Travian » Straipsniai » Gidas: kaip vystytis traviane home mail

Gidas: kaip vystytis traviane

BENDRI DUOMENYS APIE STATYBAS

Pradėsim nuo to kokius pastatus galima statyti kaimo centre. Iš viso yra 22 laukeliai pastatams statyti. Du iš jų yra skirti sienai/tvorai/pylimui bei susibūrimo vietai statyti. Likusiuose 20 laukelių statybas galima vykdyti pagal savo nuožiūra.

Susibūrimo vieta:
• Leidžia valdyti karius esančius kaime ir matyti kas ir kada jus puola;
• kuo didesnis lygis, tuo daugiau taikinio pasirinkimo variantų duodama puolant su katapultomis(10 lvl leidžia pasirinkti maksimalų taikinių skaičių);
• kiekvienas susibūrimo vietos lygis leidžia įvykdyti ne daugiau kaip 5 puolimus vienu metu;
• 20 lvl leidžia pasirinkti 2 taikinius vienai katapultų atakai(pulti reikia su nemažiau 20 katapultų).

Siena/Tvora/Pylimas:
• Padidina visų kareivių, esančių gyvenvietėje, gynybine jėga;
• Kuo didesnis tvoros lygis tuo daugiau priešo žvalgų žus bandant išžvalgyti jūsų kaimą.

Iš karto pažymėsiu, kad jeigu nėra papildomai nurodyta, vadinasi pastatus statome iki maksimalaus jų lygio, tam kad jie atneštų maksimalią nauda pagal savo tiesioginę paskirtį bei generuotų maksimalų kiekį kultūros taškų. Jeigu nenaudosite „Travian Plius“ +25% grūdų gamybai, tai praktiškai pastatų išvystyti iki maksimalaus jų lygio negalėsite dėl grūdų stygiaus. Reikalas tame, kad labai mažai grūdų liks kariams.

Susibūrimo vietą bei sieną/tvorą/pylimą taip pat reikia statyti iki maksimalaus 20 lvl. Tai padidins kaimo gynybines galimybes bei tuo pačiu generuos daugiau kultūros taškų. Puolantysis su katapultomis, retai kada numano, kad susibūrimo vieta gali būti 20 lvl, o gintis be susibūrimo vietos yra labai sunku nes nesimato kas ir kada atakuoja (matoma tik pirmo užpuolimo laikas ir kiek atakų ateina).

Tai pat čia nekalbėsiu apie vienų pastatų reikalingumą kitų pastatų statybai. Tikiuosi žaidėjai supras, kad norint pastatyti pastatą kuriam reikalingas kitas atitinkamo lygio pastatas, pradžioje pastatome pirminį pastatą, o kai jis tampa nereikalingas nugriauname jį (naudojant gyv. Pastatą arba katapultas iš kito kaimo).


PASTATAI KURIUOS VISADA RIEKIA STATYTI VISUOSE KAIMUOSE

Nepriklausomai nuo to, kokia bus kaimo paskirtis, yra pastatų kurie visada privalo būti pastatyti visuose kaimuose:
1. Gyvenamasis pastatas (20 lvl);
2. Sandėlis (20 lvl);
3. Sandėlis;
4. Klėtis (20 lvl);
5. Klėtis;
6. Turgavietė (20 lvl);
7. Prekybos rūmai (20 lvl romėnams, kitiems iki 15 lvl); (asmeniškai aš kol man nėra reikalingi prekybos rūmai, esu pasisitatęs 10 lvl Rotušę)
8. Malūnas (5 lvl);
9. Kepykla (5 lvl);
10. Akademija (20 lvl – išradus visus norimus karius yra nugriaunama tik esant kraštutinei būtinybei);
11. Rezidencija arba Valdovų rūmai;
12. Karžygio namai (minimum 10 lvl).

2 Sandėliai ir 2 klėtys reikalingos dėl šių priežasčių:
• Kaimą bus sunkiau sugriauti arba užgrobti (retai kada katapultų taikiniais pasirenkama daugiau kaip 1 sandėlis/klėtis, o jeigu ir pasirenkama nevisada pavyksta pilnai juos sugriauti);
• Mažiau šansų, kad dings resursai esant ilgesnį laiką neprisijungus;
• Valdovo rūmų, Karžygio namų, rotušės, prekybos rūmų, didžiosios arklidės ar kareivinių aukštesniems lygiams pastatyti reikalingi 2 sandėliai, o arenos 20 lvl – 4 sandėliai.


KAIMŲ TIPAI

Pagrindinis visų kaimų statybos principas priklauso nuo to kokio tipo kaimas bus. Universalumas čia netinka, dėl to, kad bandydami gauti viską iš karto viename kaime, Jūs nepasieksite nieko, išskyrus didelius ir beprasmius resursų ir laiko švaistymus.

Kaimų tipai iš viso yra penki:
1. Sostinė;
2. Atakuojantis kaimas (off);
3. Gynybinis kaimas (deff);
4. Žvalgybinis kaimas;
5. Apgulties (katapultų) kaimas.

Naudoti kaimą tik kaip resursų ir grūdų donorą irgi įmanoma, bet tai neefektyvus kaimo išnaudojimo būdas išskyrus galutinę Pasaulio stebuklo statymo fazę.
Prieš pradedant išsamiai nagrinėti kiekvieną kaimo variantą, aš pažymėsiu, kad nevertinsiu šarvų ir ginklų kalvių. Jos yra nugriaunamos iškart po to, kai tik išrandami maksimalūs norimų karių patobulinimai. Kaip taisyklė į jų vietas statoma klėtis bei sandėlis. Taip pat neužsiminsiu apie slėptuves ir spąstines, nes jos statomos tik ankstyvoje žaidimo stadijoje, o vėliau nugriaunamos ir į jų vietas statomi reikalingesni pastatai.


SOSTINĖS STATYBA

Sostinės statybai reikia pasirinkti 15-tuka arba 9-tuka su maksimaliu kiekiu grūdų oazių. Eigu yra galimybė reikia kuo greičiau užgrobti šalia esančias 2-3 grūdų oazes. Tiktais sostinėje galima statyti fermas didesnio nei 10 lvl, o įvertinant oazių duodamą grūdų bonusą čia galima kuriant maksimaliai didelią armiją.

Sostinėje statome:
13. Sandėlis (reikalingas laukų išvystymui iki 16lvl);
14. Sandėlis (reikalingas laukų išvystymui iki 17lvl);
15. Sandėlis;
16. Klėtis;
17. Kareivinės;
18. Arklidės;
19. Dirbtuvės;
20. Arena;
21. Mūrinė.

Laisvas 22 laukelis atsiranda dėl to, kad kai akademijoje išrandami visi norimi kariai, ji yra nugriaunama. Jeigu sostinė yra 9-tukas, pradžioje vietoj 2-x sandėlių ir klėčių statoma lentpjūvė, liejykla bei plytinė(vėliau jos nugriaunamos).

Pilnai įmanoma, kad padoriai armijai pastatyti kaime neužteks turėti 17 lvl grūdų fermų(ypač 9-tuko atveju). Tuomet 18 lvl grūdų fermoms reikia pastatyti dar 2 sandėlius (vietoj mūrinės, prekybos rūmų arba klėties), o paskui pastačius visas fermas iki 18 lvl tuos sandėlius vėl nugriauti.
Kai kurie žaidėjai stato ir 19 lvl fermas. Šiam tikslui pasiekti laikinai nugriaunama praktiškai visi kaimo statiniai, kad būtų galima pastatyti reikiama kiekį sandėlių ir klėčių. Neesant kraštutinės būtinybės šitokios „egzekucijos“ daryti nepatariu.

Sostinėje visi puolamieji kariai yra tobulinami ginklų kalvėje iki 20 lygio, o tuomet ginklų kalvė yra nugriaunama. Romėnams reikia tobulinti Imperionus, Cezario raitelius, Taranus ir Ugnines katapultas; Galams – Pėstininkus su kardais, Raitus hedujus, Taranus ir Trebušetus; Germanams – Pėstininkus su kirviais, Germanų raitelius, Taranus ir Katapultas.

Taip pat ginklų kalvėje galima tobulinti:
Germanų Pėstininkus su kuoka (ideali „Patrankų mėsa“ nes yra pigi ir greitai statoma);
Romėnų Imperiono raitelius (idealūs vikriam ferminimui dėl didelio greičio);
Galams Raitus perkūnus (dėl gero grūdų ir atakos santykio, bei didžiausio greičio)

Šarvų kalvėje būtų logiška iki 20 lvl ištobulinti visus gynybinius karius, o po to ją nugriauti. Šis veiksmas reikalingas dėl to, kad visada yra tikimybė, kad jūs galit būti priversti „sėdėti gilioje gynyboje“.


ATAKUOJANČIO (OFF) KAIMO STATYBA

Šioje gyvenvietėje gaminama puolamoji (atakuojanti) armija. Čia labai svarbi maksimali grūdų gamyba, todėl idealus variantas yra šiam kaimui įrengti yra 15-tukas. Kraštutiniu atveju tai galėtų būti ir 9-tukas. Žinoma, kuo aplinkui šį kaimą daugiau grūdų oazių - tuo geriau.

Atakuojančiam kaime statome:
13. Kareivinės;
14. Arklidės;
15. Dirbtuvės;
16. Didžiosios kareivinės;
17. Didžiosios Arklidės;
18. Arena (minimum 15 lvl);
19. Rotušė (minimum 15 lvl);
20. Klėtis (dėl patogesnio karių maitinimo) arba Ambasada.

Jeigu atakuojantis kaimas 9-tuke, tai vietoj didžiųjų kareivinių, didžiųjų arklidžių ir klėties/ambasados statoma lentpjūvė, liejykla bei plytinė.

Atakuojančiam kaime visi puolamieji kariai ir taranai su katapultomis ginklų kalvėje išvystomi iki 20 lvl, o tuomet ginklų kalvė nugriaunama.

Kai kas atakuojančiam kaime stato tik pėstininkų armija, tačiau tai yra klaidingas žingsnis.


GYNYBINIO (DEF) KAIMO STATYBA

Pagrindinė šio tipo kaimo paskirtis – gaminti gynybine armija ir ja siuntinėti i kitus savo ar sąjungininku kaimus. Gynybiniam kaimui idealiai tinka 9-tukas. Tačiau visiškai realu ji daryti ir paprastam (6-grūdų) kaime ar 15- tukyje (tačiau 15-tuka naudoti ne kaip atakuojantį kaimą - neefektyvu).

Atakuojančiam kaime statome:
13. Kareivinės;
14. Arklidės; (romėnai gali statyti didžiąsias kareivines, nes pas juos nėra gynybinių arklių)
15. Arena (minimum 15 lvl);
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Lentpjūvė;
18. Liejykla;
19. Plytinė;
20. Klėtis (dėl patogesnio karių maitinimo) arba Ambasada.

Gynybiniam kaime visi gynybinio tipo kariai šarvų kalvėje išvystomi iki 20 lvl, o tuomet šarvų kalvė nugriaunama.


ŽVALGYBINIO KAIMO STATYBA

Šio tipo kaimui optimaliai tinka 9-tukas. Įprastiniam kaime yra sunku išlaikyti 1200-2000 žvalgų (o arklių pavidalu dvigubai mažiau), o daryti žvalgybinį kaimą iš 15-tuko yra bereikalingas naudojimas retai pasitaikančio lauko. Rekomenduojama, kad šalia žvalgybinio kaimo būtų bent dvi oazės su gūdais.

Žvalgybiniam kaime statome:
13. Kareivinės - germanams; Arklidės – galams ar romėnams;
14. Didžiosios Kareivinės - germanams; Didžiosios Arklidės – galams ar romėnams;
15. Arena (minimum 15 lvl);
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Ambasada;
18. Liejykla;
19. Plytinė;
20. Lentpjūvė.

Žvalgai yra ištobulinami ginklų bei šarvų kalvėje iki 20 lvl (tiek atakoje, tiek gynyboje), o tuomet šios kalvės nugriaunamos.


APGULTIES (KATAPULTŲ) KAIMO STATYBA

Šio tipo kaimui tinka įprastinis 6 grūdų laukų kaimas. 9-tuko arba 15-tuko naudoti šio tipo kaimui neverta. Visi kaimai kurie nėra spec. paskirties (puolamasis, gynybinis, žvalgybinis) privalo būti apgulties (katapultų) kaimai. Šio tipo kaimų kūrimo esmė yra tame, kad iš vieno kaimo galima paleisti maksimum 4-6 katapultų atakas, kurios pasieks taikinį 1-2 sek tikslumu (ir tai tik esant geram interneto greičiui). Su GPRS iš vieno kaimo man mepavyko padaryti daugiau kaip 3 katapultų bangas ateinančias 1-2 sek. tikslumu į taikinį. Tuo tarpu turint keletą kaimų kuriuose gaminamos ir laikomos katapultos, galima paleisti keletą ar net keliolika atakų, kurios ateis į taikinį 1-2 sek tikslumų.

Šiuose kaimuose laikomos 100-300 katapultų ir už tiek kiek lieka gūdų(gali būti ir nedidelis minusas), pagaminama vieno tipo puolamųjų karių. Čia verta gaminti karius, kurių atakos ir sunaudojamų grūdų santykis geriausias(galams – pėst. su kardu; romėnams – imperionai; germanams – pėstininkai su kirviu). Arba galima rinktis tokius karius, kurie laisvu nuo atakų metu vaikščiotų po fermas. Tam tikslui reikalingi greiti kariai: romėnams – imperatoriaus raiteliai; germanams - pėstininkai su kuoka bei galams - rait. perkūnai.

Apgulties(katapultų kaimuose) statoma:
13. Kareivinės;
14. Arklidės;
15. Dirbtuvės;
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Akademija;
18. Lentpjūvė;
19. Liejykla;
20. Plytinė;

Šio tipo kaimuose atakuojantys kariai bei griovimo technika (katapultos/ugninės katapultos/trebušetai) ištobulinami ginklų kalvėse iki iki 20 lvl, o po to ginklų kalvė nugriaunama.

Jeigu leidžia resursai, galima šiose gyvenvietėse šarvų kalvėje ištobulinti iki 20 lvl visus gynybinius karius. Toks veiksmas duos gyvenvietei dviguba paskirtį (atakuojanti ir gynybinė paraleriai). Reikalas tame, kad finalinėje žaidimo stadijoje atakuojantys kaimai tampa mažai efektyvūs (Pasaulio stebuklo iš jų nugriauti negalima), o tuo tarpu gynybiniai kariai bus naudojami didžiuliais kiekiais Pasaulio stebuklo gynybai. Taip pat tai suteikia galimybę pradėti papildomą gynybinių karių (deff) gamyba, jeigu staiga prireikia didelio kiekio gynybos prasidėjus aljansų karams. Nežinia kada gali papulti į didžiulią priešininkų apsuptį!!!

Pilnam apgulties(katapultų) kaimo panaudojimui gynybiniais tikslais, jums reikėtų nugriauti akademiją arba ambasadą, kad būtų galima tame laukelyje pastatyti arena (vienas iš variantų yra – iš kito kaimo su katapultomis nugriauti gyvenamąjį pastatą ir naudojant pliusus pastatyti areną).


SKIRTINGŲ KAIMŲ TIPŲ SANTYKIS VIENAME ACC

Norint teisingai vystyti kaimus viename acc, turėtų būti toks skirtingų tipų kaimų santykis:
• Vienas žvalgybinis kaimas (jeigu žaidėjo kaimai išdėstyti 2-3 rajonuose nutolusiuose vienas nuo kito, tai vienas žvalgybinis kaimas vienam rajonui);
• Šalia kiekvieno atakuojančio/sostinės kaimo turi būti 2-3 apgulties kaimai. Resursai kuriuos gamins apgulties(katapultų) kaimai pilnai užtenka, kad puolamuosiuose kaimuose būtų „non stop“ gaminami kariai. Analogiškai ir kiekvienam gynybiniam(deff) kaimui, jeigu norima juose gaminti gynybinius karius „non stop“.
• Minimum vienas gynybinis kaimas, vienam atakuojančiam/sostinės kaimui.


PASTATŲ STATYBOS EILĖ KAIMUOSE

Šiam tikslui numačiau kaimų užstatymo planą. Dabar apsistosim prie to kokia eilės tvarka reikia statyti pastatus kaime. Savaime aišku, kad klėtis bei sandėliai visur statomi pagal poreikį.

1. Pirmas kaimas:
• Pradžioje tobulinamos šachtos iki vidutiniškai 5 lvl, o slėptuvė(arba keli) iki 10 lvl;
• Po to statoma minimali infrastruktūra (susibūrimo vieta, turgavietė, kareivinės, karžygio namai - 1lvl, rezidencija-1 lvl);
• Tada statome šachtas iki 8 lvl. Tuo mat metu, statant šachtas, pasigaminame ir puolamųjų (ir tik puolamųjų) karių aplinkinių kaimų ferminimui. Tačiau daugiau kaip 200 kariu gaminti nereikėtų;
• Po to statome rezidenciją iki 10 lvl ir gaminame 3 kolonistus;
• Kuomet įkuriama antra gyvenvietę, pirmame kaime šachtos išvystomos iki 10 lvl bei statoma lentpjūvė, liejykla, plytinė, malūnas bei kepykla. Optimalus šių pastatų vystymas pateiktas čia: http://www.kirilloid.ru/travian/villages_res.php;
• Palaipsniui statomi visi likę pastatai.

2. Antras kaimas:
Statome viską analogiškai kaip ir pirmame kaime, tik išvystyti rezidenciją iki 10 lvl bei pasigaminti 3 kolonistus turime iškart, kaip tik pakaks Kultūros taškų trečio kaimo įkūrimui. Esant pakankamai resursų gyvenamasis pastatas kaip galima ankščiau pakeliamas iki 20 lvl. Būtina iš pirmo kaimo siūsti resursus į antrą kaimą, nes antro kaimo tobulinimas yra svarbesnis nei pirmo.

3. Trečias – penktas/šeštas kaimas:
Iš pradžių statome gyvenamąjį pastatą iki 20 lvl. Toliau keliame šachtų lvl iki 10 lygio bei statome lentpjūvę, liejyklą be plytinę (Romėnai gyvenamąjį pastatą bei šachtas gali statyti vienu metu). Po to statome visą kitą kas liko. Rezidenciją iki 10 lvl bei pasigaminti 3 kolonistus turime iškart, kaip tik pakaks Kultūros taškų sekančio kaimo įkūrimui.

4. Šešta/ septinta ir kiti kaimai:
Viskas vystoma tai pat kaip ir anksčiau, tik dabar jau nebegaminame kolonistų. Viename iš esamų kaimų pakeliame rezidenciją iki 20 lvl ir tuomet su dviem „vadais/senatoriais/kunigaikščius“ grobiame kaimus iš kitų žaidėjų.

5. Šiam momentui jau turi atsirasti nauja sostinė (dažniausiai būsima sostinė būna antras arba trečias kaimas). Jeigu iš sostinės jau buvo įkurtas kitas kaimas, pageidautina, kad iš bet kurio kito Jūsų kaimo būtų perimtas tas kaimas kurį įkūrėte iš sostinės. Tai atlikus perimtame kaime dingsta visi pagaminti kariai, o taip pat karių patobulinimai šarvų bei ginklų kalvėse. Dėka kaimo(įkurto iš sostinės) perėmimo jums atsiranda galimybė pasigaminti nebe du, o net tris senatorius/vadus/kunigaikščius.


SVARBŪS VYSTYMOSI MOMENTAI

1. Pastatų statyba - tai pagrindinis tikslas pradinėse žaidimo stadijose. Kariai taip pat būtini, tačiau jų gamyba mažiau svarbi (išskyrus germanus, kuriems šimtelis pėstininkų su kuoka reikalingi aplinkinių žaidėjų reidinimui).

2. Pradinėje žaidimo stadijoje stenkitės nesiginti naudodami karius. Gynybinių karių gamyba jums taps našta ir tie kas vysto puolamąją strategiją jus aplenks. Statykite slėptuves (jeigu būtina galima statyti dvi arba net ir tris) ir stenkitės, kad Jus atakuojantys žaidėjai nieko (resursų) neišsineštų (netelpančius į slėptuves resursus naudokite pastatų ar karių statybai ar keiskite per turgų). Aktyvi gynyba su kariuomene bus reikalinga tik tuomet kai jus pradės puldinėti su katapultomis.

3. Pasigaminkite Karžygį iš kart kai tik pradėsite gaminti karius. Jis nepakeičiamas priešininkų armijos gynybos naikintojas, bei geras pagalbininkas ginantis.

4. Tuomet kai išvystomi geriausiai puolantieji ar besiginantieji kariai – Karžygiai turi taip pat keistis. Galiausiai jūsų Karžygys turėtų būti vienas iš karių ant arklio.

5. Pasirinkdami antrą kaimą 15-tuką, susitaikykite su tuo kad dėl resursų stygiau jūsų vystymasis gali sulėtėti, tačiau antrą kaimą 15-tuką vertą rinktis dėl to, kad po to jų gali nebelikti.

6. Pradinėje žaidimo stadijoje ginklų bei šarvų kalvėje kariai tobulinami tik tuomet, kada arjmios dydis pasiekia 200-300.

7. Katapultų gamyba (o tai reiškia ir dirbtuvės aukščiau 1 lvl) neturėtų jums rūpėti, kol jums nereikės periminėti kitų žaidėjų kaimų. Kainuoja jos brangiai. Efektyviai jas galima naudoti tik tuomet, jeigu jūs turite daug (200-300) katapultų bei palaikančią puolamąją armiją. Resursų eikvojimas katapultomis per daug anksti gali sulėtinti jūsų vystymasi ir jus aplenks tie kurie nesusižavi katapultų gamyba anksčiau laiko.

8. Siena/tvora/pylimas suteikia kaimui nemaža paramą gynyboje. Todėl ataka be taranų/mūrdaužių gali būti tikslinga jeigu jūs atakuojate:
• Reidu;
• Pasyvią fermą;
• Žaidėją be sienos/tvoros/pylimo ir esant mažai tikimybei, kad siena/tvora/pylimas gali būti atstatytas;
• Žaidėją, kuris gali prieš jūsų ataką surinkti didelį gynybinį pastiprinimą, o puolant be taranų yra tikimybė spėti užpulti prieš ateinant pastiprinimams.

9. Stenkitės kuo ankčiau užimti oazes esančias šalia kaimo. Ateityje kažkas iš jūsų kaimynų gali tapti sąjungininkais, todėl nebus galimybės perimti oazių užgrobtų jūsų kaimynų-sąjunginikų. Optimalu užimti po pirmą oazę kiekvienam kaimui, kuomet turite tris gyvenvietes, o po antrą – kuomet turite ketvirtą gyvenvietę

Išvertė:
Sergej
 (balsų: 53)
paskelbė: Travian | 25 balandžio 2008 | perskaitė: 99256
Gerbiamas lankytojau, šiuo metu esate mūsų svetainės neregistruotas svečias, arba nesate prisijungę. Jei norite papildyti straipsnį, ar turite įdomių minčių, susijusių su jo tema - kviečiame rašyti komentarus. Užsiregistravę turėsite galimybę tai daryti patogiau.
Kiti straipsniai:
#31 parašė: Berta
 
na as asmeniskai pabandziau viska daryti kaip sako cia. Pasiteisino sitos taktikos,aisku mano sostine yra deff,kadangi tikrai turiu agresyviu kaimynu ir tai yra paprastas miestas. Gavo i kaulus-nebepuola. O visi kiti butent tokie,tik betruksta zvalgybinio kaimo.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#32 parašė: baltasis
 
o a negalima kaip nors pasiet kur 15 tuks arba 9 tuks ira nas man atsibostu ieskot po 1 langeli....
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 8    
 
 
#33 parašė: Ridikas
 
Kiek man žinoma visas pirmas Top 50 (pagal populiacija) žaidžia naudodami Travian pliusą. Pliusą naudoja nuolat ir naudoja viskam:
+10% pranašumas puolant,
+10% pranašumas ginantis,
+25% medienos gamyba,
+25% molio gamyba,
+25% geležies gamyba,
+25% grūdų gamyba,

Taip pat naudoja vadinamą "Pliuso rėžimą". Šis rėžimas suteikia galimybę statyti pastatus be sustojimo. Baigus vieną statybą, po 1 min. pertraukos automatiškai pradedama kita statyba. Taip pat naudojamas statybų užbaigimas "tuoj pat".
Pliuso režime suteikiamas didesnis žemėlapis, kuris taip pat suteikia nedidelį pranašumą (greičiau nepamainoma patogumą). Nors travian pliusas brangus, tačiau tai geriausia taktika šiame žaidime. Tie kas pliusą naudoja nuolat ir be sustojimo tie ir stato pasaulio stebuklus, visi kiti arba tampa fermomis, arba fermėjančiais žaidėjais ir potencialiomis aukomis.

Naudodami štai šiuos pagrindinius pliuso privalumas gali tikėtis smagaus žaidimo. Tačiau jei šalia tavęs įsikurs kaimynas taip pat naudojantis pliusą - ramios dienos gali pasibaigti ir tau nepadės straipsnyje minėta taktika.

P.S. Visiems gero žaidimo. Netapkite fermomis!
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#34 parašė: gedas17
 
na jau zaidziu nezinau kiek bet ne daug maziau nei puse metu IR JAU ASH GGALIU PASAKYTI KAD JIS NET TIEK NEZAIDE TURBUT KIEK ASH:/// na naudingu patarimu ira tikrai :D:D:D shis bei tas o pas mane tai sostinei ira deff ir sostine ir sostine apas mane standartas nei9tukas nei 15tukas o standartas iri iki shiol grudu gamyba didziausia ir kariu laisvai eina na vat tik suzinojau kad nugriauti liejyklas visus shituos +~% apsimoka??? kazkaip keistai na bet vietos atsiranda o antraoi gyvenvieei bus ir off ir apgulties katu kam atsikrai na kai kursiu 3 -4 givenvietes ir daugiau tada tai bus kitaip bet db turiu dvi ir 1000 pop o kaip sostine 15tukas man sake kad su grudais nesusitvarko nors ir dafiga kariu ju tiesiog pilna o resursai eina velniop recourse pas mane antram miesste saugyla grudu ju ten dafiga prisiunciu ir grudu gamibos db nedaraau antram mieste dideles kad grudu neitu veltui o jai sostinei reikia grudu nusisiunciu ir vsio niekada netruksta nieko kam tas 15-9 manau ir be ju galima apseit na naudingu patarimu sutikit ira :D pvz kad sostinej nestatyti 20 lvl ambasados jai nesiruoshi steigti ally :d ash jau esu ally geram bet nezinau kada atsirado ta ambasada :D:D:D kolkas negriausiu netrugdo lol
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#35 parašė: xXx
 
Seip nesutinku, katu kaimas, zvalgybos kaimas :D Katos turi eit kartu su nebloga off armija, tj katos kaip tik 9crop kaime ;) o zvalgai tj cia betkuriam kaime ju gali pasistatyt.. nlb cia kas..
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#36 parašė: nnnn
 
xXx,
nu jei durnas tai jo, bet jei mastai, tai is pradziu eina stiprus off sunaikinantis visa armija, o po to katos su minimalia off. taip nezusta katos.

gedas17,
pagal tavo snekas zaidi savaite. Max dvi. Arba proto pas tave nerasta.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 312    
 
 
#37 parašė: korne
 
as nesenei atejau i travijan padekit man paremkit korneliju kaima 3x serveri plz
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#38 parašė: kamy
 
o imanoma panaikinti savo viena givenviete jei turi ju dvi? belay
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#39 parašė: just
 
Zaidziu daugiau kaip metai. Pradejau vadovaudamasis butent situom gidu (tiesa ji radau rusu serveriuose ne cia)ir tikrai neblogu rezultatu pasiekiau. Pastebjimas, kad visiskai zaliam bet strategiskai mastanciam zaidejui sis gidas beveik idealus, vystydamasis ir igydamas patirties tikrai rasi ka jame tobulinti ir istobulinsi ka reikia. O naujokui kuris pats visiskai nemasto tik vadovaujasi kazkokiais gidais nei sis nei bet koks kitas net ir tobulas nebus geras, nes visada yra daug besikeicianciu faktoriu.
Komentaruose daugiausiai diskutuojama apie off kaima, stai maniskis:
15 ukas zinoma :
kareivines
didziosios kareivines
arklide
didziosios arklides
dirbtuves
turgus
prekybos rumai
sandeliai ir kletys
kazkas rase kad nereikia nei turgaus nei prekybos rumu, priestarauju, nes jei tai tikrai tavo off kaimas ir tu zaidi traviana o ne simsity, tai netgi turedamas po 3-4 sandelius bei kletis tu neturesi kur deti resursu, o ju labai ir labai reikia deff kaimams, tiems kas sako, kad non stop kariu gaminimui reikia 46 kaimu (teoriskai taip) atsakysiu tam reikia 1 off kaimo, 2-3 snipiniu kaimu ir aktyvaus acc valdytojo, (siuo metu visuose kariuomenese paleides gaminti off karius porai savaiciu i prieki, kiekvieno resurso min po200k) tad jeigu ne prekybos rumai ...
Atsisakiau rotuses ar arenos, gal ir butu saunu jas tureti, bet resursai svarbiau, be to greicio man prireike tik atakuojant ir ginant pasaulio stebukla.
Atsisakiau ir gyvenamojo namo, taciau tai gali buti ir klaida neturinciam gero deff, kuomet apgriove kletis pora dienu keikiausi kol vel atstaciau, todel sito gal ir nepatarciau.
bet kiekvienas zaidziantis si zaidima privalo tureti pirmiausiai ne gera gida o savo galva ir svarbiausiai buti aktyviam
o siaip gidas geras tik aklai juo nesivadovaukit ir tikrai pasieksit rezultata
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#40 parašė: Zhiogas
 
Nesuprantu kam "Apgilties" kaime reikalingos dvi Akademijos ? wink
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#41 parašė: Gaginas
 
Kas tie 15-tukai ir 9-tukai?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#42 parašė: arvil 2000
 
nu geras straipsnis o kaip jis tiek parasit galejo tai nesuprantu lol Gidas: kaip vystytis traviane
 
 
Straipsnių 1 | Komentarų 34    
 
 
#43 parašė: anonimas
 
paskutinis komentaras tai ziauriausias lol nu nx am lol lol lol
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#44 parašė: Kakamonas
 
Straipsnis tai geras graziai padirbejo zmogus tongue
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#45 parašė: Hitman 47
 
Straipsnis atkreipe mano demesi, na as i dabartini savo zaidima paimciau 20% minciu is cia, nes man pvz tokia mintis ne aktuali, kaip kurti kaimus skirtingoms pajegoms, bet cia visiskai neparasyta, kaip juos apginti, na vat turiu kaime 2000zvalgu, gerai tu to kaimo neissvalgysi, bet kiap tu ji apginsi? ateis 200 cez rait, ir ate 2000zvalgu iskart tope pagal nuostolius,belay t.y gynyba, bet kas is to? kiek nuostoliu, gerai pvz gynybinis kaimas, tu jo nepramusi nes ten bus apie 4000pretu, bet kas is to kai ateis i ji 1 zvalagas ir viska pamatys ka tu jame turi, ir labai gera mintis apie tuos nugriovimus, kuriu pastatu tikrai veliau nereikia, as net neikirtau ar cia speed servui mintis ar paprastam? man netgi neikertama ar cia turima omeny zmogus turi lost acc 24/7 ? Biskeli kai kur daug realiu dalyku, kuriu as netgi pats nezinojau, bet kai kur jeigu gerai isiskaitete yra parasyta daug nesamoniu.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#46 parašė: matxxxx
 
nu tikrai ne spedui nes dveju sandeliu nepakaktu nes man neuztanka keturiu o resursu laukai dar tik 8 ka jau apie sostine kalbet lol xD
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#47 parašė: LEmongs
 
NICE wink wink geras lb straipsnis as kaip naujokas naudosiuos TUO am wink winked
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#48 parašė: Zaidejas
 
matxxxx,

speed žaist reikia o ne miegot :) Speed turiu miestą su 10lv laukais ir pilnai užtenka kol kas 10lv klėčio ir 10lv sandėlio :P Kelt teks vėliau, kai pvz rezidencijos norėsiu pastatyti aukštesni lv ar dar ką.. Sandėlys mieste yra ne resursu n kaupt, o tam, kad kažką pastatyti už tuos resursus.. Kitas reikalas su klėtim.. Jos gali būti kelios mieste, nes gali prireikti ir kelis k deff maitinti ir pagaliau gal pats didesnę armija pasigaminsi ir ją reiks išlaikyti, o kai kelios klėtys tai ir -10k/h grūdo nėra jau taip baisu ;)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#49 parašė: Dainius
 
geras tikrai geras, dabar ir as pradesiu taip daryti wink
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#50 parašė: :(
 
pavarksiu tiek staty t beje pirma reijk res statyt pries statanyt kiytus daigtus pvz karzigi ir pan
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#51 parašė: BMX
 
Travian is my DRUG ;DD geras geimas tik reikia ji lost moket ;)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#52 parašė: kuklumas
 
ridikas,

butent taip ir pasijauciau wink
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#53 parašė: marcius007
 
aciu , pasiskaiciau daug informaijos geros suzinojau :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 2    
 
 
#54 parašė: evalxxxx
 
aceit ce gerai parase fellow
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#55 parašė: Maksimas1996
 
1 ne suprantu pvz off kaime, kaip karius statyt jei 16-tuke yra tik grudai....
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 1    
 
 
#56 parašė: ksY`
 
Pats naudingiausias man matytas tekstas ;)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#57 parašė: Dowe
 
Kas tas 15-tukas ir kas tas 9-tukas. Srry pradedancioji (blush)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#58 parašė: ausrine3
 
labaai geras straipsnelis.Tik turi patikti skaityti wink
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#59 parašė: Debesys
 
15-ukas ir 9-tukas - miestai su 15 ar 9 grūdų laukais.
Sostinė turi būti tik 15-tukas ir kiek įmanoma išvystytais grūdų laukais + karžygio namai su oazėmis. gyv namo, malūno ir kepyklos nedrįsčiau griauti. Toliau nei vienas pastatas nebereikalingas. Na, gal dar turgavietė, kuri reikalinga bus grąžinus off į off miestą, kad ten nusiųsti grūdų perteklių. Off laikau būtent sostinėje arba oazėse (nors ir pavojinga). Karžygio namus irgi būtų galima nugriauti, užėmus oazes. Bet jei turėsit nedorus kaimynus, oazes atims, tada bus bėda.
Off mieste irgi reikalingi keli sandėliai ir vien klėtys. Nes kai susigrąžinsite visą off prieš leisdami į ataką, bus labai sunku išlaikyti karius nenumarinus jų badu. Taip pat reikalinga arena.
Galima turėti kelis deff miestus, kur deff išvystytas šarvų kalvėse. O šiaip, deff gaminamas visuose miestuose, nes retai kada įmanoma parsivaryti deff į deff miestą iš kažkur ir nusiųsti laiku pagalbą (pamatai puolimą - laikas gaištamas parsivarant deff bei nusiunčiant). Arenos nepamaišytų.
Visi kiti miestai - donorai.
Žinoma, off mieste išvystom off ginklų kalvėje ir nugriaunam. Kitur vystom deff šarvų kalvėse ir nugriaunam.
Vienas miestas žvalgybinis. Nebūtina visų žvalgų laikyti jame, geriau išsiuntinėti po visus miestus. Kai reikia išvalgyti stiprų priešą, susigrąžinam žvalgus ir siunčiam kelis tūkstančius. Kuo daugiau žvalgų, tuo mažesni nuostoliai (kaip ir su kitais kariais).
Germanams svarbu, kuo greičiau pasidaryti kuokų ir pradėti jomis vaikščioti pas kaimynus. Kitiems gal svarbiau gynyba, nes pasidaryti off karius kainuoja brangiau. Vystom resursų laukus ri kai susikaupia pakankamai, kurį laiką gaminam vien off (kad išsaugoti, naktį nemiegam, arba išsiunčiam nakčiai kur nors toli). Sukaupus off, einam pas germanus, nes jų kuokos gynyboje bejėgės :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#60 parašė: rokosius
 
Nesuprantu kaikuriu.. kurie kabinas prie rasybos... zaidimas cia ne diktantas..
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 1    
 
 

 

 
 
  © 2007 Travianas.lt - Traviano pagalbos svetainė
E-mail | RSS | Registruotis | Paskutiniai komentarai | Reklama