Travian » Straipsniai » Gidas: kaip vystytis traviane home mail

Gidas: kaip vystytis traviane

BENDRI DUOMENYS APIE STATYBAS

Pradėsim nuo to kokius pastatus galima statyti kaimo centre. Iš viso yra 22 laukeliai pastatams statyti. Du iš jų yra skirti sienai/tvorai/pylimui bei susibūrimo vietai statyti. Likusiuose 20 laukelių statybas galima vykdyti pagal savo nuožiūra.

Susibūrimo vieta:
• Leidžia valdyti karius esančius kaime ir matyti kas ir kada jus puola;
• kuo didesnis lygis, tuo daugiau taikinio pasirinkimo variantų duodama puolant su katapultomis(10 lvl leidžia pasirinkti maksimalų taikinių skaičių);
• kiekvienas susibūrimo vietos lygis leidžia įvykdyti ne daugiau kaip 5 puolimus vienu metu;
• 20 lvl leidžia pasirinkti 2 taikinius vienai katapultų atakai(pulti reikia su nemažiau 20 katapultų).

Siena/Tvora/Pylimas:
• Padidina visų kareivių, esančių gyvenvietėje, gynybine jėga;
• Kuo didesnis tvoros lygis tuo daugiau priešo žvalgų žus bandant išžvalgyti jūsų kaimą.

Iš karto pažymėsiu, kad jeigu nėra papildomai nurodyta, vadinasi pastatus statome iki maksimalaus jų lygio, tam kad jie atneštų maksimalią nauda pagal savo tiesioginę paskirtį bei generuotų maksimalų kiekį kultūros taškų. Jeigu nenaudosite „Travian Plius“ +25% grūdų gamybai, tai praktiškai pastatų išvystyti iki maksimalaus jų lygio negalėsite dėl grūdų stygiaus. Reikalas tame, kad labai mažai grūdų liks kariams.

Susibūrimo vietą bei sieną/tvorą/pylimą taip pat reikia statyti iki maksimalaus 20 lvl. Tai padidins kaimo gynybines galimybes bei tuo pačiu generuos daugiau kultūros taškų. Puolantysis su katapultomis, retai kada numano, kad susibūrimo vieta gali būti 20 lvl, o gintis be susibūrimo vietos yra labai sunku nes nesimato kas ir kada atakuoja (matoma tik pirmo užpuolimo laikas ir kiek atakų ateina).

Tai pat čia nekalbėsiu apie vienų pastatų reikalingumą kitų pastatų statybai. Tikiuosi žaidėjai supras, kad norint pastatyti pastatą kuriam reikalingas kitas atitinkamo lygio pastatas, pradžioje pastatome pirminį pastatą, o kai jis tampa nereikalingas nugriauname jį (naudojant gyv. Pastatą arba katapultas iš kito kaimo).


PASTATAI KURIUOS VISADA RIEKIA STATYTI VISUOSE KAIMUOSE

Nepriklausomai nuo to, kokia bus kaimo paskirtis, yra pastatų kurie visada privalo būti pastatyti visuose kaimuose:
1. Gyvenamasis pastatas (20 lvl);
2. Sandėlis (20 lvl);
3. Sandėlis;
4. Klėtis (20 lvl);
5. Klėtis;
6. Turgavietė (20 lvl);
7. Prekybos rūmai (20 lvl romėnams, kitiems iki 15 lvl); (asmeniškai aš kol man nėra reikalingi prekybos rūmai, esu pasisitatęs 10 lvl Rotušę)
8. Malūnas (5 lvl);
9. Kepykla (5 lvl);
10. Akademija (20 lvl – išradus visus norimus karius yra nugriaunama tik esant kraštutinei būtinybei);
11. Rezidencija arba Valdovų rūmai;
12. Karžygio namai (minimum 10 lvl).

2 Sandėliai ir 2 klėtys reikalingos dėl šių priežasčių:
• Kaimą bus sunkiau sugriauti arba užgrobti (retai kada katapultų taikiniais pasirenkama daugiau kaip 1 sandėlis/klėtis, o jeigu ir pasirenkama nevisada pavyksta pilnai juos sugriauti);
• Mažiau šansų, kad dings resursai esant ilgesnį laiką neprisijungus;
• Valdovo rūmų, Karžygio namų, rotušės, prekybos rūmų, didžiosios arklidės ar kareivinių aukštesniems lygiams pastatyti reikalingi 2 sandėliai, o arenos 20 lvl – 4 sandėliai.


KAIMŲ TIPAI

Pagrindinis visų kaimų statybos principas priklauso nuo to kokio tipo kaimas bus. Universalumas čia netinka, dėl to, kad bandydami gauti viską iš karto viename kaime, Jūs nepasieksite nieko, išskyrus didelius ir beprasmius resursų ir laiko švaistymus.

Kaimų tipai iš viso yra penki:
1. Sostinė;
2. Atakuojantis kaimas (off);
3. Gynybinis kaimas (deff);
4. Žvalgybinis kaimas;
5. Apgulties (katapultų) kaimas.

Naudoti kaimą tik kaip resursų ir grūdų donorą irgi įmanoma, bet tai neefektyvus kaimo išnaudojimo būdas išskyrus galutinę Pasaulio stebuklo statymo fazę.
Prieš pradedant išsamiai nagrinėti kiekvieną kaimo variantą, aš pažymėsiu, kad nevertinsiu šarvų ir ginklų kalvių. Jos yra nugriaunamos iškart po to, kai tik išrandami maksimalūs norimų karių patobulinimai. Kaip taisyklė į jų vietas statoma klėtis bei sandėlis. Taip pat neužsiminsiu apie slėptuves ir spąstines, nes jos statomos tik ankstyvoje žaidimo stadijoje, o vėliau nugriaunamos ir į jų vietas statomi reikalingesni pastatai.


SOSTINĖS STATYBA

Sostinės statybai reikia pasirinkti 15-tuka arba 9-tuka su maksimaliu kiekiu grūdų oazių. Eigu yra galimybė reikia kuo greičiau užgrobti šalia esančias 2-3 grūdų oazes. Tiktais sostinėje galima statyti fermas didesnio nei 10 lvl, o įvertinant oazių duodamą grūdų bonusą čia galima kuriant maksimaliai didelią armiją.

Sostinėje statome:
13. Sandėlis (reikalingas laukų išvystymui iki 16lvl);
14. Sandėlis (reikalingas laukų išvystymui iki 17lvl);
15. Sandėlis;
16. Klėtis;
17. Kareivinės;
18. Arklidės;
19. Dirbtuvės;
20. Arena;
21. Mūrinė.

Laisvas 22 laukelis atsiranda dėl to, kad kai akademijoje išrandami visi norimi kariai, ji yra nugriaunama. Jeigu sostinė yra 9-tukas, pradžioje vietoj 2-x sandėlių ir klėčių statoma lentpjūvė, liejykla bei plytinė(vėliau jos nugriaunamos).

Pilnai įmanoma, kad padoriai armijai pastatyti kaime neužteks turėti 17 lvl grūdų fermų(ypač 9-tuko atveju). Tuomet 18 lvl grūdų fermoms reikia pastatyti dar 2 sandėlius (vietoj mūrinės, prekybos rūmų arba klėties), o paskui pastačius visas fermas iki 18 lvl tuos sandėlius vėl nugriauti.
Kai kurie žaidėjai stato ir 19 lvl fermas. Šiam tikslui pasiekti laikinai nugriaunama praktiškai visi kaimo statiniai, kad būtų galima pastatyti reikiama kiekį sandėlių ir klėčių. Neesant kraštutinės būtinybės šitokios „egzekucijos“ daryti nepatariu.

Sostinėje visi puolamieji kariai yra tobulinami ginklų kalvėje iki 20 lygio, o tuomet ginklų kalvė yra nugriaunama. Romėnams reikia tobulinti Imperionus, Cezario raitelius, Taranus ir Ugnines katapultas; Galams – Pėstininkus su kardais, Raitus hedujus, Taranus ir Trebušetus; Germanams – Pėstininkus su kirviais, Germanų raitelius, Taranus ir Katapultas.

Taip pat ginklų kalvėje galima tobulinti:
Germanų Pėstininkus su kuoka (ideali „Patrankų mėsa“ nes yra pigi ir greitai statoma);
Romėnų Imperiono raitelius (idealūs vikriam ferminimui dėl didelio greičio);
Galams Raitus perkūnus (dėl gero grūdų ir atakos santykio, bei didžiausio greičio)

Šarvų kalvėje būtų logiška iki 20 lvl ištobulinti visus gynybinius karius, o po to ją nugriauti. Šis veiksmas reikalingas dėl to, kad visada yra tikimybė, kad jūs galit būti priversti „sėdėti gilioje gynyboje“.


ATAKUOJANČIO (OFF) KAIMO STATYBA

Šioje gyvenvietėje gaminama puolamoji (atakuojanti) armija. Čia labai svarbi maksimali grūdų gamyba, todėl idealus variantas yra šiam kaimui įrengti yra 15-tukas. Kraštutiniu atveju tai galėtų būti ir 9-tukas. Žinoma, kuo aplinkui šį kaimą daugiau grūdų oazių - tuo geriau.

Atakuojančiam kaime statome:
13. Kareivinės;
14. Arklidės;
15. Dirbtuvės;
16. Didžiosios kareivinės;
17. Didžiosios Arklidės;
18. Arena (minimum 15 lvl);
19. Rotušė (minimum 15 lvl);
20. Klėtis (dėl patogesnio karių maitinimo) arba Ambasada.

Jeigu atakuojantis kaimas 9-tuke, tai vietoj didžiųjų kareivinių, didžiųjų arklidžių ir klėties/ambasados statoma lentpjūvė, liejykla bei plytinė.

Atakuojančiam kaime visi puolamieji kariai ir taranai su katapultomis ginklų kalvėje išvystomi iki 20 lvl, o tuomet ginklų kalvė nugriaunama.

Kai kas atakuojančiam kaime stato tik pėstininkų armija, tačiau tai yra klaidingas žingsnis.


GYNYBINIO (DEF) KAIMO STATYBA

Pagrindinė šio tipo kaimo paskirtis – gaminti gynybine armija ir ja siuntinėti i kitus savo ar sąjungininku kaimus. Gynybiniam kaimui idealiai tinka 9-tukas. Tačiau visiškai realu ji daryti ir paprastam (6-grūdų) kaime ar 15- tukyje (tačiau 15-tuka naudoti ne kaip atakuojantį kaimą - neefektyvu).

Atakuojančiam kaime statome:
13. Kareivinės;
14. Arklidės; (romėnai gali statyti didžiąsias kareivines, nes pas juos nėra gynybinių arklių)
15. Arena (minimum 15 lvl);
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Lentpjūvė;
18. Liejykla;
19. Plytinė;
20. Klėtis (dėl patogesnio karių maitinimo) arba Ambasada.

Gynybiniam kaime visi gynybinio tipo kariai šarvų kalvėje išvystomi iki 20 lvl, o tuomet šarvų kalvė nugriaunama.


ŽVALGYBINIO KAIMO STATYBA

Šio tipo kaimui optimaliai tinka 9-tukas. Įprastiniam kaime yra sunku išlaikyti 1200-2000 žvalgų (o arklių pavidalu dvigubai mažiau), o daryti žvalgybinį kaimą iš 15-tuko yra bereikalingas naudojimas retai pasitaikančio lauko. Rekomenduojama, kad šalia žvalgybinio kaimo būtų bent dvi oazės su gūdais.

Žvalgybiniam kaime statome:
13. Kareivinės - germanams; Arklidės – galams ar romėnams;
14. Didžiosios Kareivinės - germanams; Didžiosios Arklidės – galams ar romėnams;
15. Arena (minimum 15 lvl);
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Ambasada;
18. Liejykla;
19. Plytinė;
20. Lentpjūvė.

Žvalgai yra ištobulinami ginklų bei šarvų kalvėje iki 20 lvl (tiek atakoje, tiek gynyboje), o tuomet šios kalvės nugriaunamos.


APGULTIES (KATAPULTŲ) KAIMO STATYBA

Šio tipo kaimui tinka įprastinis 6 grūdų laukų kaimas. 9-tuko arba 15-tuko naudoti šio tipo kaimui neverta. Visi kaimai kurie nėra spec. paskirties (puolamasis, gynybinis, žvalgybinis) privalo būti apgulties (katapultų) kaimai. Šio tipo kaimų kūrimo esmė yra tame, kad iš vieno kaimo galima paleisti maksimum 4-6 katapultų atakas, kurios pasieks taikinį 1-2 sek tikslumu (ir tai tik esant geram interneto greičiui). Su GPRS iš vieno kaimo man mepavyko padaryti daugiau kaip 3 katapultų bangas ateinančias 1-2 sek. tikslumu į taikinį. Tuo tarpu turint keletą kaimų kuriuose gaminamos ir laikomos katapultos, galima paleisti keletą ar net keliolika atakų, kurios ateis į taikinį 1-2 sek tikslumų.

Šiuose kaimuose laikomos 100-300 katapultų ir už tiek kiek lieka gūdų(gali būti ir nedidelis minusas), pagaminama vieno tipo puolamųjų karių. Čia verta gaminti karius, kurių atakos ir sunaudojamų grūdų santykis geriausias(galams – pėst. su kardu; romėnams – imperionai; germanams – pėstininkai su kirviu). Arba galima rinktis tokius karius, kurie laisvu nuo atakų metu vaikščiotų po fermas. Tam tikslui reikalingi greiti kariai: romėnams – imperatoriaus raiteliai; germanams - pėstininkai su kuoka bei galams - rait. perkūnai.

Apgulties(katapultų kaimuose) statoma:
13. Kareivinės;
14. Arklidės;
15. Dirbtuvės;
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Akademija;
18. Lentpjūvė;
19. Liejykla;
20. Plytinė;

Šio tipo kaimuose atakuojantys kariai bei griovimo technika (katapultos/ugninės katapultos/trebušetai) ištobulinami ginklų kalvėse iki iki 20 lvl, o po to ginklų kalvė nugriaunama.

Jeigu leidžia resursai, galima šiose gyvenvietėse šarvų kalvėje ištobulinti iki 20 lvl visus gynybinius karius. Toks veiksmas duos gyvenvietei dviguba paskirtį (atakuojanti ir gynybinė paraleriai). Reikalas tame, kad finalinėje žaidimo stadijoje atakuojantys kaimai tampa mažai efektyvūs (Pasaulio stebuklo iš jų nugriauti negalima), o tuo tarpu gynybiniai kariai bus naudojami didžiuliais kiekiais Pasaulio stebuklo gynybai. Taip pat tai suteikia galimybę pradėti papildomą gynybinių karių (deff) gamyba, jeigu staiga prireikia didelio kiekio gynybos prasidėjus aljansų karams. Nežinia kada gali papulti į didžiulią priešininkų apsuptį!!!

Pilnam apgulties(katapultų) kaimo panaudojimui gynybiniais tikslais, jums reikėtų nugriauti akademiją arba ambasadą, kad būtų galima tame laukelyje pastatyti arena (vienas iš variantų yra – iš kito kaimo su katapultomis nugriauti gyvenamąjį pastatą ir naudojant pliusus pastatyti areną).


SKIRTINGŲ KAIMŲ TIPŲ SANTYKIS VIENAME ACC

Norint teisingai vystyti kaimus viename acc, turėtų būti toks skirtingų tipų kaimų santykis:
• Vienas žvalgybinis kaimas (jeigu žaidėjo kaimai išdėstyti 2-3 rajonuose nutolusiuose vienas nuo kito, tai vienas žvalgybinis kaimas vienam rajonui);
• Šalia kiekvieno atakuojančio/sostinės kaimo turi būti 2-3 apgulties kaimai. Resursai kuriuos gamins apgulties(katapultų) kaimai pilnai užtenka, kad puolamuosiuose kaimuose būtų „non stop“ gaminami kariai. Analogiškai ir kiekvienam gynybiniam(deff) kaimui, jeigu norima juose gaminti gynybinius karius „non stop“.
• Minimum vienas gynybinis kaimas, vienam atakuojančiam/sostinės kaimui.


PASTATŲ STATYBOS EILĖ KAIMUOSE

Šiam tikslui numačiau kaimų užstatymo planą. Dabar apsistosim prie to kokia eilės tvarka reikia statyti pastatus kaime. Savaime aišku, kad klėtis bei sandėliai visur statomi pagal poreikį.

1. Pirmas kaimas:
• Pradžioje tobulinamos šachtos iki vidutiniškai 5 lvl, o slėptuvė(arba keli) iki 10 lvl;
• Po to statoma minimali infrastruktūra (susibūrimo vieta, turgavietė, kareivinės, karžygio namai - 1lvl, rezidencija-1 lvl);
• Tada statome šachtas iki 8 lvl. Tuo mat metu, statant šachtas, pasigaminame ir puolamųjų (ir tik puolamųjų) karių aplinkinių kaimų ferminimui. Tačiau daugiau kaip 200 kariu gaminti nereikėtų;
• Po to statome rezidenciją iki 10 lvl ir gaminame 3 kolonistus;
• Kuomet įkuriama antra gyvenvietę, pirmame kaime šachtos išvystomos iki 10 lvl bei statoma lentpjūvė, liejykla, plytinė, malūnas bei kepykla. Optimalus šių pastatų vystymas pateiktas čia: http://www.kirilloid.ru/travian/villages_res.php;
• Palaipsniui statomi visi likę pastatai.

2. Antras kaimas:
Statome viską analogiškai kaip ir pirmame kaime, tik išvystyti rezidenciją iki 10 lvl bei pasigaminti 3 kolonistus turime iškart, kaip tik pakaks Kultūros taškų trečio kaimo įkūrimui. Esant pakankamai resursų gyvenamasis pastatas kaip galima ankščiau pakeliamas iki 20 lvl. Būtina iš pirmo kaimo siūsti resursus į antrą kaimą, nes antro kaimo tobulinimas yra svarbesnis nei pirmo.

3. Trečias – penktas/šeštas kaimas:
Iš pradžių statome gyvenamąjį pastatą iki 20 lvl. Toliau keliame šachtų lvl iki 10 lygio bei statome lentpjūvę, liejyklą be plytinę (Romėnai gyvenamąjį pastatą bei šachtas gali statyti vienu metu). Po to statome visą kitą kas liko. Rezidenciją iki 10 lvl bei pasigaminti 3 kolonistus turime iškart, kaip tik pakaks Kultūros taškų sekančio kaimo įkūrimui.

4. Šešta/ septinta ir kiti kaimai:
Viskas vystoma tai pat kaip ir anksčiau, tik dabar jau nebegaminame kolonistų. Viename iš esamų kaimų pakeliame rezidenciją iki 20 lvl ir tuomet su dviem „vadais/senatoriais/kunigaikščius“ grobiame kaimus iš kitų žaidėjų.

5. Šiam momentui jau turi atsirasti nauja sostinė (dažniausiai būsima sostinė būna antras arba trečias kaimas). Jeigu iš sostinės jau buvo įkurtas kitas kaimas, pageidautina, kad iš bet kurio kito Jūsų kaimo būtų perimtas tas kaimas kurį įkūrėte iš sostinės. Tai atlikus perimtame kaime dingsta visi pagaminti kariai, o taip pat karių patobulinimai šarvų bei ginklų kalvėse. Dėka kaimo(įkurto iš sostinės) perėmimo jums atsiranda galimybė pasigaminti nebe du, o net tris senatorius/vadus/kunigaikščius.


SVARBŪS VYSTYMOSI MOMENTAI

1. Pastatų statyba - tai pagrindinis tikslas pradinėse žaidimo stadijose. Kariai taip pat būtini, tačiau jų gamyba mažiau svarbi (išskyrus germanus, kuriems šimtelis pėstininkų su kuoka reikalingi aplinkinių žaidėjų reidinimui).

2. Pradinėje žaidimo stadijoje stenkitės nesiginti naudodami karius. Gynybinių karių gamyba jums taps našta ir tie kas vysto puolamąją strategiją jus aplenks. Statykite slėptuves (jeigu būtina galima statyti dvi arba net ir tris) ir stenkitės, kad Jus atakuojantys žaidėjai nieko (resursų) neišsineštų (netelpančius į slėptuves resursus naudokite pastatų ar karių statybai ar keiskite per turgų). Aktyvi gynyba su kariuomene bus reikalinga tik tuomet kai jus pradės puldinėti su katapultomis.

3. Pasigaminkite Karžygį iš kart kai tik pradėsite gaminti karius. Jis nepakeičiamas priešininkų armijos gynybos naikintojas, bei geras pagalbininkas ginantis.

4. Tuomet kai išvystomi geriausiai puolantieji ar besiginantieji kariai – Karžygiai turi taip pat keistis. Galiausiai jūsų Karžygys turėtų būti vienas iš karių ant arklio.

5. Pasirinkdami antrą kaimą 15-tuką, susitaikykite su tuo kad dėl resursų stygiau jūsų vystymasis gali sulėtėti, tačiau antrą kaimą 15-tuką vertą rinktis dėl to, kad po to jų gali nebelikti.

6. Pradinėje žaidimo stadijoje ginklų bei šarvų kalvėje kariai tobulinami tik tuomet, kada arjmios dydis pasiekia 200-300.

7. Katapultų gamyba (o tai reiškia ir dirbtuvės aukščiau 1 lvl) neturėtų jums rūpėti, kol jums nereikės periminėti kitų žaidėjų kaimų. Kainuoja jos brangiai. Efektyviai jas galima naudoti tik tuomet, jeigu jūs turite daug (200-300) katapultų bei palaikančią puolamąją armiją. Resursų eikvojimas katapultomis per daug anksti gali sulėtinti jūsų vystymasi ir jus aplenks tie kurie nesusižavi katapultų gamyba anksčiau laiko.

8. Siena/tvora/pylimas suteikia kaimui nemaža paramą gynyboje. Todėl ataka be taranų/mūrdaužių gali būti tikslinga jeigu jūs atakuojate:
• Reidu;
• Pasyvią fermą;
• Žaidėją be sienos/tvoros/pylimo ir esant mažai tikimybei, kad siena/tvora/pylimas gali būti atstatytas;
• Žaidėją, kuris gali prieš jūsų ataką surinkti didelį gynybinį pastiprinimą, o puolant be taranų yra tikimybė spėti užpulti prieš ateinant pastiprinimams.

9. Stenkitės kuo ankčiau užimti oazes esančias šalia kaimo. Ateityje kažkas iš jūsų kaimynų gali tapti sąjungininkais, todėl nebus galimybės perimti oazių užgrobtų jūsų kaimynų-sąjunginikų. Optimalu užimti po pirmą oazę kiekvienam kaimui, kuomet turite tris gyvenvietes, o po antrą – kuomet turite ketvirtą gyvenvietę

Išvertė:
Sergej
 (balsų: 53)
paskelbė: Travian | 25 balandžio 2008 | perskaitė: 99259
Gerbiamas lankytojau, šiuo metu esate mūsų svetainės neregistruotas svečias, arba nesate prisijungę. Jei norite papildyti straipsnį, ar turite įdomių minčių, susijusių su jo tema - kviečiame rašyti komentarus. Užsiregistravę turėsite galimybę tai daryti patogiau.
Kiti straipsniai:
#61 parašė: raimis1979
 
Mano susiburimo vietos lygis 20 tačiau aš vistiek nematau kiek kariu ir kokių mane puola?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#62 parašė: Linozauras
 
Straipsnis visai nieko, bet biski per ilgas-galejo biski viska suskleist, nes skaityti atsibodo.Ir klaid labai daug tai nelabai gal... fellow
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#63 parašė: Gytautas IV
 
Nemazai naudingos informacijos smile .
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 43    
 
 
#64 parašė: Gytautas IV
 
v!rusas,
Nereiks, nereiks...
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 43    
 
 
#65 parašė: Entonix
 
kai perimi kaima visi pastatai tau atitenka ar nugriuna?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 4    
 
 
#66 parašė: karo vadas
 
Entonix,

taip atitenka viskas smile .straipsnis tai geras tikrai
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 61    
 
 
#67 parašė: karo vadas
 
evalxxxx,
tai parasyk pats paziuresim kaip parasysi angry
Maksimas1996,
jokio 16-tuko nera
axujens,
gal suda valgiai kad taip rasai
raimis1979,
niekada nerodo kiek kariu puola
Debesys,
labai smulkiai neaprasinek nes daug kas neskaito wink
Dowe,
15-tukas tai kai 15 grudu lauku,o 9-tukas tai 9 grudu laukai
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 61    
 
 
#68 parašė: Mazute
 
Man nusibodo skaityti,be to galetu viskas buti papasakota glausciau... feel
Kol as taip ismokciau zaisti tai turbut visi praziltumet... winked
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#69 parašė: petras
 
aprasei neblogai tik , kad biski suklydai. kadangi kropa visi vercia sostine, tai ten negalima statyt didziuju arklidziu/kareiviniu. Beto paprastuose kaimuose pakelus 20 akademija ir nors viska isradus, bet vistiek jos griaut nepatartina, nes ji duoda labai daug kulturos tasku.Beja prekybos rumu nepatartina kelti iki 15-20 lwl, nes ju kaina yra didziule. Maximum pakelus 10 lwl laisvai uztenka kiekio kuri galima siusti turgaviete, pvz standartinio greicio serve pakelus 5 lwl prekybos rumus (romenui) is 500 galima siusti net 1000 kaip germanui ir tai yra tikrai pakankamai :] .
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#70 parašė: emily
 
straipsnis yra neblogas,bet isvistiti viska kaip ten raso tai gali greiciau prazilti as siuliciau zaisti taip kad neatsibostu :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#71 parašė: Rokas 2000
 
Aš truputį čia kaiko nesupratau. Kodėl iškilus tik didžiaisiai būtinybei yra nugriaunama akademija? Paaiškinkit kas nors.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#72 parašė: sms
 
Tai vat as irgi pakritikuosiu. Statant Hameri jokiu budu negalima jo daryti 15 ar 9 c. nebent tai ne sostine, bet abejoju. Tad ji statote paprastame 6c ir grudu siuntinejate ir 15 c ten laukai buna uzkelti iki 17-18 lvl ir aplinkui yra daug res. kaimu su ~4k deffu [kai grudu gamyba yra 0. Is ju siuntinejame res i 6c kur yra laikomas Busimas Hameris :):)

Rokas 2000
Jeigu tu daugiau nenori nieko statyti tai jos griauti nebutina.

Beje pamirsau paminet kodel dar off laikomas 6c nes tai nebus sostine ir ten bus galima statyti didziuosius barackus ir arklides ;)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#73 parašė: domantixas
 
o kaip pastatyti kelias kepyklas toje pacioje gyvenvieteje?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#74 parašė: Hotabitch
 

Tai vat as irgi pakritikuosiu. Statant Hameri jokiu budu negalima jo daryti 15 ar 9 c. nebent tai ne sostine, bet abejoju. Tad ji statote paprastame 6c ir grudu siuntinejate ir 15 c ten laukai buna uzkelti iki 17-18 lvl ir aplinkui yra daug res. kaimu su ~4k deffu [kai grudu gamyba yra 0. Is ju siuntinejame res i 6c kur yra laikomas Busimas Hameris :):)

Rokas 2000
Jeigu tu daugiau nenori nieko statyti tai jos griauti nebutina.

Beje pamirsau paminet kodel dar off laikomas 6c nes tai nebus sostine ir ten bus galima statyti didziuosius barackus ir arklides ;)

O jeigu aš vienam 15-uke statausi sostinę, o kitam atakuojantį kaimą?
Atakuojančio 15-uko privalumai prieš 6-uką (mano nuomonė):
1. 15-uke galima pastoviai laikyti daugiau def, todėl jį lengviau apginti
2. 15-uke yra mažiau pop negu 6-uke (nes grūdų laukai duoda mažiau pop). Todėl gaunamas didesnis atakos "bonusas" skaičiuojant atakuojančio ir besiginančio kaimo pop.
3. 15-ukas gamina daugiau grūdų, todėl reikia mažiau parsisiųsti iš kitų kaimų (vėlesnėse žaidimo stadijose, kai kareivių yra kelis kartus daugiau negu kaimo grūdų gamyba)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#75 parašė: chebra
 
gal galit kas is profu normalu gida pradinukam parasyt plsssssssssssssssssssssss smile
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#76 parašė: Profai
 
patyre zaidejai gal galetumete pakomentuoti 1 kaimo vystymo skyreli? Ar jis atitinka dabarti ir jei jis blogas, ka jus darytumete kitaip.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#77 parašė: Jok3
 
Pasakysiu tik tiek : Jei norite turet tikrai gera off, isikurkite sibire, kur yra bent 2 15-ukai ir, kad jiems butu grudu oaziu. Ispradziu reikia isikurti kokius 3-5 6-tukus, kad butu lengviau crop vystiti, viena 15-tuka paverti sostine ir pleti crop laukus ~15lvl, tam reikes 1-2 sandeliu bei 1 kleties, bet ju patarciau tureti kokius 3. Tada isvystikite kitus crop iki 10lvl. Sostineje paimate oaziu, kad butu minimum 75% daugiau grudu (kaip sakiau reikia ieskoti kaimu, kad tai butu imanoma). Jei dar yra oaziu paimam ir kitiems crop. Tada pradekite statyti kareivines, akademija (dakelus 15lvl ir istirus viska, be vadu nugriaunam, kad nerytu pop), arklides. Susiburimo vietos nekeliam, kad irgi nerytu daug pop, nes katu mes negaminsim sibire.Visose gyvenvietese isskyrus sostine statome 20lvl turgaviete ir prekybos rumus, bei visus ress (ypac grudus) siunciam i sostine.Nu jeigu tiek issivystisite, jau zinosite ka statyti daugiau lol Deff galite bandyti gamintis panasiai.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#78 parašė: s4 zaidejas
 
manes nekomentuokit nes as zn kad cia nebegrysiu.

sis tekstas yra ryskiai per ilgas ir klaidingos irformacijos... kaip pats as nesu geras zaidejas bet mano mintis tokia 1 off kaimas ir 3 deff pas mane (daugiau neturiu ;( tik 4 kaimai) taigi tose kaimuose pasidariau deffo kiek galiu o off (crop 15) pasidariau sostine ir kalu offa ten o kad pestininku vien daryt neverta tai didziule klaida, kazkur skaiciau kad sulyginus ataka ir grudu sunaudojimus pestininkai patys geriausi kariai o raiteliai geraj kad greiti daugiau nk. o katu miestas NESAMONE!!! vien ~800 katu ir ~200 taranu nepasidarysi (jei nesostine)... tai labai brangu ir labai letai daroma... o dar gaila prarast beje jie nieko neisnesa...

jei norit mane labai jau pakritikuot rasykit i skype: osvaldas1996
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#79 parašė: sedrioras
 
na turbut vienintelis tikrai geras gidas kaip offa dideli isaugint su dviem kareivinem ir dviem arklidem... bet , kad ji visiskai suprast turi but zaides ir zinantis ka reiskia but nemazai pasiekus..
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#80 parašė: sedrioras
 
s4 zaidejas

ryskiai nusisnekejai , matosi , kad zaist nemoki , sitas gidas idealus..tik pamirso paminet , kad zaist reik su auksu..=D ir daug aukso...
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#81 parašė: Zose
 
O kai ikuri nauja kaima tai ar galima pvz is karto statyt akademija? ar kaip ir pirmoj gyvenvietei? jei ka supratot tai prasau atsakyti :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#82 parašė: Durnelei jus.
 
Zose, reik viska per naujo kelt :)


Gidas palevu paleva.

Paprasciausia taktikas

Susirandi devintuka gali ir paprasta , keli gamyba grudu ir resursu , pasistatai aplinkui ~10 kaimu (gali uzsiimti su senatoreis) . Istobulini gamyba, kareivines,turgu , prisikepi deff kariu iki kol nebuna - grudu ir pradedi siuntinet resurus i sostine (offini kaima) ir kepi off'a non stop :)
O visa kita ir taip aisku.

Uzssijiemi pora croopu aplinkui , kad karius butu lengviau islaikyt ir vsio :) .

P.S taktikas jeigu nekaupiat hamerio;]
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#83 parašė: Durnelei jus.
 
Gamyba:
Mediena Mediena: 22500 per valandą
Molis Molis: 22500 per valandą
Geležis Geležis: 29250 per valandą
Grūdai Grūdai: 45000 per valandą


Wa labai normali gamyba su 6-tuku :)
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#84 parašė: giedrius
 
hmm.. Atakuojančiam kaime statome:
13. Kareivinės;
14. Arklidės;
15. Dirbtuvės;
16. Didžiosios kareivinės;
17. Didžiosios Arklidės;
18. Arena (minimum 15 lvl);
19. Rotušė (minimum 15 lvl);
20. Klėtis (dėl patogesnio karių maitinimo) arba Ambasada.

kodel antrinam off kaime reikalinga 15lvl rotuse.. tokio tikslaus atsakumo nesugalvoju.. kas patars?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#85 parašė: Bela
 
Kuo reidas skiriasi nuo atakos?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#86 parašė: nervuokis
 
sie visi straipsniai yra reikalingi naujokams kurie tik pradeda zaisti traviana pirma diena patariu perskaititi viska nes jis padeda wink
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 3    
 
 
#87 parašė: n00bas
 
sveiki , noreciau paklaust kada geriausia butu kurti 2 kaima.Esu issirinkes 9 - uka.Pas manes gamyba yra visko po 600 , def kariu turiu 60 , off 120 karius (50 raiteliu , 70 imperionu) , esu romenas , pop 211. Kol kolonistus isgausiu jau turesiu apie 170 kariu ir gamyba bus panasiai po 800.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#88 parašė: tckiler
 
nu nzn kai as toks kaip ir naujokas tai parasita neblogai manau
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#89 parašė: Tai_NE
 
Tai as supratau, kad pagal sita straipsni norint sukurti imperija reikia minimum 3-5 15cropu ir dar butu neblogai 4-6 9cropu ar ne
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#90 parašė: beaata
 
jei israndi vada tai jis israstas visose gyvenvietese ar atskirai kiekvienoj reikia isradinet
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 

 

 
 
  © 2007 Travianas.lt - Traviano pagalbos svetainė
E-mail | RSS | Registruotis | Paskutiniai komentarai | Reklama