Travian » Straipsniai » Sąveikavimas su kitais žaidėjais home mail

Sąveikavimas su kitais žaidėjais

Sąveikauti su kitais žaidėjais Traviane galima šiais būdais:

  1. Užpuolimas
  2. Pastiprinimas
  3. Prekyba
  4. Žinutės
  5. Prisijungimų tipai

Užpuolimas

Užpulti galima bet kurį žaidėją, kuriam baigėsi naujoko apsauga ir kuris nėra blokuotas.

Norėdami užpulti ką nors, turite pasirinkti karius ir taikinį. Taikinį galima pasirinkti, paspaudžiant atitinkamą žemėlapio langelį, taip pat reitingo pagalba arba suvedant užpuolamos gyvenvietes koordinates susibūrimo vietoje.

Ataka ir reidas skiriasi tuo, kad atakuojant žūsta visi pralaimėjusios šalies kariai. Užpuolant reidu gali likti išgyvenusių iš abejų pusių.

Miestų užkariavimai, karių išlaisvinimas iš spąstų vykdomi tik atakuojant. Katapultos ir taranai taip pat suveikia tik atakos metu.

Nevaldomos Oazės užkariaujamos reidu; iš kito žaidėjo - atakuojant.

Žvalgybai puolimo tipas neturi reikšmės: žvalgai gali išgyventi vienodai puolant tiek reidu, tiks ataka.

Jeigu puolantis žaidėjas laimi, kariai nešasi grobio, kurio apimtis nepriklauso nuo puolimo tipo.

Pastaba: taisyklės draudžia užpulti savo pavaduotoją (pavaduojamąjį), siekiant užkariauti jo miestą.

Pastiprinimas

Bet kuriam žaidėjui, kuriam baigėsi naujoko apsauga ir kuris nėra blokuotas, galima siųsti karius pastiprinimui. Miestas, į kurį norite siųsti pastiprinimą, pasirenkamas tokiu pat būdu, kaip ir puolimo taikinys.

Kariai, esantys pastiprinime, gina gyvenvietę ir gali žūti mūšyje. Pastiprinimą gali susigrąžinti karių savininkas, arba išsiųsti namo ginamos gyvenvietės šeimininkas. Valdymas vykdomas susibūrimo vietos pagalba. Kol kariai stovi pastiprinime, jie valgo ginamos gyvenvietės maistą.

Prekyba

Turgavietė leidžia siųsti resursus bet kuriam žaidėjui, arba į kitą savo miestą. Tam, kad gautumėte resursus, turgavietės turėti nėra būtina. Resursai gaunami tuomet, kai gaunama ataskaita apie tai, ir automatiškai atsiduria sandėlyje arba klėtyje.

Taip pat turgavietėje galima vykdyti mainus, pasirenkant tinkamą pasiūlymą iš esamo sąrašo arba pačiam siūlant pardavimui tam tikros rūšies resursus.

Sistema automatiškai riboja resursų siuntimą kitiems vartotojams, priklausomai nuo jų tarpusavio santykių. Programa tiesiog neleis Jums išsiųsti resursų daugiau, negu leidžiama. Smulkiau ši sistema bus aprašoma toliau (Prisijungimų tipai)

Žinutės

Paspausdami dešinio mygtuko ekrano viršuje galite perskaityti, rašyti ir, jei įjungtas Pliuso režimas, archyvuoti gautas žinutes.

Gavėjo eilutėje nurodykite gavėjo slapyvardį, parašykite temą ir žinutės turinį bei spauskite mygtuką siųsti.

Aljansų vadai turi galimybė išsiųsti žinute iškart visiems aljanso nariams. Norėdami tai padaryti, vietoj gavėjo nurodykite kodą [ally] (būtinai su kvadratiniais skliausteliais!). Tokią galimybę aljanso vadas gali suteikti bet kuriam aljanso nariui.

Dėmesio: Jūs atsakote už žinutės turinį. Taisyklės griežtai draudžia įžeisti kitus žaidėjus, vartoti keiksmažodžius, pažeisti etikos normas. Plačiau apie tai rašoma taisyklių 3.

Gavęs neleistino turinio žinutę žaidėjas gali pranešti apie tai multihanteriui, ir prasižengęs vartotojas bus nubaustas. Už sunkius įžeidimus taikomas registracijos panaikinimas.

Žaidimo administracija negali perskaityti vartotojų laiškų savo noru. Tam reikia pranešti siuntėjo arba gavėjo vardą ir žinutės kodą (tai nuorodos naršyklės adreso eilutėje paskutiniai skaičiai - http://...).

Žaidimo žinutės nėra asmens susirašinėjimas teisine prasme, tačiau jų paviešinimas gali paveikti žaidimo procesą. Todėl yra draudžiama paviešinti asmens žinutes be abipusio siuntėjo ir gavėjo sutikimo arba administracijos leidimo.

Prisijungimų tipai

Sistema turės įtakos žaidėjų sąveikai priklausomai nuo šių žaidėjų prisijungimo tipų. Išskiriami trys prisijungimo tipai: CON1, CON2, CON3. (angl. "connection")

Žaidėjai, neturintys tarpusavio ryšių (žaidžiantys iš skirtingų vietų, tinklų, nepavaduojantys vienas kito) turės tipą CON1. Vieno tinklo vartotojai, taip pat žaidėjai ką tik nutraukę pavadavimą ir pan. bus laikomi CON2. Vieno kompiuterio vartotojai, žaidėjai, turintys nuolatinį prisijungimų ryšį ir pan. bus laikomi CON3.
Tai reiškia, kad CON bus nustatomas pagal žaidėjų tarpusavio ryšius ir sistema apjungs daugybę faktorių. Kuo didesnis tarpusavio ryšys - tuo "aukštesnis" CON lygis.

Akcentuojame, jog CON yra nustatomas ir atitinkami apribojimai taikomi automatiškai. Manome, kad pati sistema atsakys į visus galimus praktinius klausimus - žaidėjai gali tiesiog bandyti tam tikrą veiksmą ir matyti, leidžiamas jis ar ne.

Nuo CON priklausys žaidėjų tarpusavio sąveikos apribojimai.

Žaidėjams, kurių tarpusavio ryšys bus identifikuojamas kaip CON1 bus taikomi šie apribojimai:


1. Galima siųsti dvigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją (7 dienoms į priekį)
2. Galima siųsti trigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją (7 dienoms į priekį)
3. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją ir siekiant palaikyti šį pastiprinimą siųsti 150% grūdų, reikalingų palaikymui: 100% - 24 valandoms į priekį, gali būti siunčiama skirtingais resursais; papildomus 50% galima siųsti jei juos sudaro grūdai.
4. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją ir siųsti 300% grūdų sunaudojimo palaikymui: 100% - 24 valandoms į priekį įvairiais resursais; papildomus 200% - grūdais.
5. Galima neribotai pulti (reidinti) žaidėją, turintį didesnę populiaciją, tačiau jei žaidėjai - vieno aljanso nariai - tuomet gautų resursų suma negalės viršyti 2 punkte nustatytų apribojimų.
6. Galima neribotai pulti (reidinti) žaidėją, turintį mažesnę populiaciją, tačiau jei žaidėjai - vieno aljanso nariai - tuomet gautų resursų suma negalės viršyti 1 punkte nustatytų apribojimų.
7. Galima užkariauti gyvenvietes, jei per pastarąsias dvi savaites žaidėjai nebuvo vienas kito pavaduotojai, taip pat nebuvo vieno ar sąjunginių aljansų nariai per pastarąsias dvi dienas.


CON2 apribojimai:

1. Galima siųsti valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją (3 dienoms į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 50 - siųsti negalima.
2. Galima siųsti dvigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją (3 dienoms į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 50 - siųsti negalima.
3. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją ir siekiant palaikyti šį pastiprinimą siųsti 125% grūdų, reikalingų palaikymui: 100% - 12 valandų į priekį, gali būti siunčiama skirtingais resursais; papildomus 25% galima siųsti jei juos sudaro grūdai.
4. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją ir siųsti 150% grūdų sunaudojimo palaikymui: 100% - 12 valandų į priekį įvairiais resursais; papildomus 50% - grūdais.
5. Galima neribotai pulti (reidinti) žaidėją, turintį didesnę populiaciją, tačiau jei žaidėjai - vieno aljanso nariai - tuomet gautų resursų suma negalės viršyti 2 punkte nustatytų apribojimų.
6. Mažesnę populiaciją turinčio žaidėjo puolimai apriboti 1 punkte nustatytomis sąlygomis.
7. Galima užkariauti gyvenvietes, jei per pastarąsias dvi savaites žaidėjai nebuvo vienas kito pavaduotojai, taip pat nebuvo vieno ar sąjunginių aljansų nariai per pastarąsias dvi dienas.


CON3 apribojimai:

1. Negalima siųsti resursų žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją. Norint atlikti mainus, didesnę populiaciją turintis žaidėjas turi siųsti resursus pirmas.
2. Galima siųsti dvigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją (1 dienai į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 50 - siųsti negalima.
3. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją ir siekiant palaikyti šį pastiprinimą siųsti 100% grūdų, reikalingų palaikymui 6 valandoms į priekį.
4. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją ir siųsti 100% grūdų sunaudojimo palaikymui 12 valandų į priekį.
5. Galima pulti žaidėją, turintį didesnę populiaciją. Resursų gavimo apribojimai nustatyti 2 punkte.
6. Galima pulti žaidėją, turintį mažesnę populiaciją. Apribojimai - 1 punkte.
7. Negalima užkariauti kito žaidėjo gyvenviečių.
8. Negalima pulti žaidėjo, kuris per pastarąsias 6 val. gavo resursus iš žaidėjo, su kurio identifikuotas puolančio ryšys CON3.

Pastaba: terminas "7 dienoms į priekį" reiškia, kad nustatytą limitą galima dauginti iš 7 (pavyzdžiui, dvigubą valandinę gamybą dauginti iš 7), tačiau tokiu atveju limitas bus išnaudotas savaitei, skaičiuojant nuo siuntimo momento.

Valandinė gamyba nustatoma:

Molio, medienos, geležies ir grūdų, atimant populiaciją, produkcijos suma visose gyvenvietėse plius vidutinis valandinis resursų kiekis, gautas iš puolimų per pastarąją savaitę (skaičiuojama kaip iškovotų resursų suma per pastarąją savaitę minus prarastų resursų suma per savaitę ir padalinus iš 7*24).

Žaidėjų tarpusavio resursų mainų įvertinimui turi įtakos:
prekyba (past. 7 d.)
reidai/puolimai (past. 7 d.)
pastiprinimo palaikymas (past. 7 d.)


Išimtys:

Pasaulio stebuklų gyvenvietės gali gauti neribotą resursų kiekį;
Šios gyvenvietės taip pat neribotai palaikomos kariais ir puolamos;
Gyvenvietės su artefaktais gali būti palaikomos grūdais neribotai;
Gyvenvietės su artefaktais visada gali būti užkariautos;
Masinio naudojimo tinklai (pvz., mobiliųjų operatorių 3G tinklai) bus identifikuojami atskirai ir nebus vertinami kaip CON2 (pasikartosime, veiksmas automatizuotas ir sistemos identifikacija negali būti diskusijų objektas).

 (balsų: 7)
paskelbė: Travian3 | 2 kovo 2009 | perskaitė: 17346
Gerbiamas lankytojau, šiuo metu esate mūsų svetainės neregistruotas svečias, arba nesate prisijungę. Jei norite papildyti straipsnį, ar turite įdomių minčių, susijusių su jo tema - kviečiame rašyti komentarus. Užsiregistravę turėsite galimybę tai daryti patogiau.
Kiti straipsniai:
#1 parašė: maniskis
 
ka man dariti as nusikaltau recourse
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#2 parašė: ThaiPrincess ^^''
 
maniskis,

Pirma manau išmok rašyti
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#3 parašė: piene
 
Yra klaidele, oaze uzimt galima tik reidinant, o ne puolant, kaip cia parasyta :D

Ačiū, ištaisyta.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#4 parašė: Forumist
 
piene,
Imant iš kito žmogaus reikia atakuoti.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 10    
 
 
#5 parašė: Austeja
 
nesuprantu apie ka jus what
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#6 parašė: MANISKIS
 
NU TAI KAIP PADARITI BLOKAVIMO
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#7 parašė: saimon
 
pasidarom kitą acc ir siunciam resus ir karius is vieno y kitą. dabar suprasi durneli .winked winked
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#8 parašė: billy
 
pats tu durnelis is bluokuoto acc negalima siust resursu
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#9 parašė: karo vadas
 
saimon,
istrins tavo abu acc jei taip darysi winked
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 61    
 
 
#10 parašė: dede
 
o kaip su tuo multihanteriu susisiketi, irasau>MH ir raso kad tokio zaidejo nera.
o gal jus kas zinot?

norejau paklausti, ar kitas siame servery esantis man nepzistamas zaidejas gali man savo registracija atiduoti? ar ne? ir ko reikia, kad galetu? pagal taisykles sunku suprasti, ar tam zaidejui, kuris jau turi cia registracija galima perimti kito registracija ar ne? dekui uz atsakyma.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#11 parašė: saldainia
 
dede,
MH tai sutrumpinimas. Statistikoje jį gali rasti kaip Multihunter.

Vienas asmuo gali valdyti tik vieną registraciją serveryje.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 83    
 
 
#12 parašė: Žaidėjas
 
Man atsiunčia karius kaip pastiprinima. Jie valgo mano grūdus. Kai pas mane visiškai pasibaigia grūdai, kas atsitinka? Ar savininko kariai grįžta pas jį, ar miršta?

Beje ištaisykite klaidą, ne kvadratiniai skliaustai, o laužtiniai.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#13 parašė: dune
 
umm

jus visi kvanksteleja

love jus visi tokie sexovi jus man patinkat love buckis love winked am [color=#CC0000]

love
love love
love love love
love love love love
love love love love love
love love love love
love love love
love love
love
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#14 parašė: Gudrocius
 
dune,

Negaluoji? lol
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 14    
 
 
#15 parašė: leonardito
 
KEBLUS KLAUSIMAS

Užduotis Nr.7: Kaimynai

Ne, tai ne 0,01 koordinatės. Bandykite dar kartą!
Patarimas: užduotyje visada klausiama apie miestą, kurį matote žemėlapyje šalia savo gyvenvietės. Nereikia jo ieškoti pagal reitingą, nes gali egzistuoti keli miestai su vienodais pavadinimais.”


Užduotis:

Suraskite 0,01 koordinates ir įrašykite jas čia.
Look for the coordinates of 0,01 and enter them here.

mano gyvenvietes koordinates:

NAMUCIAI/sostinė (sostinė) 30 (-126|-110)

KOKIUS SKAICIUS KOORDINACIU VESTI I SI KLAUSIMA??
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#16 parašė: saldainia
 
leonardito,
Paspausk ant žemėlapio ir ieškok šalia esančio kaimyno su tokiu gyvenvietės pavadinimu. Kai surasi žaidėją, pažiūrėk jo koordinates ir į užduočių magistro laukelį jas įrašyk.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 83    
 
 
#17 parašė: leonardito
 
Pats zinau, ko cia aiskini?
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#18 parašė: DJsharp
 
tai kleonardito,

tai kam dar rasai jeigu zinai krc apsispresk ko nori
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#19 parašė: Greituolis
 
wink Aš kietas
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 24    
 
 
#20 parašė: limatas
 
Greituolis,
Tu kietas :D
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 3    
 
 
#21 parašė: Reegan
 
Real brain power on dsiaply. Thanks for that answer!
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#22 parašė: Jagiello
 
Geras staraipsnis.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 7    
 
 
#23 parašė: Taniamartina
 
Μου αρέσει που οι περισσότεροι σχολιαστές ξεκινούν θεωρώντας εκ προοιμίου τους δικαστές του ΣτΕ ως "καλών προθέσεων".Δεν είναι καλών προθέσεων, πρόκειται για τύπους εξαιρετικά καθεστωτικούς, που κάθονται και επάνω στο καλάμι "είμαι η δικαιοσύνη προσωποποιημένη".
ο άκρον άωτον της ελλαδικής παρακμής είναι το συγκεκριμένο "δικαστήριο".Π
υ δεν είναι δικαστήριο, αλλά φορέας διεκπεραίωσης διαφόρων εξυπηρετήσεων. Μην τσιμπάτε στη μπλόφα ότι τάχα είναι "δικαστήριο".Δ
ν θα περίμενα διαφορετική απόφαση για τις ΑΠΕ. Και νομίζω ότι οι τύποι κάνουν ό,τι και ο Αλαφούζος: Απέκτησαν φήμη "περιβαλλοντιστή
" για να μπορέσουν μετά να εγκρίνουν ή να μην εγκρίνουν διάφορες δουλίτσες ανενόχλητοι...Το ψέμα έχει γίνει πολύ sophtisticated στις μέρες μας και αδυνατεί να το αντιληφθεί ο απλός λαός...
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#24 parašė: Stven
 
Just cause it's simple doesn't mean it's not super hpeflul.
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#25 parašė: Nualnoi
 
To ΣτΕ από εποχής Δεκλερή αποφάσισε να γίνει παγκοσμίου εμβελείας "οικολογικό" δικαστήριο.Το πρόβλημα είναι ότι ελάχιστα σκαμπάζουν οι δικαστές από οικολογία και τα τεχνικά του περιβάλλοντος. Εξ ου και οι αποφάσεις που απαιτούν το επιστημονικά αδύνατο, όπως πχ ετήσια πληθυσμιακή μελέτη ειδών της πανίδας τύπου Snapshot που δεν αποδεικνύει τίποτε περί τάσεων πληθυσμών. Προφανώς εδώ λειτουργεί το δόγμα της δικαστικής γνώσης (judicial notice) περί του αυταπόδεικτου, όπως πχ ότι ο ήλιος δύει στη δύση. Ετσι αποφάσισαν ότι οι ΑΠΕ είναι εκ προοιμίου καλό πράγμα και οι ΑΠΕτζήδες απαλλάσσονται από την υποχρέωση της απόδειξης. Τέτοιου είδους δικαστική προσέγγιση ανατρέπεται μόνο με απόδειξη μετρήσιμης ζημιάς που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Οταν δηλαδή πέσει γεννήτρια και κάνει ζημιά. Kaymakchalan
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 
#26 parašė: pro
 
O grasint galima pvz siusk resus arba sugriautu
 
 
Straipsnių 0 | Komentarų 0    
 
 

 

 
 
  2007 Travianas.lt - Traviano pagalbos svetainė
E-mail | RSS | Registruotis | Paskutiniai komentarai | Reklama