Travian » Straipsniai » Gidas: kaip vystytis traviane home mail

Gidas: kaip vystytis traviane

BENDRI DUOMENYS APIE STATYBAS

Pradėsim nuo to kokius pastatus galima statyti kaimo centre. Iš viso yra 22 laukeliai pastatams statyti. Du iš jų yra skirti sienai/tvorai/pylimui bei susibūrimo vietai statyti. Likusiuose 20 laukelių statybas galima vykdyti pagal savo nuožiūra.

Susibūrimo vieta:
• Leidžia valdyti karius esančius kaime ir matyti kas ir kada jus puola;
• kuo didesnis lygis, tuo daugiau taikinio pasirinkimo variantų duodama puolant su katapultomis(10 lvl leidžia pasirinkti maksimalų taikinių skaičių);
• kiekvienas susibūrimo vietos lygis leidžia įvykdyti ne daugiau kaip 5 puolimus vienu metu;
• 20 lvl leidžia pasirinkti 2 taikinius vienai katapultų atakai(pulti reikia su nemažiau 20 katapultų).

Siena/Tvora/Pylimas:
• Padidina visų kareivių, esančių gyvenvietėje, gynybine jėga;
• Kuo didesnis tvoros lygis tuo daugiau priešo žvalgų žus bandant išžvalgyti jūsų kaimą.

Iš karto pažymėsiu, kad jeigu nėra papildomai nurodyta, vadinasi pastatus statome iki maksimalaus jų lygio, tam kad jie atneštų maksimalią nauda pagal savo tiesioginę paskirtį bei generuotų maksimalų kiekį kultūros taškų. Jeigu nenaudosite „Travian Plius“ +25% grūdų gamybai, tai praktiškai pastatų išvystyti iki maksimalaus jų lygio negalėsite dėl grūdų stygiaus. Reikalas tame, kad labai mažai grūdų liks kariams.

Susibūrimo vietą bei sieną/tvorą/pylimą taip pat reikia statyti iki maksimalaus 20 lvl. Tai padidins kaimo gynybines galimybes bei tuo pačiu generuos daugiau kultūros taškų. Puolantysis su katapultomis, retai kada numano, kad susibūrimo vieta gali būti 20 lvl, o gintis be susibūrimo vietos yra labai sunku nes nesimato kas ir kada atakuoja (matoma tik pirmo užpuolimo laikas ir kiek atakų ateina).

Tai pat čia nekalbėsiu apie vienų pastatų reikalingumą kitų pastatų statybai. Tikiuosi žaidėjai supras, kad norint pastatyti pastatą kuriam reikalingas kitas atitinkamo lygio pastatas, pradžioje pastatome pirminį pastatą, o kai jis tampa nereikalingas nugriauname jį (naudojant gyv. Pastatą arba katapultas iš kito kaimo).


PASTATAI KURIUOS VISADA RIEKIA STATYTI VISUOSE KAIMUOSE

Nepriklausomai nuo to, kokia bus kaimo paskirtis, yra pastatų kurie visada privalo būti pastatyti visuose kaimuose:
1. Gyvenamasis pastatas (20 lvl);
2. Sandėlis (20 lvl);
3. Sandėlis;
4. Klėtis (20 lvl);
5. Klėtis;
6. Turgavietė (20 lvl);
7. Prekybos rūmai (20 lvl romėnams, kitiems iki 15 lvl); (asmeniškai aš kol man nėra reikalingi prekybos rūmai, esu pasisitatęs 10 lvl Rotušę)
8. Malūnas (5 lvl);
9. Kepykla (5 lvl);
10. Akademija (20 lvl – išradus visus norimus karius yra nugriaunama tik esant kraštutinei būtinybei);
11. Rezidencija arba Valdovų rūmai;
12. Karžygio namai (minimum 10 lvl).

2 Sandėliai ir 2 klėtys reikalingos dėl šių priežasčių:
• Kaimą bus sunkiau sugriauti arba užgrobti (retai kada katapultų taikiniais pasirenkama daugiau kaip 1 sandėlis/klėtis, o jeigu ir pasirenkama nevisada pavyksta pilnai juos sugriauti);
• Mažiau šansų, kad dings resursai esant ilgesnį laiką neprisijungus;
• Valdovo rūmų, Karžygio namų, rotušės, prekybos rūmų, didžiosios arklidės ar kareivinių aukštesniems lygiams pastatyti reikalingi 2 sandėliai, o arenos 20 lvl – 4 sandėliai.


KAIMŲ TIPAI

Pagrindinis visų kaimų statybos principas priklauso nuo to kokio tipo kaimas bus. Universalumas čia netinka, dėl to, kad bandydami gauti viską iš karto viename kaime, Jūs nepasieksite nieko, išskyrus didelius ir beprasmius resursų ir laiko švaistymus.

Kaimų tipai iš viso yra penki:
1. Sostinė;
2. Atakuojantis kaimas (off);
3. Gynybinis kaimas (deff);
4. Žvalgybinis kaimas;
5. Apgulties (katapultų) kaimas.

Naudoti kaimą tik kaip resursų ir grūdų donorą irgi įmanoma, bet tai neefektyvus kaimo išnaudojimo būdas išskyrus galutinę Pasaulio stebuklo statymo fazę.
Prieš pradedant išsamiai nagrinėti kiekvieną kaimo variantą, aš pažymėsiu, kad nevertinsiu šarvų ir ginklų kalvių. Jos yra nugriaunamos iškart po to, kai tik išrandami maksimalūs norimų karių patobulinimai. Kaip taisyklė į jų vietas statoma klėtis bei sandėlis. Taip pat neužsiminsiu apie slėptuves ir spąstines, nes jos statomos tik ankstyvoje žaidimo stadijoje, o vėliau nugriaunamos ir į jų vietas statomi reikalingesni pastatai.


SOSTINĖS STATYBA

Sostinės statybai reikia pasirinkti 15-tuka arba 9-tuka su maksimaliu kiekiu grūdų oazių. Eigu yra galimybė reikia kuo greičiau užgrobti šalia esančias 2-3 grūdų oazes. Tiktais sostinėje galima statyti fermas didesnio nei 10 lvl, o įvertinant oazių duodamą grūdų bonusą čia galima kuriant maksimaliai didelią armiją.

Sostinėje statome:
13. Sandėlis (reikalingas laukų išvystymui iki 16lvl);
14. Sandėlis (reikalingas laukų išvystymui iki 17lvl);
15. Sandėlis;
16. Klėtis;
17. Kareivinės;
18. Arklidės;
19. Dirbtuvės;
20. Arena;
21. Mūrinė.

Laisvas 22 laukelis atsiranda dėl to, kad kai akademijoje išrandami visi norimi kariai, ji yra nugriaunama. Jeigu sostinė yra 9-tukas, pradžioje vietoj 2-x sandėlių ir klėčių statoma lentpjūvė, liejykla bei plytinė(vėliau jos nugriaunamos).

Pilnai įmanoma, kad padoriai armijai pastatyti kaime neužteks turėti 17 lvl grūdų fermų(ypač 9-tuko atveju). Tuomet 18 lvl grūdų fermoms reikia pastatyti dar 2 sandėlius (vietoj mūrinės, prekybos rūmų arba klėties), o paskui pastačius visas fermas iki 18 lvl tuos sandėlius vėl nugriauti.
Kai kurie žaidėjai stato ir 19 lvl fermas. Šiam tikslui pasiekti laikinai nugriaunama praktiškai visi kaimo statiniai, kad būtų galima pastatyti reikiama kiekį sandėlių ir klėčių. Neesant kraštutinės būtinybės šitokios „egzekucijos“ daryti nepatariu.

Sostinėje visi puolamieji kariai yra tobulinami ginklų kalvėje iki 20 lygio, o tuomet ginklų kalvė yra nugriaunama. Romėnams reikia tobulinti Imperionus, Cezario raitelius, Taranus ir Ugnines katapultas; Galams – Pėstininkus su kardais, Raitus hedujus, Taranus ir Trebušetus; Germanams – Pėstininkus su kirviais, Germanų raitelius, Taranus ir Katapultas.

Taip pat ginklų kalvėje galima tobulinti:
Germanų Pėstininkus su kuoka (ideali „Patrankų mėsa“ nes yra pigi ir greitai statoma);
Romėnų Imperiono raitelius (idealūs vikriam ferminimui dėl didelio greičio);
Galams Raitus perkūnus (dėl gero grūdų ir atakos santykio, bei didžiausio greičio)

Šarvų kalvėje būtų logiška iki 20 lvl ištobulinti visus gynybinius karius, o po to ją nugriauti. Šis veiksmas reikalingas dėl to, kad visada yra tikimybė, kad jūs galit būti priversti „sėdėti gilioje gynyboje“.


ATAKUOJANČIO (OFF) KAIMO STATYBA

Šioje gyvenvietėje gaminama puolamoji (atakuojanti) armija. Čia labai svarbi maksimali grūdų gamyba, todėl idealus variantas yra šiam kaimui įrengti yra 15-tukas. Kraštutiniu atveju tai galėtų būti ir 9-tukas. Žinoma, kuo aplinkui šį kaimą daugiau grūdų oazių - tuo geriau.

Atakuojančiam kaime statome:
13. Kareivinės;
14. Arklidės;
15. Dirbtuvės;
16. Didžiosios kareivinės;
17. Didžiosios Arklidės;
18. Arena (minimum 15 lvl);
19. Rotušė (minimum 15 lvl);
20. Klėtis (dėl patogesnio karių maitinimo) arba Ambasada.

Jeigu atakuojantis kaimas 9-tuke, tai vietoj didžiųjų kareivinių, didžiųjų arklidžių ir klėties/ambasados statoma lentpjūvė, liejykla bei plytinė.

Atakuojančiam kaime visi puolamieji kariai ir taranai su katapultomis ginklų kalvėje išvystomi iki 20 lvl, o tuomet ginklų kalvė nugriaunama.

Kai kas atakuojančiam kaime stato tik pėstininkų armija, tačiau tai yra klaidingas žingsnis.


GYNYBINIO (DEF) KAIMO STATYBA

Pagrindinė šio tipo kaimo paskirtis – gaminti gynybine armija ir ja siuntinėti i kitus savo ar sąjungininku kaimus. Gynybiniam kaimui idealiai tinka 9-tukas. Tačiau visiškai realu ji daryti ir paprastam (6-grūdų) kaime ar 15- tukyje (tačiau 15-tuka naudoti ne kaip atakuojantį kaimą - neefektyvu).

Atakuojančiam kaime statome:
13. Kareivinės;
14. Arklidės; (romėnai gali statyti didžiąsias kareivines, nes pas juos nėra gynybinių arklių)
15. Arena (minimum 15 lvl);
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Lentpjūvė;
18. Liejykla;
19. Plytinė;
20. Klėtis (dėl patogesnio karių maitinimo) arba Ambasada.

Gynybiniam kaime visi gynybinio tipo kariai šarvų kalvėje išvystomi iki 20 lvl, o tuomet šarvų kalvė nugriaunama.


ŽVALGYBINIO KAIMO STATYBA

Šio tipo kaimui optimaliai tinka 9-tukas. Įprastiniam kaime yra sunku išlaikyti 1200-2000 žvalgų (o arklių pavidalu dvigubai mažiau), o daryti žvalgybinį kaimą iš 15-tuko yra bereikalingas naudojimas retai pasitaikančio lauko. Rekomenduojama, kad šalia žvalgybinio kaimo būtų bent dvi oazės su gūdais.

Žvalgybiniam kaime statome:
13. Kareivinės - germanams; Arklidės – galams ar romėnams;
14. Didžiosios Kareivinės - germanams; Didžiosios Arklidės – galams ar romėnams;
15. Arena (minimum 15 lvl);
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Ambasada;
18. Liejykla;
19. Plytinė;
20. Lentpjūvė.

Žvalgai yra ištobulinami ginklų bei šarvų kalvėje iki 20 lvl (tiek atakoje, tiek gynyboje), o tuomet šios kalvės nugriaunamos.


APGULTIES (KATAPULTŲ) KAIMO STATYBA

Šio tipo kaimui tinka įprastinis 6 grūdų laukų kaimas. 9-tuko arba 15-tuko naudoti šio tipo kaimui neverta. Visi kaimai kurie nėra spec. paskirties (puolamasis, gynybinis, žvalgybinis) privalo būti apgulties (katapultų) kaimai. Šio tipo kaimų kūrimo esmė yra tame, kad iš vieno kaimo galima paleisti maksimum 4-6 katapultų atakas, kurios pasieks taikinį 1-2 sek tikslumu (ir tai tik esant geram interneto greičiui). Su GPRS iš vieno kaimo man mepavyko padaryti daugiau kaip 3 katapultų bangas ateinančias 1-2 sek. tikslumu į taikinį. Tuo tarpu turint keletą kaimų kuriuose gaminamos ir laikomos katapultos, galima paleisti keletą ar net keliolika atakų, kurios ateis į taikinį 1-2 sek tikslumų.

Šiuose kaimuose laikomos 100-300 katapultų ir už tiek kiek lieka gūdų(gali būti ir nedidelis minusas), pagaminama vieno tipo puolamųjų karių. Čia verta gaminti karius, kurių atakos ir sunaudojamų grūdų santykis geriausias(galams – pėst. su kardu; romėnams – imperionai; germanams – pėstininkai su kirviu). Arba galima rinktis tokius karius, kurie laisvu nuo atakų metu vaikščiotų po fermas. Tam tikslui reikalingi greiti kariai: romėnams – imperatoriaus raiteliai; germanams - pėstininkai su kuoka bei galams - rait. perkūnai.

Apgulties(katapultų kaimuose) statoma:
13. Kareivinės;
14. Arklidės;
15. Dirbtuvės;
16. Rotušė (minimum 15 lvl);
17. Akademija;
18. Lentpjūvė;
19. Liejykla;
20. Plytinė;

Šio tipo kaimuose atakuojantys kariai bei griovimo technika (katapultos/ugninės katapultos/trebušetai) ištobulinami ginklų kalvėse iki iki 20 lvl, o po to ginklų kalvė nugriaunama.

Jeigu leidžia resursai, galima šiose gyvenvietėse šarvų kalvėje ištobulinti iki 20 lvl visus gynybinius karius. Toks veiksmas duos gyvenvietei dviguba paskirtį (atakuojanti ir gynybinė paraleriai). Reikalas tame, kad finalinėje žaidimo stadijoje atakuojantys kaimai tampa mažai efektyvūs (Pasaulio stebuklo iš jų nugriauti negalima), o tuo tarpu gynybiniai kariai bus naudojami didžiuliais kiekiais Pasaulio stebuklo gynybai. Taip pat tai suteikia galimybę pradėti papildomą gynybinių karių (deff) gamyba, jeigu staiga prireikia didelio kiekio gynybos prasidėjus aljansų karams. Nežinia kada gali papulti į didžiulią priešininkų apsuptį!!!

Pilnam apgulties(katapultų) kaimo panaudojimui gynybiniais tikslais, jums reikėtų nugriauti akademiją arba ambasadą, kad būtų galima tame laukelyje pastatyti arena (vienas iš variantų yra – iš kito kaimo su katapultomis nugriauti gyvenamąjį pastatą ir naudojant pliusus pastatyti areną).


SKIRTINGŲ KAIMŲ TIPŲ SANTYKIS VIENAME ACC

Norint teisingai vystyti kaimus viename acc, turėtų būti toks skirtingų tipų kaimų santykis:
• Vienas žvalgybinis kaimas (jeigu žaidėjo kaimai išdėstyti 2-3 rajonuose nutolusiuose vienas nuo kito, tai vienas žvalgybinis kaimas vienam rajonui);
• Šalia kiekvieno atakuojančio/sostinės kaimo turi būti 2-3 apgulties kaimai. Resursai kuriuos gamins apgulties(katapultų) kaimai pilnai užtenka, kad puolamuosiuose kaimuose būtų „non stop“ gaminami kariai. Analogiškai ir kiekvienam gynybiniam(deff) kaimui, jeigu norima juose gaminti gynybinius karius „non stop“.
• Minimum vienas gynybinis kaimas, vienam atakuojančiam/sostinės kaimui.


PASTATŲ STATYBOS EILĖ KAIMUOSE

Šiam tikslui numačiau kaimų užstatymo planą. Dabar apsistosim prie to kokia eilės tvarka reikia statyti pastatus kaime. Savaime aišku, kad klėtis bei sandėliai visur statomi pagal poreikį.

1. Pirmas kaimas:
• Pradžioje tobulinamos šachtos iki vidutiniškai 5 lvl, o slėptuvė(arba keli) iki 10 lvl;
• Po to statoma minimali infrastruktūra (susibūrimo vieta, turgavietė, kareivinės, karžygio namai - 1lvl, rezidencija-1 lvl);
• Tada statome šachtas iki 8 lvl. Tuo mat metu, statant šachtas, pasigaminame ir puolamųjų (ir tik puolamųjų) karių aplinkinių kaimų ferminimui. Tačiau daugiau kaip 200 kariu gaminti nereikėtų;
• Po to statome rezidenciją iki 10 lvl ir gaminame 3 kolonistus;
• Kuomet įkuriama antra gyvenvietę, pirmame kaime šachtos išvystomos iki 10 lvl bei statoma lentpjūvė, liejykla, plytinė, malūnas bei kepykla. Optimalus šių pastatų vystymas pateiktas čia: http://www.kirilloid.ru/travian/villages_res.php;
• Palaipsniui statomi visi likę pastatai.

2. Antras kaimas:
Statome viską analogiškai kaip ir pirmame kaime, tik išvystyti rezidenciją iki 10 lvl bei pasigaminti 3 kolonistus turime iškart, kaip tik pakaks Kultūros taškų trečio kaimo įkūrimui. Esant pakankamai resursų gyvenamasis pastatas kaip galima ankščiau pakeliamas iki 20 lvl. Būtina iš pirmo kaimo siūsti resursus į antrą kaimą, nes antro kaimo tobulinimas yra svarbesnis nei pirmo.

3. Trečias – penktas/šeštas kaimas:
Iš pradžių statome gyvenamąjį pastatą iki 20 lvl. Toliau keliame šachtų lvl iki 10 lygio bei statome lentpjūvę, liejyklą be plytinę (Romėnai gyvenamąjį pastatą bei šachtas gali statyti vienu metu). Po to statome visą kitą kas liko. Rezidenciją iki 10 lvl bei pasigaminti 3 kolonistus turime iškart, kaip tik pakaks Kultūros taškų sekančio kaimo įkūrimui.

4. Šešta/ septinta ir kiti kaimai:
Viskas vystoma tai pat kaip ir anksčiau, tik dabar jau nebegaminame kolonistų. Viename iš esamų kaimų pakeliame rezidenciją iki 20 lvl ir tuomet su dviem „vadais/senatoriais/kunigaikščius“ grobiame kaimus iš kitų žaidėjų.

5. Šiam momentui jau turi atsirasti nauja sostinė (dažniausiai būsima sostinė būna antras arba trečias kaimas). Jeigu iš sostinės jau buvo įkurtas kitas kaimas, pageidautina, kad iš bet kurio kito Jūsų kaimo būtų perimtas tas kaimas kurį įkūrėte iš sostinės. Tai atlikus perimtame kaime dingsta visi pagaminti kariai, o taip pat karių patobulinimai šarvų bei ginklų kalvėse. Dėka kaimo(įkurto iš sostinės) perėmimo jums atsiranda galimybė pasigaminti nebe du, o net tris senatorius/vadus/kunigaikščius.


SVARBŪS VYSTYMOSI MOMENTAI

1. Pastatų statyba - tai pagrindinis tikslas pradinėse žaidimo stadijose. Kariai taip pat būtini, tačiau jų gamyba mažiau svarbi (išskyrus germanus, kuriems šimtelis pėstininkų su kuoka reikalingi aplinkinių žaidėjų reidinimui).

2. Pradinėje žaidimo stadijoje stenkitės nesiginti naudodami karius. Gynybinių karių gamyba jums taps našta ir tie kas vysto puolamąją strategiją jus aplenks. Statykite slėptuves (jeigu būtina galima statyti dvi arba net ir tris) ir stenkitės, kad Jus atakuojantys žaidėjai nieko (resursų) neišsineštų (netelpančius į slėptuves resursus naudokite pastatų ar karių statybai ar keiskite per turgų). Aktyvi gynyba su kariuomene bus reikalinga tik tuomet kai jus pradės puldinėti su katapultomis.

3. Pasigaminkite Karžygį iš kart kai tik pradėsite gaminti karius. Jis nepakeičiamas priešininkų armijos gynybos naikintojas, bei geras pagalbininkas ginantis.

4. Tuomet kai išvystomi geriausiai puolantieji ar besiginantieji kariai – Karžygiai turi taip pat keistis. Galiausiai jūsų Karžygys turėtų būti vienas iš karių ant arklio.

5. Pasirinkdami antrą kaimą 15-tuką, susitaikykite su tuo kad dėl resursų stygiau jūsų vystymasis gali sulėtėti, tačiau antrą kaimą 15-tuką vertą rinktis dėl to, kad po to jų gali nebelikti.

6. Pradinėje žaidimo stadijoje ginklų bei šarvų kalvėje kariai tobulinami tik tuomet, kada arjmios dydis pasiekia 200-300.

7. Katapultų gamyba (o tai reiškia ir dirbtuvės aukščiau 1 lvl) neturėtų jums rūpėti, kol jums nereikės periminėti kitų žaidėjų kaimų. Kainuoja jos brangiai. Efektyviai jas galima naudoti tik tuomet, jeigu jūs turite daug (200-300) katapultų bei palaikančią puolamąją armiją. Resursų eikvojimas katapultomis per daug anksti gali sulėtinti jūsų vystymasi ir jus aplenks tie kurie nesusižavi katapultų gamyba anksčiau laiko.

8. Siena/tvora/pylimas suteikia kaimui nemaža paramą gynyboje. Todėl ataka be taranų/mūrdaužių gali būti tikslinga jeigu jūs atakuojate:
• Reidu;
• Pasyvią fermą;
• Žaidėją be sienos/tvoros/pylimo ir esant mažai tikimybei, kad siena/tvora/pylimas gali būti atstatytas;
• Žaidėją, kuris gali prieš jūsų ataką surinkti didelį gynybinį pastiprinimą, o puolant be taranų yra tikimybė spėti užpulti prieš ateinant pastiprinimams.

9. Stenkitės kuo ankčiau užimti oazes esančias šalia kaimo. Ateityje kažkas iš jūsų kaimynų gali tapti sąjungininkais, todėl nebus galimybės perimti oazių užgrobtų jūsų kaimynų-sąjunginikų. Optimalu užimti po pirmą oazę kiekvienam kaimui, kuomet turite tris gyvenvietes, o po antrą – kuomet turite ketvirtą gyvenvietę

Išvertė:
Sergej
 (balsų: 53)
paskelbė: Travian | 25 balandžio 2008 | perskaitė: 99257
Gerbiamas lankytojau, šiuo metu esate mūsų svetainės neregistruotas svečias, arba nesate prisijungę. Jei norite papildyti straipsnį, ar turite įdomių minčių, susijusių su jo tema - kviečiame rašyti komentarus. Užsiregistravę turėsite galimybę tai daryti patogiau.
Kiti straipsniai:
#91 parašė: Lee
 
Your statement:Note that once you have puscrahed a mount from Henstacters, Eogar awards you a trait that will offer a 60% discount on all future common mount purchases from Hengstacer Farms in Breeland. Prices drop to 200s for standard mounts, and 80s for the Breeland Starter mount!is incorrect. I am a new player at LOTRO and after reading that this morning I spend all day doing quests and saved up 200 silver. Bought the starter horse and was given no trait and the price for the level 20 horse is still 500 silver. This means that I have wasted 200 silver. Level 20 is only 3 levels away and I won't have the 500 silver I need to buy that fast mount.With the burst of new players on LOTRO you have to be very careful to give the correct information. This has put a huge damper on me and all the others that have made the same mistake. Now I may have to wait until 22 to 24 to get my level 20 mount.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#92 parašė: Faria
 
i reach level 70 a month ago yes now i have time to put all my stuff in the farm which is a lot, but the thing is there is no fv cash and now its 0 but having 4 mill coins thats bad as my puppy is in bond and there is no fv to rcesue. is its sucks or not .must do something people must stand up for this as we put our time and play this game day and night. its no more fun after level 70 and no fv .u can farmville people but an exchange from coins to fv option if some one need fv and can not buy in reall $.sorry for this long comment but if every one get to level 70 what zynga will do with their fans allover the world .i think we must just be gather all and just stop playing for one day and look what will happned to zynga
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#93 parašė: attitaBup
 
The worst things people tend to say to someone who is depressed compiled by members of alt. http://diazepamonlinebuy.com diazepam drug Get the facts on depression and anxiety in women.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#94 parašė: assiciste
 
Certified in EMDR, Imago Relationship US licensed online Ambien pharmacy - http://www.ambienonlinebuy.com useful info about Ambien. Appropriate treatment, however, can help most people who suffer from depression.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#95 parašė: Paulius
 
Rikis,


Tai va, as zaides ne vienus metus ir galiu pasakyti, kad tamsta parase daug neteisingu faktu. Tingiu cia viska komentuoti, bet:
1. Del maluno ir kepyklos sostinej, tai kai grudu gamyba buna apie 100k, sie du pastatai prideda jau 50k grudo per h, o siap paprastai grudu gamyba buna dar didesne
2. Del off kaimu skaiciaus, tu pamirsai, kad tikras offeris dazniausiai fermina kitus, nes islaikyt 200k+ grudo edancia armija neferminant beveik neimanoma... Taigi tikrovej gamint off sostinej ir paprastam kaime dar su didziaisiais kariu gaminimo pastatais tikrai galima non stop. Galima dar ir 3 off kaima turet be problemu
3. Del katu miesto, tai jis yra naudingas, jei sugebi gerai uztaikyt laikus. Bet tikrovei, tai galima ir is vieno kaimo sukist 5 katu bangas ir daugiau.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#96 parašė: mhz
 
toks jausmas kad palei sy gida turi pradini kaima 4/4/4/6 sesis cropus ir dar koky kaima 6grudi :DD
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 

 

 
 
  © 2007 Travianas.lt - Traviano pagalbos svetainė
E-mail | RSS | Registruotis | Paskutiniai komentarai | Reklama