000 žvalgų (o arklių pavidalu dvigubai mažiau), o daryti žvalgybinį kaimą iš 15-tuko yra bereikalingas naudojimas retai pasitaikančio lauko. Rekomenduojama, kad šalia žvalgybinio kaimo būtų bent dvi oazės su gūdais.

Žvalgybiniam kaime statome:
13. Kareivinės - germanams; Arklidės – galams ar romėnams;
14. Didžiosios Kareivinės - germanams; Didžiosios Arklidės – galams ar romėnams;
15. Arena (minimum 15 lvl);
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Ambasada;
18. Liejykla;
19. Plytinė;
20. Lentpjūvė.

Žvalgai yra ištobulinami ginklų bei šarvų kalvėje iki 20 lvl (tiek atakoje, tiek gynyboje), o tuomet šios kalvės nugriaunamos.


APGULTIES (KATAPULTŲ) KAIMO STATYBA

Šio tipo kaimui tinka įprastinis 6 grūdų laukų kaimas. 9-tuko arba 15-tuko naudoti šio tipo kaimui neverta. Visi kaimai kurie nėra spec. paskirties (puolamasis, gynybinis, žvalgybinis) privalo būti apgulties (katapultų) kaimai. Šio tipo kaimų kūrimo esmė yra tame, kad iš vieno kaimo galima paleisti maksimum 4-6 katapultų atakas, kurios pasieks taikinį 1-2 sek tikslumu (ir tai tik esant geram interneto greičiui). Su GPRS iš vieno kaimo man mepavyko padaryti daugiau kaip 3 katapultų bangas ateinančias 1-2 sek. tikslumu į taikinį. Tuo tarpu turint keletą kaimų kuriuose gaminamos ir laikomos katapultos, galima paleisti keletą ar net keliolika atakų, kurios ateis į taikinį 1-2 sek tikslumų.

Šiuose kaimuose laikomos 100-300 katapultų ir už tiek kiek lieka gūdų(gali būti ir nedidelis minusas), pagaminama vieno tipo puolamųjų karių. Čia verta gaminti karius, kurių atakos ir sunaudojamų grūdų santykis geriausias(galams – pėst. su kardu; romėnams – imperionai; germanams – pėstininkai su kirviu). Arba galima rinktis tokius karius, kurie laisvu nuo atakų metu vaikščiotų po fermas. Tam tikslui reikalingi greiti kariai: romėnams – imperatoriaus raiteliai; germanams - pėstininkai su kuoka bei galams - rait. perkūnai.

Apgulties(katapultų kaimuose) statoma:
13. Kareivinės;
14. Arklidės;
15. Dirbtuvės;
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Akademija;
18. Lentpjūvė;
19. Liejykla;
20. Plytinė;

Šio tipo kaimuose atakuojantys kariai bei griovimo technika (katapultos/ugninės katapultos/trebušetai) ištobulinami ginklų kalvėse iki iki 20 lvl, o po to ginklų kalvė nugriaunama.

Jeigu leidžia resursai, galima šiose gyvenvietėse šarvų kalvėje ištobulinti iki 20 lvl visus gynybinius karius. Toks veiksmas duos gyvenvietei dviguba paskirtį (atakuojanti ir gynybinė paraleriai). Reikalas tame, kad finalinėje žaidimo stadijoje atakuojantys kaimai tampa mažai efektyvūs (Pasaulio stebuklo iš jų nugriauti negalima), o tuo tarpu gynybiniai kariai bus naudojami didžiuliais kiekiais Pasaulio stebuklo gynybai. Taip pat tai suteikia galimybę pradėti papildomą gynybinių karių (deff) gamyba, jeigu staiga prireikia didelio kiekio gynybos prasidėjus aljansų karams. Nežinia kada gali papulti į didžiulią priešininkų apsuptį!!!

Pilnam apgulties(katapultų) kaimo panaudojimui gynybiniais tikslais, jums reikėtų nugriauti akademiją arba ambasadą, kad būtų galima tame laukelyje pastatyti arena (vienas iš variantų yra – iš kito kaimo su katapultomis nugriauti gyvenamąjį pastatą ir naudojant pliusus pastatyti areną).


SKIRTINGŲ KAIMŲ TIPŲ SANTYKIS VIENAME ACC

Norint teisingai vystyti kaimus viename acc, turėtų būti toks skirtingų tipų kaimų santykis:
• Vienas žvalgybinis kaimas (jeigu žaidėjo kaimai išdėstyti 2-3 rajonuose nutolusiuose vienas nuo kito, tai vienas žvalgybinis kaimas vienam rajonui);
• Šalia kiekvieno atakuojančio/sostinės kaimo turi būti 2-3 apgulties kaimai. Resursai kuriuos gamins apgulties(katapultų) kaimai pilnai užtenka, kad puolamuosiuose kaimuose būtų „non stop“ gaminami kariai. Analogiškai ir kiekvienam gynybiniam(deff) kaimui, jeigu norima juose gaminti gynybinius karius „non stop“.
• Minimum vienas gynybinis kaimas, vienam atakuojančiam/sostinės kaimui.


PASTATŲ STATYBOS EILĖ KAIMUOSE

Šiam tikslui numačiau kaimų užstatymo planą. Dabar apsistosim prie to kokia eilės tvarka reikia statyti pastatus kaime. Savaime aišku, kad klėtis bei sandėliai visur statomi pagal poreikį.

1. Pirmas kaimas:
• Pradžioje tobulinamos šachtos iki vidutiniškai 5 lvl, o slėptuvė(arba keli) iki 10 lvl;
• Po to statoma minimali infrastruktūra (susibūrimo vieta, turgavietė, kareivinės, karžygio namai - 1lvl, rezidencija-1 lvl);
• Tada statome šachtas iki 8 lvl. Tuo mat metu, statant šachtas, pasigaminame ir puolamųjų (ir tik puolamųjų) karių aplinkinių kaimų ferminimui. Tačiau daugiau kaip 200 kariu gaminti nereikėtų;
• Po to statome rezidenciją iki 10 lvl ir gaminame 3 kolonistus;
• Kuomet įkuriama antra gyvenvietę, pirmame kaime šachtos išvystomos iki 10 lvl bei statoma lentpjūvė, liejykla, plytinė, malūnas bei kepykla. Optimalus šių pastatų vystymas pateiktas čia: http://www.kirilloid.ru/travian/villages_res.php;
• Palaipsniui statomi visi likę pastatai.

2. Antras kaimas:
Statome viską analogiškai kaip ir pirmame kaime, tik išvystyti rezidenciją iki 10 lvl bei pasigaminti 3 kolonistus turime iškart, kaip tik pakaks Kultūros taškų trečio kaimo įkūrimui. Esant pakankamai resursų gyvenamasis pastatas kaip galima ankščiau pakeliamas iki 20 lvl. Būtina iš pirmo kaimo siūsti resursus į antrą kaimą, nes antro kaimo tobulinimas yra svarbesnis nei pirmo.

3. Trečias – penktas/šeštas kaimas:
Iš pradžių statome gyvenamąjį pastatą iki 20 lvl. Toliau keliame šachtų lvl iki 10 lygio bei statome lentpjūvę, liejyklą be plytinę (Romėnai gyvenamąjį pastatą bei šachtas gali statyti vienu metu). Po to statome visą kitą kas liko. Rezidenciją iki 10 lvl bei pasigaminti 3 kolonistus turime iškart, kaip tik pakaks Kultūros taškų sekančio kaimo įkūrimui.

4. Šešta/ septinta ir kiti kaimai:
Viskas vystoma tai pat kaip ir anksčiau, tik dabar jau nebegaminame kolonistų. Viename iš esamų kaimų pakeliame rezidenciją iki 20 lvl ir tuomet su dviem „vadais/senatoriais/kunigaikščius“ grobiame kaimus iš kitų žaidėjų.

5. Šiam momentui jau turi atsirasti nauja sostinė (dažniausiai būsima sostinė būna antras arba trečias kaimas). Jeigu iš sostinės jau buvo įkurtas kitas kaimas, pageidautina, kad iš bet kurio kito Jūsų kaimo būtų perimtas tas kaimas kurį įkūrėte iš sostinės. Tai atlikus perimtame kaime dingsta visi pagaminti kariai, o taip pat karių patobulinimai šarvų bei ginklų kalvėse. Dėka kaimo(įkurto iš sostinės) perėmimo jums atsiranda galimybė pasigaminti nebe du, o net tris senatorius/vadus/kunigaikščius.


SVARBŪS VYSTYMOSI MOMENTAI

1. Pastatų statyba - tai pagrindinis tikslas pradinėse žaidimo stadijose. Kariai taip pat būtini, tačiau jų gamyba mažiau svarbi (išskyrus germanus, kuriems šimtelis pėstininkų su kuoka reikalingi aplinkinių žaidėjų reidinimui).

2. Pradinėje žaidimo stadijoje stenkitės nesiginti naudodami karius. Gynybinių karių gamyba jums taps našta ir tie kas vysto puolamąją strategiją jus aplenks. Statykite slėptuves (jeigu būtina galima statyti dvi arba net ir tris) ir stenkitės, kad Jus atakuojantys žaidėjai nieko (resursų) neišsineštų (netelpančius į slėptuves resursus naudokite pastatų ar karių statybai ar keiskite per turgų). Aktyvi gynyba su kariuomene bus reikalinga tik tuomet kai jus pradės puldinėti su katapultomis.

3. Pasigaminkite Karžygį iš kart kai tik pradėsite gaminti karius. Jis nepakeičiamas priešininkų armijos gynybos naikintojas, bei geras pagalbininkas ginantis.

4. Tuomet kai išvystomi geriausiai puolantieji ar besiginantieji kariai – Karžygiai turi taip pat keistis. Galiausiai jūsų Karžygys turėtų būti vienas iš karių ant arklio.

5. Pasirinkdami antrą kaimą 15-tuką, susitaikykite su tuo kad dėl resursų stygiau jūsų vystymasis gali sulėtėti, tačiau antrą kaimą 15-tuką vertą rinktis dėl to, kad po to jų gali nebelikti.

6. Pradinėje žaidimo stadijoje ginklų bei šarvų kalvėje kariai tobulinami tik tuomet, kada arjmios dydis pasiekia 200-300.

7. Katapultų gamyba (o tai reiškia ir dirbtuvės aukščiau 1 lvl) neturėtų jums rūpėti, kol jums nereikės periminėti kitų žaidėjų kaimų. Kainuoja jos brangiai. Efektyviai jas galima naudoti tik tuomet, jeigu jūs turite daug (200-300) katapultų bei palaikančią puolamąją armiją. Resursų eikvojimas katapultomis per daug anksti gali sulėtinti jūsų vystymasi ir jus aplenks tie kurie nesusižavi katapultų gamyba anksčiau laiko.

8. Siena/tvora/pylimas suteikia kaimui nemaža paramą gynyboje. Todėl ataka be taranų/mūrdaužių gali būti tikslinga jeigu jūs atakuojate:
• Reidu;
• Pasyvią fermą;
• Žaidėją be sienos/tvoros/pylimo ir esant mažai tikimybei, kad siena/tvora/pylimas gali būti atstatytas;
• Žaidėją, kuris gali prieš jūsų ataką surinkti didelį gynybinį pastiprinimą, o puolant be taranų yra tikimybė spėti užpulti prieš ateinant pastiprinimams.

9. Stenkitės kuo ankčiau užimti oazes esančias šalia kaimo. Ateityje kažkas iš jūsų kaimynų gali tapti sąjungininkais, todėl nebus galimybės perimti oazių užgrobtų jūsų kaimynų-sąjunginikų. Optimalu užimti po pirmą oazę kiekvienam kaimui, kuomet turite tris gyvenvietes, o po antrą – kuomet turite ketvirtą gyvenvietę

Išvertė:
Sergej
 (balsų: 53)
paskelbė: Travian | 25 balandžio 2008 | perskaitė: 101746
Gerbiamas lankytojau, šiuo metu esate mūsų svetainės neregistruotas svečias, arba nesate prisijungę. Jei norite papildyti straipsnį, ar turite įdomių minčių, susijusių su jo tema - kviečiame rašyti komentarus. Užsiregistravę turėsite galimybę tai daryti patogiau.
Kiti straipsniai:
#1 parašė: Domas*
 
Labai geras straipsnis. Dabar tai tikrai truputi pakeiciau savo strategija traviane ir manau, kad dabar man geriau seksis... ;>
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#2 parašė: farway
 
Nu straipsniai tai tikrai verti demesio smile

BET LABAI DAUG RASYBOS KLAIDU fellow
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#3 parašė: Egis
 
Siaip tai uzkliuvo keli dalykeliai:

Siuloma sostine skelbeti 15 arba 9 grudi lauka (sutinku 100%)
Didziules off pajegas suloma statyti 15 arba 9
Po to siuloma off (15 arba 9 grudu kaimuose, kurios jau buvo siuloma paskelbt kaip sostine) mieste statyti didziasias kareivines ir arklides. Siaip tai sostineje nepastatysi nei didziuju arklidziu ir kareiviniu.
Arba as kazko nesupratau ka buvo norima pasakyt, arba kazkurioj vietoj klaidinami skaitytojai.

Beje nepabreziama taranu svarba off mieste (jei jau apie tvora tiek priraset, tai kaip ta tvora griauti taip pat reikejo brukstelt).

katu miestas be rimtos off palydos (tam paciam mieste) gana komplikuotas dalykas, nes paparsciausiai tarp bangu gali buti ikistas deffas :) Bet as pats naudoju toki miesta ir buna kai gerai pragriauna, bet buna kad ir deffa pakisa tarp katu.

2 kaimas kaip penkioliktukas tai abejotinas dalykas: 15 tukas saves neiisilaiko, o is vieno kaimo resursu islaikyti 2 kaimus labai sunku, nemazai tokiu zaideju tokius penkioliktukus prarado :) Nors imanomas variantas turgumi arba npc keisti grudus, nes pradzioj pastebejau kad ju buna trukumas :)


Cia tokie mano pastebejimai remiantis savo menka patirtim. Galite sutikt arba nesutikt su mano nuomone :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#4 parašė: simas
 
patiko man sitas straipsnis bet nemanau kad man taip iseitu vystytis xD.bet pradzia seip tai gerai esu padares traviane dabar xD
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#5 parašė: Rikis
 
Sita tikrai rase ne zmogus kuris bent puse metu losia traviana...
Off kaimas:
Daug nesamoniu prirasyta tokiu kaip off kaime laikyt arklides, kareivines kartu su g. arklidem bei g. kareivinem. Taip pat kokia prasme
1. Gyvenamasis pastatas (20 lvl); <<Sita galima nugriaut kai off kaimas pilnai pastatytas ir vietoj pastatyt dar viena kleti...
6. Turgavietė (20 lvl); <<Niekas is off kaimo resursu nesiuntineja...
7. Prekybos rūmai (20 lvl romenams, kitiems iki 15 lvl); (asmeniškai aš kol man nėra reikalingi prekybos rūmai, esu pasisitates 10 lvl Rotušę)<< Jei nereikia turgaus nereikia ir rumu...
8. Malūnas (5 lvl);<<Papildomas tukstantis grudu desimtukstantines armijos neisgelbes...
9. Kepykla (5 lvl);<<Papildomas tukstantis grudu desimtukstantines armijos neisgelbes...
10. Akademija (20 lvl – išradus visus norimus karius yra nugriaunama tik esan kraštutinei būtinybei);<<Off kaime aisku kad griaut
11. Rezidencija arba Valdovų rūmai;<<Kai ykuri 2gyvenvietes jie visiskai nereikalingi...

Ps. off kaima laisvai galima ir 6croperi kurt nes vistiek armija laikysi sostinej...

Scoutu kaimas:
Scoutu kaime nereikia g. arklidziu statyt nes niekad neprireiks tau kelis tukstancius scoutu per diena pastatyt... Gali ir po tukstantuka per diena pagamint su paprastom arklidem

Apgulties kaimas:
Katapultu kaimo manau nereikia nes per daug nervina taikyt laikus off armijos ir katapultu. Gi vaiksto katapultos 2-3 kartus leciau uz puolamuosius karius. Skirsis paleidimo ataku laikas ne viena valanda ir jei praziopsosit ir katapultos ateis pirmiau uz armija=katapultu mirtis...
Beto jei dar ir miestas katapultu ir off kaimas stovi per ~5 laukelius vienas nuo kito dar prisideda papildomos 2h laiko skirtumo.

Deff kaimas:
Siaip deff kaime (jei statot tik viena ar du o nevisuos kaimuos po truputi armijos laikot) reikia statyt ta pati ka ir off kaime isskyrus karzygio namus ir dirbtuves...

Visi kaimai:
NIEKADA visuos kaimuos nestatykit karzygio namu, nes is paprasto (nei off nei deff nei sostine) kaimo niekada nepaleisit atakos, nes juose nebus puolamuju kariu... O karzygio namai tik tai ir suteikia kad galetum jame karzygi valdyt.
Taip pat uztenka ir vieno sandelio nes praktiskai niekas netaiko sandeliu griaut kai puola. Taikinys dazniausiai buna klietis/grudulaikai/turgus/namas

NIEKADA nestatykit daugiau kaip vieno off kaimo, nes arba armija ismirs is bado arba teks puldinet su 3000~ kariu armijelemis. Beto niekada nesugebesit net vienam kaime su g. barakais bei g. kareivinem non stop armija statyt nes paskaiciavau romenam kad galetu tai daryt reikia 46~ kaimu resursu.... Uztenka vieno kaimo salia sostinems visiems poreikiams patenkit.

Tingejau toliau skaityt taigi mastykit patys...

 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#6 parašė: arturas
 
nesamone kad atrasti kariam reikia labai dideliu pastangu ir resursurecourse

prie ko cia ta turgiaviete vistiek reikia gauti pacam resurst nei dar kelt jos lvl belay
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#7 parašė: juliux
 
siaip is turgavietes didelis biznis... as romenas ir man 10 lvl prekybos rumu.. taigi turiu 20 prekeiviu kurie nesa po 1000 res.... taigi pasiulau 20000 to ar ano ir paprasau 35000... albai apsimoka... :) o isiap geras straipsnis, tik gaila kad mano sostine 6crop
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#8 parašė: Egiux
 
Rikis <-

Karzygio namus reikia statyt jei oaziu yra aplink ir nori jas pasiimt :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#9 parašė: Norbiux
 
cia geriausias straipsnis is visu smile
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 12    
 
 
#10 parašė: Rikis
 
Egiux << pamirsau wink , nes kaime stataus papildoma sandeli arba kleti vietoj karzygio namu, nes aplink grudu oaziu nera, o resursu ir taip nera kur det :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#11 parašė: v!rusas
 
cia kazkaip keistai :// jeigu as pasistatau 20 lvl akademija ir ja nugriaunu o poto mane uzpuola su katom ir nugriauna kareivines tai man vel isnaujo reikes akademijos........ tas pats ir su ginklu karlve bei sarvu :D
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#12 parašė: Travian
 
v!rusas, nereikes
 
 
Straipsnių 63 | Komentarų 8    
 
 
#13 parašė: Carlos
 
Straipsnis senas kaip dinozaurai, galėjote neviešinti, nes lameriai išvis nustos mąstyt..
Šaltinį nurodykit, ne tik vertėją.

P.S. Klaidas galėtumėte ištaisyti..
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#14 parašė: :DD
 
daug ka zuzinojau bet atsibodo skaityt
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#15 parašė: SavartynoZmones
 
saunus darbas, + autoriui, o debilai sus avo kvailais komentarais - patylekit, nes nei patys sugebat nei mokat, tiek parasyti, tiek zaisti.
Naudingas dalykas, sakyciau bet kuris pradziamokslis tiesiog nublanksta pries sio straipsnio nauda
Autoriau SAUNUOLIS
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#16 parašė: Ale\Vertejas
 
Nu cia tai topas. Susiradau ruskiu formume sita straipsniuka ir taip bile isvertes, kad nekertantys Ru galetu susigraibyt i meciau pas save i ally foruma.
O cia ziuriu copy paste ir sergejus autorius...

Perlenket juodai...
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#17 parašė: Martynuxx
 
Cia pakratysi kojas jei vistisies pagal sita labai jau daug prisijungti reiks geriau kaimas universalas
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 14    
 
 
#18 parašė: Rimvydas
 
As pagal sita vistausi, tikrai logiskas planas. Tik tai, kad sostines nedarau atsikros, o sostine paskelbiu 15 croop ir darau te of karus :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#19 parašė: nnnn
 
griauti ginklu ir sarvu kalves is karto neapsimoka. Kai turi nemaza armija, tie patobulinimai labai apsimoka. Niekas neatsizvelgia i tai, kad patobulinus maziau kariu atsveria daugiau ir gaunas grudu gavimo pliusas. Beje kariai vistiek greit zusta, todel ju gaminama daug. Nesunku pasiskaiciuot iki kiek kelt apsimoka.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#20 parašė: mmmmm.
 
as bandziau vistytis pagal sita plana tai po pernyksciais lapais nx uzsikasiau vystau jau metus ir niekaip neisvystau recourse sad
vienu zodziu labai jau cia sunku sitam traviane vystytis galetu but ir lengviau nes per sita plana man jau traviana zaist atsibodo nes niekaip neisvystau savo kaimo ce biski liewokas zaidas manyciau recourse [/color]


labai jau sunku ce vystytis sitame traviane as losiu dar www.riteriai.lt ten lengviau vystytis ir ydomiau zaist smile nes ten nors isvystai savo kaima o ce tai neimanoma recourse ar bent jau labai sunku sad
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#21 parašė: Hirosima (s2)
 
Rikis,

puse ka pasakei tai nusisnekejai... gal kai tu zaidi sim city tai tau nereikia daugiau off kaimu, beto jai tave nervina taikyt tai is vis ko zaidi ? Cia ir yra strateginis zaidimas o ne SimCity
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#22 parašė: nnnn
 
Hirosima (s2),
sakyciau ne puse, o beveik viska.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 312    
 
 
#23 parašė: bebrus naikint
 
Sveiki, ar galima kaipnors nutraukti kolonistu statyba? atsilaisvino croperis ir iskart pradejau gamint 3 kolonistus, bet kazkas kitas ji pirmas uzeme... dabar nebus ka veitki su tais kolonistais, nauju miestu statyt nezadu, nes galiu uzgrobt. taigi tie kolonistai man uzims tik senatoriaus vieta, kuriu ir taip man truksta..arba gal galima uzmusti kaipnors juos? kad nedingtu galimybe statyt senatoriu.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#24 parašė: ridikas
 
Šis straipsnis žavus atrodo tik naujokams ir kitiems nepatyrusiems žaidėjams. Visi tie kas pasaulio stebuklą yra pastatę kitų šalių serveriuose šį straipsnį be jokios abejonės sukritikuotų. Straipsnyje visiškai neatsižvelgiama į kaimynų aktyvumą. Turint aktvyius kaimynus šį taktika turi DAUG spragų. Žodžiu tai straipsnis TOTALIOMS FERMOMS suteikiantis vilties žaisti traviana.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#25 parašė: wyruka
 
Likusiuose 20 laukelių statybas galima vygdyti pagal savo nuožiūra.
VYKDYTI
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#26 parašė: simas
 
nu kai kur tj tikrai nesamonių prirasyta...nu o siaip tj naujokams(tokiem kaip man)tai tikrai naudinga fellow
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#27 parašė: .
 
Jei Rikis jums pasakė "visišką nesąmonę", eikit žaist kokio cs'o, nes čia žaidimas, kuriame mąstyt reikia.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#28 parašė: nnnn
 
.,
siaip rikis tikrai tiesa parase :) tik vienas dalykas, katapultas reik leist atskirai, nes jei leidi ant galingo zaidejo, tai savaime suprantama ir pats patiri nuostoliu, nes jis ginasi. Pirma banga pravalo kelia, kad katapultu nesunaikintu, nes nuejus kokias 10 val ir praradus puse katapultu defo numusimui, o del to tik truputi apgriovus pastatus, biski nervas apima :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 312    
 
 
#29 parašė: ito
 
Dėl atakuojančio miesto.
Off miestas nebūtinai gali būti 15tukas. Vis tiek tam off mieste vystyti galima iki 10 lvl, tad nelabai svarbu, koks tai miestas, nes vis tiek sunku išlaikyti bus, kai armiją sukaupsi. 15-tukas turi būti sostinė, gerai išvystyta. Ten būtų siunčiami kariai kaip pastiprinimas iš off miesto, kad lengviau išlaikyti būtų ir nereikėtų kaskart rūpintis grūndų siuntom į off miestą. Atakos metu susigrąžini iš sostinės, atakuoji ir belieka tada pasiuntinėti grūdų, nes minusas milžiniškas.
Apgulties miesto išvis nereikia. Statai katas off mieste. Tada tinkamai suspaudžius gali ir tą pačią sekundę paleisti.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#30 parašė: nnnn
 
ito,
tai aisku, kad nereik katu miesto. As siaip is vis katas laikau kaip pastiprinima salia esanciam kaime, kad neestu grudu, kai reik susigrazinu i off kaima ir uzpuolu ka noriu. Tiesa mano to kaimo nks rimtai nepuola, puldinetu tai taip nedaryciau.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 312    
 
 

 

 
 
  © 2007 Travianas.lt - Traviano pagalbos svetainė
E-mail | RSS | Registruotis | Paskutiniai komentarai | Reklama